Filtrera flödet SORTERA OMRÅDE:
  • Rutnät.
  • Listvy.
  • År

Kalender

27

okt

2020

Funktionshinder

Webbinarium: Smart cities are universally designed cities

High accessibility in our urban environments benefits everyone, not just the elderly or people with disabilities. But how do we build cities [...]

Kalender

3

nov

2020

Välfärdspolitik

Webbinarium: Roadmap for Service Innovation

Roadmap for service innovation is the most sophisticated tool in the Nordics, which supports digital transformation of earlier physical serv [...]

Kalender

5

nov

2020

Välfärdspolitik

Webbinarium: Combating loneliness and social isolation for the older adults

What do we know about loneliness and social isolation among the older adults in the Nordic countries? What are the consequences of involunta [...]

Kalender

17

nov

2020

Välfärdspolitik

Webbinarium: Democracy and Disability - how to create broader political participation in the Nordic region?

Studies show that people with disabilities are not as involved as those without disabilities in the political systems in the Nordic countrie [...]

Kalender

19

nov

2020

Välfärdspolitik

Webbinarium: Urfolk och utredning av demens

Temanätverket för demens och urfolk arbetar med att identifiera behov för ny forskning, kompetenshöjande insatser samt översättning oc [...]

Kalender

25

26

nov

2020

Funktionshinder

Webbinarium: En egen stämma - dialogisk praxis i kommunikation

Under två eftermiddagar håller vi detta webbinarium med teorier om kommunikativa relationer och exempel på hur du kan använda dessa teor [...]

Kalender

3

dec

2020

Integration

Konferens: Young refugees in Nordic countries - health, education and employment in an equity perspective

This online conference is based on results from the cross-disciplinary Nordic research project Coming of Age in Exile (CAGE) on the health, [...]

Kalender

9

dec

2020

Välfärdspolitik

Nordiskt välfärdsforum 2020 - save the date

Nordic welfare forum 2020 is postponed to 2021 [...]

Kalender

10

dec

2020

Välfärdspolitik

Välfärd i glest befolkade områden - organisering av socialtjänst och vård

Glest befolkade områden i Norden har olika utmaningar, till exempel kring rekrytering och organisering av socialtjänst och vård. Samtidig [...]

Kalender

8

9

mar

2021

Funktionshinder

Seminarium om mobilitet och teckenspråk i Norden

Hur funkar det för teckenspråkiga att flytta mellan de nordiska länderna? Vilka hinder finns och hur kan mobiliteten främjas? Den 8-9 m [...]

Kalender

14

16

sep

2021

Funktionshinder

Spara datumet: Today’s knowledge for tomorrow’s actions – a Nordic perspective on Deafblindness

Continuing development of services for people with deafblindness depend on innovation, research and technology. What do we see now – and w [...]

Avslutade evenemang

Genomfört

Kalender

20

21

okt

2020

Genomfört

Funktionshinder

Webbinarium: Revealing hidden potentials - Assessing cognition in individuals with congenital deafblindness

This webinar is based on the book: Revealing hidden potentials - Assessing cognition in individuals with congenital deafblindness, recently [...]

Genomfört

Kalender

7

okt

2020

Genomfört

Välfärdspolitik

Webbinarium: Demens och intellektuell funktionsnedsättning - från misstanke till diagnos

De första symptomen på demens vid intellektuell funktionsnedsättning kommer ofta redan i 50-årsåldern men kan vara svåra att upptäcka [...]

Genomfört

Kalender

5

okt

2020

Genomfört

Funktionshinder

Webbinarium: Digitalization in social services - Opportunities and barriers for people with disabilities

Social and public services are increasingly digitized, and important functions for participation in society are transferred to digital solut [...]

Genomfört

Kalender

30

sep

2020

Genomfört

Funktionshinder

Webbinarium: Tactile working memory scale

How can we identify working memory in persons with deafblindness? And how can we use this knowledge to help develop their potentials? This [...]

Genomfört

Kalender

17

sep

2020

Genomfört

Demens

Webbinarium: Demensomsorg för invandrare

Antalet människor i Norden med demenssjukdom förväntas öka kraftigt efter 2020 när efterkrigstidens generation uppnår hög ålder. I g [...]

