Evenemang

Filtrera flödet SORTERA OMRÅDE:
  • Rutnät.
  • Listvy.
  • År

Kalender

5

Dec

2018

Funktionshinder

Taktilspråklig kommunikation

Mötet mellan autentiska uttryck och kulturell språklig praksis hos personer med medfödd dövblindhet. [...]

Kalender

22

23

Nov

2018

Folkhälsa

Jämlik hälsa i Norden

Den nordiska modellen utmanas av ökade hälsoskillnader, en pressad välfärdsstat och förändringar på arbetsmarknaden. Hur kan vi arbet [...]

Kalender

7

Nov

2018

Funktionshinder

CHARGE seminarium

Huvudtemat för kursen är socioemotionell utveckling och CHARGE syndrom. Temat omfattar bland annat barnets/ungdomens upplevelse av sociala [...]

Kalender

17

Okt

2018

Arbete

Ny i Norden – vägen till arbete

En av de stora frågorna de närmaste åren är hur vi bäst tar tillvara på flyktingar och anhöriginvandrares kompetens. Den 17 oktober a [...]

Kalender

15

16

Okt

2018

Välfärdspolitik

Skapa åldersvänliga städer i Norden

Vi lever allt längre i Norden, och andelen äldre i befolkningen ökar. Det är en positiv utveckling, men innebär samtidigt stora utmanin [...]

Kalender

10

Okt

2018

Funktionshinder

Äldre och kombinerad syn- och hörselnedsättning

Arbetar du med äldre människor som har kombinerad syn- och hörselnedsättning och vill lära dig mera? Anmäl dig då till vårt seminari [...]

Kalender

2

Okt

2018

Folkhälsa

Seminarium om barns hälsa i Norden

2-3:e oktober är det dags för seminariet Healthy Life for Children i Reykjavik. [...]

Kalender

25

27

Sep

2018

Funktionshinder

Helhetsperspektiv vid kombinerad syn- och hörselnedsättning

Möter du personer med förvärvad dövblindhet i ditt arbete och vill veta mer om kombinerad syn- och hörselnedsättning samt konsekvenser [...]

Kalender

29

31

Aug

2018

Folkhälsa

Nordiska alkohol- och drogforskardagarna (NADRA) 2018

Vi önskar alla nordiska forskare samt andra som arbetar med social- och hälsofrågor varmt välkomna till Nordic Alcohol and Drug Research [...]

Kalender

28

Aug

2018

Folkhälsa

Seminarium om dryckesvanor bland unga och äldre i Norden

Varmt välkommen till Nordens välfärdscenters seminarium om dryckesvanor bland unga och äldre i Norden 28 augusti 2018 i Oslo, Litteratur [...]

Kalender

24

Aug

2018

Funktionshinder

Stöd och service utifrån behov och rättigheter – oavsett var man bor

Seminarium om gemensamma utmaningar för goda levnadsvillkor, stöd och service för personer med funktionsnedsättning i glest befolkade om [...]

Kalender

27

Maj

2018

Integration

Nordic Day 2018: Tidiga insatser bidrar till lyckad inkludering

Omkring 200 000 asylsökande barn och unga kom till Norden under åren 2011 till 2016. De flesta kom med sin familj men många kom även ens [...]

Följ oss på sociala medier: