Evenemang

Filtrera flödet SORTERA OMRÅDE:
  • Rutnät.
  • Listvy.
  • År

Kalender

29

Jan

2019

Integration

Webbinarie: Inkludering i arbetslivet, del 2 av 3 – Utrikes födda kvinnors etablering

Ta del av lärande exempel på insatser som kan skapa ett mer jämställt deltagande på den nordiska arbetsmarknaden. [...]

Kalender

25

28

Mar

2019

Funktionshinder

Kommunikativa relationer

Hur kan vi upptäcka, uppfatta och förstå personer med medfödd dövblindhets egen stämma och autentiska kommunikation? Genom videoexemp [...]

Kalender

3

Apr

2019

Integration

Nordisk heldagskonferens: Segregation i Norden, om inkludering, unga och politik

Dagen bjuder på inspiration och goda exempel på utvecklingsarbete runt om i Norden för att bryta segregationen. Vilken politik krävs fö [...]

Kalender

4

Apr

2019

Funktionshinder

Dövblindhet och integration

Välkommen att delta i en kurs om dövblindhet och integration. [...]

Kalender

12

14

Nov

2019

Funktionshinder

’Hvis du kan se det, kan du understøtte det’ - Taktil språkutveckling

För att personer med medfödd dövblindhet ska utveckla ett taktilt språk, behövs att samtalspartnern uppfattar yttringarna, bekräftar o [...]

Avslutade evenemang

Avslutat

Kalender

15

Jan

2019

Avslutat

Funktionshinder

Studentmobilitet och funktionshinder i de nordiska länderna – Odense

Välkommen till ett seminarium om hur fler studeranden med funktionshinder kan studera utomlands. [...]

Avslutat

Kalender

5

Dec

2018

Avslutat

Funktionshinder

Det tredje nordiska expertseminariet om arbetsmarknad och funktionshinder

Välkommen till Uppsala och ett seminarium om konkreta insatser och lyckade exempel på hur nordiska näringslivsorganisationer och företag [...]

Avslutat

Kalender

5

Dec

2018

Avslutat

Funktionshinder

Taktilspråklig kommunikation

Mötet mellan autentiska uttryck och kulturell språklig praksis hos personer med medfödd dövblindhet. [...]

Avslutat

Kalender

4

Dec

2018

Avslutat

Välfärdspolitik

Nordiskt välfärdsforum 2018

Välfärdsutmaningarna ser olika ut i de olika nordiska länderna. När systemen kommer i gungning riskerar enskilda människor att drabbas [...]

Avslutat

Kalender

22

23

Nov

2018

Avslutat

Folkhälsa

Jämlik hälsa i Norden

Den nordiska modellen utmanas av ökade hälsoskillnader, en pressad välfärdsstat och förändringar på arbetsmarknaden. Hur kan vi arbet [...]

Avslutat

Kalender

15

Nov

2018

Avslutat

Funktionshinder

Studentmobilitet och funktionshinder i de nordiska länderna - Reykjavik

Välkommen till ett seminarium om hur fler studeranden med funktionshinder kan studera utomlands. [...]

Avslutat

Kalender

7

Nov

2018

Avslutat

Funktionshinder

CHARGE seminarium

Huvudtemat för kursen är socioemotionell utveckling och CHARGE syndrom. Temat omfattar bland annat barnets/ungdomens upplevelse av sociala [...]

Avslutat

Kalender

17

Okt

2018

Avslutat

Arbete

Ny i Norden – vägen till arbete

En av de stora utmaningarna idag är hur vi bäst tar tillvara på flyktingars och utrikesföddas kompetens. Den 17 oktober arrangerar vi en [...]

Avslutat

Kalender

15

16

Okt

2018

Avslutat

Välfärdspolitik

Skapa åldersvänliga städer i Norden

Vi lever allt längre i Norden, och andelen äldre i befolkningen ökar. Det är en positiv utveckling, men innebär samtidigt stora utmanin [...]

Avslutat

Kalender

10

Okt

2018

Avslutat

Funktionshinder

Äldre och kombinerad syn- och hörselnedsättning

Arbetar du med äldre människor som har kombinerad syn- och hörselnedsättning och vill lära dig mera? Anmäl dig då till vårt seminari [...]

