Filter feed SORT AREA:
  • Grid.
  • List view.
  • Year

Calendar

20

21

Oct

2020

Disability issues

Webinar on Revealing hidden potentials - Assessing cognition in individuals with congenital deafblindness

This webinar is based on the book: Revealing hidden potentials - Assessing cognition in individuals with congenital deafblindness, recently [...]

Calendar

27

Oct

2020

Disability issues

Webinar: Smart cities are universally designed cities

High accessibility in our urban environments benefits everyone, not just the elderly or people with disabilities. But how do we build cities [...]

Calendar

3

Nov

2020

Welfare policy

Roadmap for Service Innovation

Roadmap for service innovation is the most sophisticated tool in the Nordics, which supports digital transformation of earlier physical serv [...]

Calendar

5

Nov

2020

Welfare policy

Combating loneliness and social isolation for the older adults

What do we know about loneliness and social isolation among the older adults in the Nordic countries? What are the consequences of involunta [...]

Calendar

17

Nov

2020

Welfare policy

Democracy and Disability - how to create broader political participation in the Nordic region?

Studies show that people with disabilities are not as involved as those without disabilities in the political systems in the Nordic countrie [...]

Calendar

19

Nov

2020

Welfare policy

Webinar: Indigenous people and investigation of dementia

Temanätverket för demens och urfolk arbetar med att identifiera behov för ny forskning, kompetenshöjande insatser samt översättning oc [...]

Calendar

25

26

Nov

2020

Disability issues

Webinar: En egen stämma - dialogisk praxis i kommunikation

Under två eftermiddagar håller vi detta webbinarium med teorier om kommunikativa relationer och exempel på hur du kan använda dessa teor [...]

Calendar

3

Dec

2020

Integration

Young refugees in Nordic countries - health, education and employment in an equity perspective

This online conference is based on results from the cross-disciplinary Nordic research project Coming of Age in Exile (CAGE) on the health, [...]

Calendar

9

Dec

2020

Welfare policy

Nordic welfare forum 2020 - save the date

Nordic welfare forum 2020 is postponed to 2021 [...]

Calendar

10

Dec

2020

Welfare policy

Welfare in Sparsely Populated Areas - The Organisation of Healthcare and Social Services

The sparsely populated areas of the Nordic region present various challenges, not least in the organisation of and recruitment to healthcare [...]

Calendar

8

9

Mar

2021

Disability issues

Seminar on mobility and sign language in the Nordic countries

Hur funkar det för teckenspråkiga att flytta mellan de nordiska länderna? Vilka hinder finns och hur kan mobiliteten främjas? Den 8-9 m [...]

Calendar

14

16

Sep

2021

Disability issues

Save the date: Today’s knowledge for tomorrow’s actions – a Nordic perspective on Deafblindness

Continuing development of services for people with deafblindness depend on innovation, research and technology. What do we see now – and w [...]

Completed events

Completed

Calendar

7

Oct

2020

Completed

Welfare policy

Webinar: Demens och intellektuell funktionsnedsättning - från misstanke till diagnos

De första symptomen på demens vid intellektuell funktionsnedsättning kommer ofta redan i 50-årsåldern men kan vara svåra att upptäcka [...]

Completed

Calendar

5

Oct

2020

Completed

Disability issues

Digitalization in social services - Opportunities and barriers for people with disabilities

Social and public services are increasingly digitized, and important functions for participation in society are transferred to digital solut [...]

Completed

Calendar

30

Sep

2020

Completed

Disability issues

Webinar: Tactile working memory scale

How can we identify working memory in persons with deafblindness? And how can we use this knowledge to help develop their potentials? This [...]

Completed

Calendar

17

Sep

2020

Completed

Public health

Webinar: Demensomsorg för invandrare

Antalet människor i Norden med demenssjukdom förväntas öka och det gäller även personer som invandrade till Norden mellan 1960 och 199 [...]

Completed

Calendar

8

10

Sep

2020

Completed

Public health

Nordic Alcohol and Drug Researchers' Assembly 2020 (NADRA)

Due to the current coronavirus pandemic we have decided to postpone the Nordic Alcohol and Drug Researchers’ Assembly (NADRA). NADRA will [...]

Completed

Calendar

16

Jun

2020

Completed

Integration

Webinar: Bydelsmødrar och Stadsdelsmammor i Norden - Att ge andra det stöd man själv hade behövt när man kom till ett nytt land

Vid webbinariet samtalar Bydelsmödrar från Norge, Danmark och Sverige om likheter och skillnader länderna emellan, om utmaningen att nå [...]

Completed

Calendar

2

Jun

2020

Completed

Public health

Webinar: The effects of the corona pandemic on alcohol consumption, smoking and drug treatment services

Welcome to the Nordic Welfare Centre’s webinar on the effects of the corona pandemic related to alcohol, tobacco and drug use on 2 June at [...]

Completed

Calendar

14

May

2020

Completed

Disability issues

Webinar: Tactile language

When we add a linguistic value to bodily tactile expressions and recognise tactile languages as natural languages, we are able to communicat [...]