Genomfört

Kalender

8

10

sep

2020

Genomfört

Folkhälsa

Nordiska alkohol- och drogforskardagarna 2020 (NADRA)

Due to the current coronavirus pandemic we have decided to postpone the Nordic Alcohol and Drug Researchers’ Assembly (NADRA). NADRA will [...]

Genomfört

Kalender

16

jun

2020

Genomfört

Integration

Webbinarium: Bydelsmødrar och Stadsdelsmammor i Norden - Att ge andra det stöd man själv hade behövt när man kom till ett nytt land

Vid webbinariet samtalar Bydelsmödrar från Norge, Danmark och Sverige om likheter och skillnader länderna emellan, om utmaningen att nå [...]

Genomfört

Kalender

2

jun

2020

Genomfört

Folkhälsa

Webbinarium: The effects of the corona pandemic on alcohol consumption, smoking and drug treatment services

Welcome to the Nordic Welfare Centre’s webinar on the effects of the corona pandemic related to alcohol, tobacco and drug use on 2 June at [...]

Genomfört

Kalender

14

maj

2020

Genomfört

Funktionshinder

Webbinarium: Taktilt språk

When we add a linguistic value to bodily tactile expressions and recognise tactile languages as natural languages, we are able to communicat [...]

Genomfört

Kalender

28

apr

2020

Genomfört

Integration

Webbinarium: Migrant Women and the Nordic Labour Market - Challenges and Opportunities

Welcome to the webinar on Migrant Women and the Nordic Labour Market - Challenges and Opportunities, on April 28th at 13.30 EEST and 12.30 C [...]

Kalender

28

apr

2020

Genomfört

Integration

CANCELLED Migrant Women and the Nordic Labour Market - Challenges and Opportunities

CANCELED: We have, due to the current situation with covid-19 decided to cancel this conference which was planned to take place in Helsinki [...]

Genomfört

Kalender

1

apr

2020

Genomfört

Integration

Webbinarium: Ensamkommande barn och unga i Norden

Hur mår de ensamkommande unga som nu är i färd med att etablera sig i länderna? Hur har det gått för de ensamkommande flickorna? Hur v [...]

Genomfört

Kalender

23

jan

2020

Genomfört

Folkhälsa

Avkriminalisera eller ej?

Seminaari pohjoismaisesta kannabispolitiikasta ja -lainsäädännöstä [...]

Genomfört

Kalender

27

nov

2019

Genomfört

Välfärdspolitik

Webbinarium: Nya insatser kring urfolk och demens

Den första nordiska konferensen om urfolk och demens som gick av stapeln för precis ett år sedan resulterade i olika slutsatser och förs [...]

Kalender

12

14

nov

2019

Genomfört

Dövblindhet

Hvis du kan se det, kan du understøtte det - Taktil språkutveckling

För att personer med medfödd dövblindhet ska utveckla ett taktilt språk, behövs att samtalspartnern uppfattar yttringarna, bekräftar o [...]

Genomfört

Kalender

10

11

okt

2019

Genomfört

Folkhälsa

Nordiskt expertmöte om FAS / FASD

The Nordic Welfare Centre warmly welcome practitioners, researchers and officials to a Nordic expert meeting on FAS/FASD, 10-11 October 2019 [...]

Genomfört

Kalender

25

sep

2019

Genomfört

Integration

Nordisk konferens om inklusion

Alla är eniga: civila samhället är en oumbärlig resurs när det gäller att skapa delaktighet och inkludera flyktingar och nyanlända. M [...]

Genomfört

Kalender

23

sep

2019

Genomfört

Välfärdspolitik

Careware Nordic Masterclass - Social isolation

Nordens välfärdscenter står tillsammans med Aahus kommun värd för Nordisk masterclass för välfärdsteknologi som arrangeras den 23 se [...]

Genomfört

Kalender

18

19

sep

2019

Genomfört

Funktionshinder

Studentmobilitet och funktionshinder i de nordiska länderna – Torshavn

Välkommen till ett seminarium om studentmobilitet för alla i Norden [...]