Avslutat

Kalender

3

Okt

2018

Avslutat

Välfärdspolitik

Urfolk och demens: Jämlika förutsättningar och villkor?

Fler än 400 000 människor i Norden lever med demens. Alla de nordiska länderna har nationella strategier eller riktlinjer för bättre v [...]

Avslutat

Kalender

2

3

Okt

2018

Avslutat

Folkhälsa

Seminarium om barns hälsa i Norden

2-3:e oktober är det dags för seminariet Healthy Life for Children i Reykjavik. [...]

Avslutat

Kalender

1

Okt

2018

Avslutat

Välfärdspolitik

Hur skapar vi tillsammans åldersvänliga Göteborg?

Vi blir alltfler äldre och det ställer krav på framtidens städer. En genomtänkt stadsplanering och ett inkluderande förhållningssätt [...]

Avslutat

Kalender

25

27

Sep

2018

Avslutat

Funktionshinder

Helhetsperspektiv vid kombinerad syn- och hörselnedsättning 2018

Möter du personer med förvärvad dövblindhet i ditt arbete och vill veta mer om kombinerad syn- och hörselnedsättning samt konsekvenser [...]

Avslutat

Kalender

19

Sep

2018

Avslutat

Seminarium om rökfria platser

Nordens välfärdscenter arrangerar ett seminarium om rökfria platser 19 september 2018 på Island. Målgruppen är myndigheter och experte [...]

Avslutat

Kalender

10

Sep

2018

Avslutat

Funktionshinder

Rundabordssamtal om studentmobilitet och funktionshinder i Norden

Välkommen till ett rundabordssamtal om hur fler studenter med funktionsnedsättning kan studera utomlands. [...]

Avslutat

Avslutat

Kalender

28

Aug

2018

Avslutat

Folkhälsa

Seminarium om dryckesvanor bland unga och äldre i Norden

Varmt välkommen till Nordens välfärdscenters seminarium om dryckesvanor bland unga och äldre i Norden 28 augusti 2018 i Oslo, Litteratur [...]

Avslutat

Kalender

24

Aug

2018

Avslutat

Funktionshinder

Stöd och service utifrån behov och rättigheter – oavsett var man bor

Seminarium om gemensamma utmaningar för goda levnadsvillkor, stöd och service för personer med funktionsnedsättning i glest befolkade om [...]

Avslutat

Kalender

27

Maj

2018

Avslutat

Integration

Nordic Day 2018: Tidiga insatser bidrar till lyckad inkludering

Omkring 200 000 asylsökande barn och unga kom till Norden under åren 2011 till 2016. De flesta kom med sin familj men många kom även ens [...]

Avslutat

Kalender

22

24

Maj

2018

Avslutat

Funktionshinder

Meningsfulla aktiviteter för personer med dövblindhet

Arbetar du med personer som har medfödd dövblindhet och vill lära dig mera om fysiska aktiviteter som kan användas både för kommunikat [...]

Avslutat

Avslutat

Kalender

24

Apr

2018

Avslutat

Välfärdspolitik

Hur kan vi tillsammans skapa en åldersvänlig stad?

Vi blir allt äldre i de nordiska länderna och det ställer krav på framtida städer. De måste bli mer tillgängliga och inkluderande, s [...]

Avslutat

Kalender

9

Apr

2018

Avslutat

Välfärdspolitik

Careware Nordic Masterclass - säkerhet i hemmet

Nordens välfärdscenter står tillsammans med Århus kommun värd för den andra årliga Careware Nordic Masterclassen, som arrangeras den [...]

Avslutat

Kalender

7

Dec

2017

Avslutat

Integration

Nordens barn – insatser för mottagande och inkludering av nyanlända barn och unga

Integrationen av barn och familjer som kommit som flyktingar till de nordiska länderna är en av samtidens utmaningar. [...]

Avslutat

Kalender

9

Nov

2017

Avslutat

Funktionshinder

Gal mii birget / Nog klarar vi oss - om levnadsförhållen för samer med funktionsnedsättning

Har samer med funktionsnedsättning lika bra förutsättningar för goda levnadsförhållanden som övrig befolkning? Vad säger aktuell for [...]