Completed

Calendar

28

Apr

2020

Completed

Integration

Webinar on Migrant Women and the Nordic Labour Market - Challenges and Opportunities

Welcome to the Webinar on Migrant Women and the Nordic Labour Market - Challenges and Opportunities on April 28th at 13.30 EEST and 12.30 CE [...]

Calendar

28

Apr

2020

Completed

Integration

CANCELLED Nordic Conference on Migrant Women and the Nordic Labour Market - Challenges and Opportunities

We have, due to the current situation with covid-19 decided to cancel this conference which was planned to take place in Helsinki on April 2 [...]

Completed

Calendar

1

Apr

2020

Completed

Integration

Webinar: Unaccompanied children and youth in the Nordic countries

Hur mår de ensamkommande unga som nu är i färd med att etablera sig i länderna? Hur har det gått för de ensamkommande flickorna? Hur v [...]

Completed

Calendar

23

Jan

2020

Completed

Public health

Tulisiko kannabiksen käytön rangaistavuudesta luopua? (ENG)

Seminaari pohjoismaisesta kannabispolitiikasta ja -lainsäädännöstä [...]

Completed

Calendar

27

Nov

2019

Completed

Welfare policy

Webinar: New initiatives on indigenous peoples and dementia

Den första nordiska konferensen om urfolk och demens som gick av stapeln för precis ett år sedan resulterade i olika slutsatser och förs [...]

Calendar

12

14

Nov

2019

Completed

Deafblindness

Hvis du kan se det, kan du understøtte det’- Development of tactile language

För att personer med medfödd dövblindhet ska utveckla ett taktilt språk, behövs att samtalspartnern uppfattar yttringarna, bekräftar o [...]

Completed

Calendar

10

11

Oct

2019

Completed

Folkesundhed

Nordic expert meeting on FAS/FASD

The Nordic Welfare Centre warmly welcome practitioners, researchers and officials to a Nordic expert meeting on FAS/FASD, 10-11 October 2019 [...]

Completed

Calendar

25

Sep

2019

Completed

Integration

Nordic Conference on Inclusion

Alla är eniga: civila samhället är en oumbärlig resurs när det gäller att skapa delaktighet och inkludera flyktingar och nyanlända. M [...]

Completed

Calendar

23

Sep

2019

Completed

Velfærdspolitik

Careware Nordic Masterclass - Techs for tackling social isolation

The Nordic Welfare Center, together with the Municipality of Aarhus, is hosting a Nordic Master Class for Welfare Technology. The seminar wi [...]

Completed

Calendar

18

19

Sep

2019

Completed

Handicap

Student mobility and disability in the Nordic countries – Torshavn

Welcome to a seminar on student mobility for everyone in the Nordic region [...]

Completed

Calendar

10

Jun

2019

Completed

Handicap

Alandica Debatt - Student mobility and disability in the Nordic countries

Studenter med funktionsnedsättning vill studera utomlands i samma utsträckning som sina studiekamrater. Ändå är gruppen underrepresente [...]

Calendar

5

Jun

2019

Completed

Velfærdspolitik

Nordic Day 2019: An age-friendly Nordic region for all

The fact that more people are living longer is a good thing – but an ageing population is a significant issue that impacts our social syst [...]

Calendar

14

15

May

2019

Completed

Folkesundhed

Nordic workshop: Who decides the relevance and validity of knowledge?

What is the definition of useful, meaningful, and valuable knowledge? Who decides and influences this definition and what are the institutio [...]

Calendar

15

Apr

2019

Completed

Disability issues

Higher education for all – Accessible Exchange

Welcome to this seminar about mobility in Higher Education in the Nordic Region, and how this mobility can be promoted. [...]

Calendar

4

Apr

2019

Completed

Handicap

Deafblindness and integration

Welcome to attend a course on deafblindness and integration. [...]

Completed

Calendar

3

Apr

2019

Completed

Integration

Full-day Nordic conference: Segregation in the Nordic Region – inclusion, young people, and policy

The aim of the conference is to provide inspiration and successful examples of development work around the Nordic Region in order to combat [...]

Calendar

25

28

Mar

2019

Completed

Handicap

Communicative relationships

Hur kan vi upptäcka, uppfatta och förstå personer med medfödd dövblindhets egen stämma och autentiska kommunikation? Genom videoexemp [...]

Calendar

29

Jan

2019

Completed

Integration

Webinar: Inkludering i arbetslivet, del 2 av 3 – Utrikes födda kvinnors etablering

Ta del av lärande exempel på insatser som kan skapa ett mer jämställt deltagande på den nordiska arbetsmarknaden. [...]

Calendar

15

Jan

2019

Completed

Handicap

Student mobility and disability in the Nordic countries – Odense

Welcome to a seminar about how more students with disabilities can study abroad. [...]