Genomfört

Kalender

10

jun

2019

Genomfört

Funktionshinder

Alandica Debatt - Studentmobilitet och funktionshinder i norden

Studenter med funktionsnedsättning vill studera utomlands i samma utsträckning som sina studiekamrater. Ändå är gruppen underrepresente [...]

Kalender

5

jun

2019

Genomfört

Välfärdspolitik

Nordic Day 2019: Ett åldersvänligt Norden för alla

The fact that more people are living longer is a good thing – but an ageing population is a significant issue that impacts our social syst [...]

Kalender

14

15

maj

2019

Genomfört

Folkhälsa

Nordisk workshop: Vem bestämmer kunskapens relevans och giltighet?

What is the definition of useful, meaningful, and valuable knowledge? Who decides and influences this definition and what are the institutio [...]

Kalender

15

apr

2019

Genomfört

Funktionshinder

Higher education for all - Accessible Exchange

Welcome to this seminar about mobility in Higher Education in the Nordic Region, and how this mobility can be promoted. [...]

Kalender

4

apr

2019

Genomfört

Funktionshinder

Dövblindhet och integration

Välkommen att delta i en kurs om dövblindhet och integration. [...]

Kalender

3

apr

2019

Genomfört

Integration

Nordisk heldagskonferens: Segregation i Norden, om inkludering, unga och politik

Dagen bjuder på inspiration och goda exempel på utvecklingsarbete runt om i Norden för att bryta segregationen. Vilken politik krävs fö [...]

Kalender

25

28

mar

2019

Genomfört

Funktionshinder

Kommunikativa relationer

Hur kan vi upptäcka, uppfatta och förstå personer med medfödd dövblindhets egen stämma och autentiska kommunikation? Genom videoexemp [...]

Kalender

29

jan

2019

Genomfört

Integration

Webbinarie: Inkludering i arbetslivet, del 2 av 3 – Utrikes födda kvinnors etablering

Ta del av lärande exempel på insatser som kan skapa ett mer jämställt deltagande på den nordiska arbetsmarknaden. [...]

Kalender

15

jan

2019

Genomfört

Funktionshinder

Studentmobilitet och funktionshinder i de nordiska länderna – Odense

Välkommen till ett seminarium om hur fler studeranden med funktionshinder kan studera utomlands. [...]

Kalender

5

dec

2018

Genomfört

Funktionshinder

Det tredje nordiska expertseminariet om arbetsmarknad och funktionshinder

Välkommen till Uppsala och ett seminarium om konkreta insatser och lyckade exempel på hur nordiska näringslivsorganisationer och företag [...]

Kalender

5

dec

2018

Genomfört

Funktionshinder

Taktilspråklig kommunikation

Mötet mellan autentiska uttryck och kulturell språklig praksis hos personer med medfödd dövblindhet. [...]

Kalender

4

dec

2018

Genomfört

Välfärdspolitik

Nordiskt välfärdsforum 2018

Välfärdsutmaningarna ser olika ut i de olika nordiska länderna. När systemen kommer i gungning riskerar enskilda människor att drabbas [...]

Kalender

22

23

nov

2018

Genomfört

Folkhälsa

Jämlik hälsa i Norden

Den nordiska modellen utmanas av ökade hälsoskillnader, en pressad välfärdsstat och förändringar på arbetsmarknaden. Hur kan vi arbet [...]

Kalender

15

nov

2018

Genomfört

Funktionshinder

Studentmobilitet och funktionshinder i de nordiska länderna - Reykjavik

Välkommen till ett seminarium om hur fler studeranden med funktionshinder kan studera utomlands. [...]

Kalender

7

nov

2018

Genomfört

Funktionshinder

CHARGE seminarium

Huvudtemat för kursen är socioemotionell utveckling och CHARGE syndrom. Temat omfattar bland annat barnets/ungdomens upplevelse av sociala [...]

Kalender

17

okt

2018

Genomfört

Arbete

Ny i Norden – vägen till arbete

En av de stora utmaningarna idag är hur vi bäst tar tillvara på flyktingars och utrikesföddas kompetens. Den 17 oktober arrangerar vi en [...]