Avslutat

Kalender

8

Nov

2017

Avslutat

Integration

Från flykting till medborgare - Nordiska erfarenheter av inkludering på arbetsmarknaden

En av de stora utmaningarna för de nordiska länderna är hur vi bäst underlättar för flykting- och anhöriginvandrarna att komma in på [...]

Avslutat

Kalender

19

Okt

2017

Avslutat

Välfärdspolitik

Utbildning och arbete på lika villkor?

FN:s konvention om rättigheterna för personer med funktionshinder ger rätt till utbildning och arbete på lika villkor som för andra. Al [...]

Avslutat

Kalender

10

12

Okt

2017

Avslutat

Funktionshinder

Helhetsperspektiv vid kombinerad syn- och hörselnedsättning

Kursen innehåller sex olika teman, som alla hör ihop med varandra och skapar ett helhetsperspektiv. Under dagarna berör föreläsarna ol [...]

Avslutat

Kalender

4

Sep

2017

Avslutat

Funktionshinder

Nordisk dag om dövblindhet 2017 - inspiration till samarbete

Nordisk dag om dövblindhet vill inspirera till fortsatt gott samarbete. Här får du ta del av nya forskningsresultat och ny kunskap, samt [...]

Avslutat

Kalender

28

Aug

2017

Avslutat

Välfärdspolitik

Från nationella demensstrategier till god kommunal praxis

Det är mer än 400 000 personer i Norden som lider av demens och siffran kommer attt öka under de kommande åren. Danmark och Norge är re [...]

Avslutat

Kalender

4

Maj

2017

Avslutat

Arbete

Nyanlända i jobb - en tillväxtfaktor för kommuner

Många kommuner i Norden brottas med negativ befolkningsstatistik och en åldrande befolkning. Kommunernas skatteintäkter minskar och det b [...]

Avslutat

Kalender

19

Apr

2017

Avslutat

Funktionshinder

Det andra nordiska expertseminariet om arbete och funktionshinder

Målet med seminariet är att diskutera exempel på god praxis och föreslå områden och projekt som bör prioriteras i Nordiska ministerr [...]

Avslutat

Kalender

3

Apr

2017

Avslutat

Välfärdspolitik

Masterclass i välfärdsteknologi

Välfärdsteknologi är fortfarande ett omtalat ämne både i den polotiska och i den offentliga debatten i alla fem nordiska länder. Även [...]

Avslutat

Kalender

26

Jan

2017

Avslutat

Välfärdspolitik

Miniseminarium: Välfärdsteknologi och demens

Hur kan vi använda välfärdsteknologi för att skapa en enklare vardag för demenssjuka, anhöriga och vårdpersonal? [...]

Avslutat

Kalender

20

Jan

2017

Avslutat

Folkhälsa

Unga in i Norden - psykisk hälsa, arbete och utbildning

Vad behöver beslutsfattare i de nordiska länderna investera i för att förbättra välfärden för Nordens unga? [...]

Avslutat

Kalender

14

15

Nov

2016

Avslutat

Funktionshinder

FN-rättigheter för barn och unga med funktionshinder

Barn och ungdomar med funktionshinder tilldelas många rättigheter genom två FN-konventioner. Hur omsätts dessa rättigheter i praktiken [...]

Avslutat

Kalender

10

Nov

2016

Avslutat

Funktionshinder

Rights for Sámi persons with disability - challenges and opportunities

Kom och lär dig om den senaste forskningen inom fältet och lyssna till vad FN gör för att hantera de utmaningar som finns gällande urf [...]

Avslutat

Kalender

27

Okt

2016

Avslutat

Hvernig getur samfélagið stuðlað að bættri velferð ungs fólks?

Projektet Unga in i Norden har samlat goda exempel på aktiviteter och projekt som skapat förutsättningar för ungdomar bli aktiva delt [...]

Följ oss på sociala medier:

Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Nordens välfärdscenter, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@nordicwelfare.org.

Nordens välfärdscenter förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Läs vår fullständiga integritets- och personuppgiftspolicy.

JAG FÖRSTÅR