Evenemang

Filtrera flödet SORTERA OMRÅDE:
  • Rutnät.
  • Listvy.
  • År

Kalender

23

Sep

2019

Välfärdspolitik

Careware Nordic Masterclass - Social isolation

Nordens välfärdscenter står tillsammans med Aahus kommun värd för Nordisk masterclass för välfärdsteknologi som arrangeras den 23 se [...]

Kalender

25

Sep

2019

Integration

Nordisk konferens om inklusion

Alla är eniga: civila samhället är en oumbärlig resurs när det gäller att skapa delaktighet och inkludera flyktingar och nyanlända. M [...]

Kalender

10

11

Okt

2019

Folkhälsa

Nordiskt expertmöte om FAS / FASD

The Nordic Welfare Centre warmly welcome practitioners, researchers and officials to a Nordic expert meeting on FAS/FASD, 10-11 October 2019 [...]

Kalender

12

14

Nov

2019

Dövblind

’Hvis du kan se det, kan du understøtte det’ - Taktil språkutveckling

För att personer med medfödd dövblindhet ska utveckla ett taktilt språk, behövs att samtalspartnern uppfattar yttringarna, bekräftar o [...]

Kalender

8

10

Sep

2020

Nordiska alkohol- och drogforskardagarna 2020 (NADRA)

We are happy to announce that NADRA 2020 will be held 8 – 10 September in Mariehamn, Åland. [...]

Avslutade evenemang

Genomfört

Kalender

18

19

Sep

2019

Genomfört

Funktionshinder

Studentmobilitet och funktionshinder i de nordiska länderna – Torshavn

Välkommen till ett seminarium om studentmobilitet för alla i Norden [...]

Genomfört

Kalender

10

Jun

2019

Genomfört

Funktionshinder

Alandica Debatt - Studentmobilitet och funktionshinder i norden

Studenter med funktionsnedsättning vill studera utomlands i samma utsträckning som sina studiekamrater. Ändå är gruppen underrepresente [...]

Genomfört

Kalender

5

Jun

2019

Genomfört

Välfärdspolitik

Nordic Day 2019: Ett åldersvänligt Norden för alla

The fact that more people are living longer is a good thing – but an ageing population is a significant issue that impacts our social syst [...]

Genomfört

Kalender

14

15

Maj

2019

Genomfört

Folkhälsa

Nordisk workshop: Vem bestämmer kunskapens relevans och giltighet?

What is the definition of useful, meaningful, and valuable knowledge? Who decides and influences this definition and what are the institutio [...]

Genomfört

Kalender

15

Apr

2019

Genomfört

Funktionshinder

Higher education for all - Accessible Exchange

Welcome to this seminar about mobility in Higher Education in the Nordic Region, and how this mobility can be promoted. [...]

Genomfört

Kalender

4

Apr

2019

Genomfört

Funktionshinder

Dövblindhet och integration

Välkommen att delta i en kurs om dövblindhet och integration. [...]

Genomfört

Kalender

3

Apr

2019

Genomfört

Integration

Nordisk heldagskonferens: Segregation i Norden, om inkludering, unga och politik

Dagen bjuder på inspiration och goda exempel på utvecklingsarbete runt om i Norden för att bryta segregationen. Vilken politik krävs fö [...]

Genomfört

Kalender

25

28

Mar

2019

Genomfört

Funktionshinder

Kommunikativa relationer

Hur kan vi upptäcka, uppfatta och förstå personer med medfödd dövblindhets egen stämma och autentiska kommunikation? Genom videoexemp [...]

Genomfört

Kalender

29

Jan

2019

Genomfört

Integration

Webbinarie: Inkludering i arbetslivet, del 2 av 3 – Utrikes födda kvinnors etablering

Ta del av lärande exempel på insatser som kan skapa ett mer jämställt deltagande på den nordiska arbetsmarknaden. [...]

Genomfört

Kalender

15

Jan

2019

Genomfört

Funktionshinder

Studentmobilitet och funktionshinder i de nordiska länderna – Odense

Välkommen till ett seminarium om hur fler studeranden med funktionshinder kan studera utomlands. [...]

Genomfört

Kalender

5

Dec

2018

Genomfört

Funktionshinder

Det tredje nordiska expertseminariet om arbetsmarknad och funktionshinder

Välkommen till Uppsala och ett seminarium om konkreta insatser och lyckade exempel på hur nordiska näringslivsorganisationer och företag [...]

Genomfört

Kalender

5

Dec

2018

Genomfört

Funktionshinder

Taktilspråklig kommunikation

Mötet mellan autentiska uttryck och kulturell språklig praksis hos personer med medfödd dövblindhet. [...]

Genomfört

Kalender

4

Dec

2018

Genomfört

Välfärdspolitik

Nordiskt välfärdsforum 2018

Välfärdsutmaningarna ser olika ut i de olika nordiska länderna. När systemen kommer i gungning riskerar enskilda människor att drabbas [...]