Kalender

15

16

okt

2018

Genomfört

Välfärdspolitik

Skapa åldersvänliga städer i Norden

Vi lever allt längre i Norden, och andelen äldre i befolkningen ökar. Det är en positiv utveckling, men innebär samtidigt stora utmanin [...]

Kalender

10

okt

2018

Genomfört

Funktionshinder

Äldre och kombinerad syn- och hörselnedsättning

Arbetar du med äldre människor som har kombinerad syn- och hörselnedsättning och vill lära dig mera? Anmäl dig då till vårt seminari [...]

Kalender

3

okt

2018

Genomfört

Välfärdspolitik

Urfolk och demens: Jämlika förutsättningar och villkor?

Fler än 400 000 människor i Norden lever med demens. Alla de nordiska länderna har nationella strategier eller riktlinjer för bättre v [...]

Kalender

2

3

okt

2018

Genomfört

Folkhälsa

Seminarium om barns hälsa i Norden

2-3:e oktober är det dags för seminariet Healthy Life for Children i Reykjavik. [...]

Kalender

1

okt

2018

Genomfört

Välfärdspolitik

Hur skapar vi tillsammans åldersvänliga Göteborg?

Vi blir alltfler äldre och det ställer krav på framtidens städer. En genomtänkt stadsplanering och ett inkluderande förhållningssätt [...]

Kalender

25

27

sep

2018

Genomfört

Funktionshinder

Helhetsperspektiv vid kombinerad syn- och hörselnedsättning 2018

Möter du personer med förvärvad dövblindhet i ditt arbete och vill veta mer om kombinerad syn- och hörselnedsättning samt konsekvenser [...]

Kalender

19

sep

2018

Genomfört

Folkhälsa

Seminarium om rökfria platser

Nordens välfärdscenter arrangerar ett seminarium om rökfria platser 19 september 2018 på Island. Målgruppen är myndigheter och experte [...]

Kalender

10

sep

2018

Genomfört

Funktionshinder

Rundabordssamtal om studentmobilitet och funktionshinder i Norden

Välkommen till ett rundabordssamtal om hur fler studenter med funktionsnedsättning kan studera utomlands. [...]

Kalender

28

aug

2018

Genomfört

Folkhälsa

Seminarium om dryckesvanor bland unga och äldre i Norden

Varmt välkommen till Nordens välfärdscenters seminarium om dryckesvanor bland unga och äldre i Norden 28 augusti 2018 i Oslo, Litteratur [...]

Kalender

24

aug

2018

Genomfört

Funktionshinder

Stöd och service utifrån behov och rättigheter – oavsett var man bor

Seminarium om gemensamma utmaningar för goda levnadsvillkor, stöd och service för personer med funktionsnedsättning i glest befolkade om [...]

Kalender

27

maj

2018

Genomfört

Integration

Nordic Day 2018: Tidiga insatser bidrar till lyckad inkludering

Omkring 200 000 asylsökande barn och unga kom till Norden under åren 2011 till 2016. De flesta kom med sin familj men många kom även ens [...]

Kalender

22

24

maj

2018

Genomfört

Funktionshinder

Meningsfulla aktiviteter för personer med dövblindhet

Arbetar du med personer som har medfödd dövblindhet och vill lära dig mera om fysiska aktiviteter som kan användas både för kommunikat [...]

Kalender

25

apr

2018

Genomfört

Folkhälsa

Seminarium om nordiska perspektiv på cannabis

Kalender

24

apr

2018

Genomfört

Välfärdspolitik

Hur kan vi tillsammans skapa en åldersvänlig stad?

Vi blir allt äldre i de nordiska länderna och det ställer krav på framtida städer. De måste bli mer tillgängliga och inkluderande, s [...]

Kalender

9

apr

2018

Genomfört

Välfärdspolitik

Careware Nordic Masterclass - säkerhet i hemmet

Nordens välfärdscenter står tillsammans med Århus kommun värd för den andra årliga Careware Nordic Masterclassen, som arrangeras den [...]

Kalender

7

dec

2017

Genomfört

Integration

Nordens barn – insatser för mottagande och inkludering av nyanlända barn och unga

Integrationen av barn och familjer som kommit som flyktingar till de nordiska länderna är en av samtidens utmaningar. [...]