Calendar

5

Dec

2018

Completed

Handicap

Bodily-Tactile Languaging Congenital Deafblindness

The meeting between congenital deafblind’s authentic expressions and cultural-language practice [...]

Calendar

4

Dec

2018

Completed

Welfare policy

Nordic Welfare Forum 2018

The Nordic countries are facing different kinds of welfare challenges. When the welfare systems are put under pressure, individuals are at r [...]

Calendar

22

23

Nov

2018

Completed

Folkesundhed

Health Equity in the Nordic Region

Increased health disparities and a welfare state under pressure - how can we strive towards good and equal health in the Nordic region? [...]

Calendar

19

Nov

2018

Completed

Disability issues

A region for all – cooperation on disability

Welcome to this afternoon seminar on Nordic and European cooperation on disability– how can we create a region for all? [...]

Calendar

15

Nov

2018

Completed

Handicap

Student mobility and disability in the Nordic countries - Reykjavik

Welcome to a seminar about how more students with disabilities can study abroad. [...]

Calendar

17

Oct

2018

Completed

Integration

New in the Nordic countries - work inclusion of migrants

One of the major challenges for the Nordic societies is to learn how to benefit from the skills of refugees and immigrants. [...]

Calendar

15

16

Oct

2018

Completed

Velfærdspolitik

Creating age-friendly cities in the Nordic region

Life expectancy in the Nordic region is increasing and the proportion of elderly is growing rapidly. Even though this is a positive developm [...]

Calendar

2

3

Oct

2018

Completed

Public health

Healthy Life for Children

We warmly welcome experts and professionals to the seminar Healthy Life for Children in Reykjavik 2-3 October. The seminar is for invited gu [...]

Calendar

19

Sep

2018

Completed

Public health

Seminar on smoke-free places

The Nordic Welfare Centre warmly welcome officials and experts to a seminar on smoke-free places, 19th September 2018 in Iceland. The semina [...]

Calendar

29

31

Aug

2018

Completed

Public health

Nordic Alcohol and Drug Researchers' Assembly 2018 (NADRA)

We warmly welcome Nordic researchers and others working with social and health approaches as well as alcohol and drug issues to the Nordic [...]

Calendar

28

Aug

2018

Completed

Public health

Drinking habits among young people and the elderly

The Nordic Welfare Centre welcomes you to a seminar on drinking habits among youth and the elderly in the Nordic countries, 28 August 2018. [...]

Calendar

27

May

2018

Completed

Integration

Nordic Day 2018: Early intervention contributes to successful integration

Around 200 000 child and adolescent asylum seekers came to the Nordic region between 2011 and 2016. Although most came with their families, [...]

Calendar

22

24

May

2018

Completed

Disability issues

Meaningful activities for people with congenital deafblindness

Are you interested in exploring meaningful activities for people who are congenitally deafblind? Read more about the content and join us for [...]

Calendar

25

Apr

2018

Completed

Public health

What’s the Nordic way concerning cannabis? Recent developments in control, policy and treatment

Use of cannabis in the Nordic countries is either stable or increasing with some regional variation between the countries. Meanwhile some co [...]

Calendar

9

Apr

2018

Completed

Welfare policy

Careware Nordic Masterclass - Safety at home

The Nordic Welfare Centre and The City of Aarhus will host The Second Annual Careware Nordic Masterclass on the 9th of April in Aarhus. [...]

Calendar

16

18

Oct

2017

Completed

Disability issues

Nordic Forum on Disability 2017 - Human Rights, Disability and Research

Welcome to this Nordic meeting place for researchers, policy makers and civil society. During three days we will discuss the implementation [...]

Calendar

25

Jun

2017

Completed

Integration

Nordic Day 2017

At this year’s Nordic Day, the Nordic Welfare Centre will talk about working methods developed locally in order to enable newly arrived mi [...]

Calendar

19

Apr

2017

Completed

Disability issues

The second Nordic expert seminar on employment and disability

Welcome to this seminar aimed to discuss examples of best practice and suggest areas and projects that should be prioritized in the The Nord [...]

Calendar

10

Jan

2017

Completed

Disability issues

Use of video-analysis as a tool for the assessment of cognition in individuals with congenital deafblindness (CDB)

During the course an introduction is given on cognition, cognitive assessment in individuals with CDB and the use of video-analysis. [...]

Follow us on social media:

Cookies

We use cookies for our website in order to analyse and improve the experience on the website. By using our website, you agree to the use of cookies in the manner described.

Processing of personal data (GDPR)

Nordic Welfare Centre collects and processes your personal data in order to provide products and services to you, to inform you about news and updates of our products and services, to personalize your experience of our website and to improve our products and services.

You have the right to access, correct and delete your personal data and to object to the processing of your personal data at any time. You can exercise these rights by sending an e-mail message to gdpr@nordicwelfare.org.

Nordic Welfare Centre undertakes to respect and protect your personal data and personal integrity in accordance with applicable law, industry rules and other relevant standards. We never disclose your personal information to third parties without your consent.

Read our full integrity and personal data policy.

I UNDERSTAND