Genomfört

Kalender

22

23

Nov

2018

Genomfört

Folkhälsa

Jämlik hälsa i Norden

Den nordiska modellen utmanas av ökade hälsoskillnader, en pressad välfärdsstat och förändringar på arbetsmarknaden. Hur kan vi arbet [...]

Genomfört

Kalender

15

Nov

2018

Genomfört

Funktionshinder

Studentmobilitet och funktionshinder i de nordiska länderna - Reykjavik

Välkommen till ett seminarium om hur fler studeranden med funktionshinder kan studera utomlands. [...]

Genomfört

Kalender

7

Nov

2018

Genomfört

Funktionshinder

CHARGE seminarium

Huvudtemat för kursen är socioemotionell utveckling och CHARGE syndrom. Temat omfattar bland annat barnets/ungdomens upplevelse av sociala [...]

Genomfört

Kalender

17

Okt

2018

Genomfört

Arbete

Ny i Norden – vägen till arbete

En av de stora utmaningarna idag är hur vi bäst tar tillvara på flyktingars och utrikesföddas kompetens. Den 17 oktober arrangerar vi en [...]

Genomfört

Kalender

15

16

Okt

2018

Genomfört

Välfärdspolitik

Skapa åldersvänliga städer i Norden

Vi lever allt längre i Norden, och andelen äldre i befolkningen ökar. Det är en positiv utveckling, men innebär samtidigt stora utmanin [...]

Genomfört

Kalender

10

Okt

2018

Genomfört

Funktionshinder

Äldre och kombinerad syn- och hörselnedsättning

Arbetar du med äldre människor som har kombinerad syn- och hörselnedsättning och vill lära dig mera? Anmäl dig då till vårt seminari [...]

Genomfört

Kalender

3

Okt

2018

Genomfört

Välfärdspolitik

Urfolk och demens: Jämlika förutsättningar och villkor?

Fler än 400 000 människor i Norden lever med demens. Alla de nordiska länderna har nationella strategier eller riktlinjer för bättre v [...]

Genomfört

Kalender

2

3

Okt

2018

Genomfört

Folkhälsa

Seminarium om barns hälsa i Norden

2-3:e oktober är det dags för seminariet Healthy Life for Children i Reykjavik. [...]

Genomfört

Kalender

1

Okt

2018

Genomfört

Välfärdspolitik

Hur skapar vi tillsammans åldersvänliga Göteborg?

Vi blir alltfler äldre och det ställer krav på framtidens städer. En genomtänkt stadsplanering och ett inkluderande förhållningssätt [...]

Genomfört

Kalender

25

27

Sep

2018

Genomfört

Funktionshinder

Helhetsperspektiv vid kombinerad syn- och hörselnedsättning 2018

Möter du personer med förvärvad dövblindhet i ditt arbete och vill veta mer om kombinerad syn- och hörselnedsättning samt konsekvenser [...]

Genomfört

Kalender

19

Sep

2018

Genomfört

Seminarium om rökfria platser

Nordens välfärdscenter arrangerar ett seminarium om rökfria platser 19 september 2018 på Island. Målgruppen är myndigheter och experte [...]

Genomfört

Kalender

10

Sep

2018

Genomfört

Funktionshinder

Rundabordssamtal om studentmobilitet och funktionshinder i Norden

Välkommen till ett rundabordssamtal om hur fler studenter med funktionsnedsättning kan studera utomlands. [...]

Genomfört

Genomfört

Kalender

28

Aug

2018

Genomfört

Folkhälsa

Seminarium om dryckesvanor bland unga och äldre i Norden

Varmt välkommen till Nordens välfärdscenters seminarium om dryckesvanor bland unga och äldre i Norden 28 augusti 2018 i Oslo, Litteratur [...]

Genomfört

Kalender

24

Aug

2018

Genomfört

Funktionshinder

Stöd och service utifrån behov och rättigheter – oavsett var man bor

Seminarium om gemensamma utmaningar för goda levnadsvillkor, stöd och service för personer med funktionsnedsättning i glest befolkade om [...]

Genomfört

Kalender

27

Maj

2018

Genomfört

Integration

Nordic Day 2018: Tidiga insatser bidrar till lyckad inkludering

Omkring 200 000 asylsökande barn och unga kom till Norden under åren 2011 till 2016. De flesta kom med sin familj men många kom även ens [...]

Genomfört

Kalender

22

24

Maj

2018

Genomfört

Funktionshinder

Meningsfulla aktiviteter för personer med dövblindhet

Arbetar du med personer som har medfödd dövblindhet och vill lära dig mera om fysiska aktiviteter som kan användas både för kommunikat [...]

Genomfört

Kalender

25

Apr

2018

Genomfört

Folkhälsa

Seminarium om nordiska perspektiv på cannabis

Genomfört

Kalender

24

Apr

2018

Genomfört

Välfärdspolitik

Hur kan vi tillsammans skapa en åldersvänlig stad?

Vi blir allt äldre i de nordiska länderna och det ställer krav på framtida städer. De måste bli mer tillgängliga och inkluderande, s [...]