Kalender

9

nov

2017

Genomfört

Funktionshinder

Gal mii birget / Nog klarar vi oss - om levnadsförhållen för samer med funktionsnedsättning

Har samer med funktionsnedsättning lika bra förutsättningar för goda levnadsförhållanden som övrig befolkning? Vad säger aktuell for [...]

Kalender

8

nov

2017

Genomfört

Integration

Från flykting till medborgare - Nordiska erfarenheter av inkludering på arbetsmarknaden

En av de stora utmaningarna för de nordiska länderna är hur vi bäst underlättar för flykting- och anhöriginvandrarna att komma in på [...]

Kalender

19

okt

2017

Genomfört

Välfärdspolitik

Utbildning och arbete på lika villkor?

FN:s konvention om rättigheterna för personer med funktionshinder ger rätt till utbildning och arbete på lika villkor som för andra. Al [...]

Kalender

10

12

okt

2017

Genomfört

Funktionshinder

Helhetsperspektiv vid kombinerad syn- och hörselnedsättning

Kursen innehåller sex olika teman, som alla hör ihop med varandra och skapar ett helhetsperspektiv. Under dagarna berör föreläsarna ol [...]

Kalender

4

sep

2017

Genomfört

Funktionshinder

Nordisk dag om dövblindhet 2017 - inspiration till samarbete

Nordisk dag om dövblindhet vill inspirera till fortsatt gott samarbete. Här får du ta del av nya forskningsresultat och ny kunskap, samt [...]

Kalender

28

aug

2017

Genomfört

Välfärdspolitik

Från nationella demensstrategier till god kommunal praxis

Det är mer än 400 000 personer i Norden som lider av demens och siffran kommer attt öka under de kommande åren. Danmark och Norge är re [...]

Kalender

4

maj

2017

Genomfört

Arbete

Nyanlända i jobb - en tillväxtfaktor för kommuner

Många kommuner i Norden brottas med negativ befolkningsstatistik och en åldrande befolkning. Kommunernas skatteintäkter minskar och det b [...]

Kalender

19

apr

2017

Genomfört

Funktionshinder

Det andra nordiska expertseminariet om arbete och funktionshinder

Målet med seminariet är att diskutera exempel på god praxis och föreslå områden och projekt som bör prioriteras i Nordiska ministerr [...]

Kalender

3

apr

2017

Genomfört

Välfärdspolitik

Masterclass i välfärdsteknologi

Välfärdsteknologi är fortfarande ett omtalat ämne både i den polotiska och i den offentliga debatten i alla fem nordiska länder. Även [...]

Kalender

26

jan

2017

Genomfört

Välfärdspolitik

Miniseminarium: Välfärdsteknologi och demens

Hur kan vi använda välfärdsteknologi för att skapa en enklare vardag för demenssjuka, anhöriga och vårdpersonal? [...]

Kalender

20

jan

2017

Genomfört

Folkhälsa

Unga in i Norden - psykisk hälsa, arbete och utbildning

Vad behöver beslutsfattare i de nordiska länderna investera i för att förbättra välfärden för Nordens unga? [...]

Kalender

14

15

nov

2016

Genomfört

Funktionshinder

FN-rättigheter för barn och unga med funktionshinder

Barn och ungdomar med funktionshinder tilldelas många rättigheter genom två FN-konventioner. Hur omsätts dessa rättigheter i praktiken [...]

Kalender

10

nov

2016

Genomfört

Funktionshinder

Rights for Sámi persons with disability - challenges and opportunities

Kom och lär dig om den senaste forskningen inom fältet och lyssna till vad FN gör för att hantera de utmaningar som finns gällande urf [...]

Kalender

27

okt

2016

Genomfört

Hvernig getur samfélagið stuðlað að bættri velferð ungs fólks?

Projektet Unga in i Norden har samlat goda exempel på aktiviteter och projekt som skapat förutsättningar för ungdomar bli aktiva delt [...]

Följ oss på sociala medier:

Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Nordens välfärdscenter, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@nordicwelfare.org.

Nordens välfärdscenter förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Läs vår fullständiga integritets- och personuppgiftspolicy.

JAG FÖRSTÅR