Genomfört

Kalender

9

Apr

2018

Genomfört

Välfärdspolitik

Careware Nordic Masterclass - säkerhet i hemmet

Nordens välfärdscenter står tillsammans med Århus kommun värd för den andra årliga Careware Nordic Masterclassen, som arrangeras den [...]

Genomfört

Kalender

7

Dec

2017

Genomfört

Integration

Nordens barn – insatser för mottagande och inkludering av nyanlända barn och unga

Integrationen av barn och familjer som kommit som flyktingar till de nordiska länderna är en av samtidens utmaningar. [...]

Genomfört

Kalender

9

Nov

2017

Genomfört

Funktionshinder

Gal mii birget / Nog klarar vi oss - om levnadsförhållen för samer med funktionsnedsättning

Har samer med funktionsnedsättning lika bra förutsättningar för goda levnadsförhållanden som övrig befolkning? Vad säger aktuell for [...]

Genomfört

Kalender

8

Nov

2017

Genomfört

Integration

Från flykting till medborgare - Nordiska erfarenheter av inkludering på arbetsmarknaden

En av de stora utmaningarna för de nordiska länderna är hur vi bäst underlättar för flykting- och anhöriginvandrarna att komma in på [...]

Genomfört

Kalender

19

Okt

2017

Genomfört

Välfärdspolitik

Utbildning och arbete på lika villkor?

FN:s konvention om rättigheterna för personer med funktionshinder ger rätt till utbildning och arbete på lika villkor som för andra. Al [...]

Genomfört

Kalender

10

12

Okt

2017

Genomfört

Funktionshinder

Helhetsperspektiv vid kombinerad syn- och hörselnedsättning

Kursen innehåller sex olika teman, som alla hör ihop med varandra och skapar ett helhetsperspektiv. Under dagarna berör föreläsarna ol [...]

Genomfört

Kalender

4

Sep

2017

Genomfört

Funktionshinder

Nordisk dag om dövblindhet 2017 - inspiration till samarbete

Nordisk dag om dövblindhet vill inspirera till fortsatt gott samarbete. Här får du ta del av nya forskningsresultat och ny kunskap, samt [...]

Genomfört

Kalender

28

Aug

2017

Genomfört

Välfärdspolitik

Från nationella demensstrategier till god kommunal praxis

Det är mer än 400 000 personer i Norden som lider av demens och siffran kommer attt öka under de kommande åren. Danmark och Norge är re [...]

Genomfört

Kalender

4

Maj

2017

Genomfört

Arbete

Nyanlända i jobb - en tillväxtfaktor för kommuner

Många kommuner i Norden brottas med negativ befolkningsstatistik och en åldrande befolkning. Kommunernas skatteintäkter minskar och det b [...]

Genomfört

Kalender

19

Apr

2017

Genomfört

Funktionshinder

Det andra nordiska expertseminariet om arbete och funktionshinder

Målet med seminariet är att diskutera exempel på god praxis och föreslå områden och projekt som bör prioriteras i Nordiska ministerr [...]

Genomfört

Kalender

3

Apr

2017

Genomfört

Välfärdspolitik

Masterclass i välfärdsteknologi

Välfärdsteknologi är fortfarande ett omtalat ämne både i den polotiska och i den offentliga debatten i alla fem nordiska länder. Även [...]

Genomfört

Kalender

26

Jan

2017

Genomfört

Välfärdspolitik

Miniseminarium: Välfärdsteknologi och demens

Hur kan vi använda välfärdsteknologi för att skapa en enklare vardag för demenssjuka, anhöriga och vårdpersonal? [...]

Genomfört

Kalender

20

Jan

2017

Genomfört

Folkhälsa

Unga in i Norden - psykisk hälsa, arbete och utbildning

Vad behöver beslutsfattare i de nordiska länderna investera i för att förbättra välfärden för Nordens unga? [...]

Genomfört

Kalender

14

15

Nov

2016

Genomfört

Funktionshinder

FN-rättigheter för barn och unga med funktionshinder

Barn och ungdomar med funktionshinder tilldelas många rättigheter genom två FN-konventioner. Hur omsätts dessa rättigheter i praktiken [...]

Genomfört

Kalender

10

Nov

2016

Genomfört

Funktionshinder

Rights for Sámi persons with disability - challenges and opportunities

Kom och lär dig om den senaste forskningen inom fältet och lyssna till vad FN gör för att hantera de utmaningar som finns gällande urf [...]

Genomfört

Kalender

27

Okt

2016

Genomfört

Hvernig getur samfélagið stuðlað að bættri velferð ungs fólks?

Projektet Unga in i Norden har samlat goda exempel på aktiviteter och projekt som skapat förutsättningar för ungdomar bli aktiva delt [...]

Följ oss på sociala medier:

Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Nordens välfärdscenter, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@nordicwelfare.org.

Nordens välfärdscenter förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Läs vår fullständiga integritets- och personuppgiftspolicy.

JAG FÖRSTÅR