Projekt & verksamhet

Här hittar du alla våra projekt inom området funktionshinder

SORTERA EFTER ÅR:

Genomfört

Genomfört

Funktionshinder

2024

Universell utformning, delaktighet och demokrati

Universell utformning innebär att samhället, varor och tjänster utformas och [...]

Genomfört

Genomfört

Funktionshinder

2024

Kartläggning av lösningar för självständigt liv

Stöd och service är en viktig förutsättning för många med funktionsnedsät [...]

Genomfört

Genomfört

Funktionshinder

2024

Kartläggning av samhällsekonomiska analyser inom området universell utformning

Universell utformning betyder att produkter, tjänster och miljöer utformas fö [...]

Genomfört

Genomfört

Funktionshinder

2022

Framtidens arbetsliv – teknik och digitalisering för ökad inkludering

Ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning är sysselsatta i mindre grad än r [...]

Genomfört

Genomfört

Funktionshinder

2021

Fri rörlighet och funktionshinder

I hjärtat av det Nordiska samarbetet finns medborgarnas rätt till rörlighet [...]

Genomfört

Genomfört

Funktionshinder

2021

Barn, unga och delaktighet

Barn och unga med funktionsnedsättning har rätt att delta i samhället på lik [...]

Genomfört

Genomfört

Funktionshinder

2020

Nordisk funktionshindersstatistik

De nordiska länderna samt Åland, Grönland och Färöarna behöver bättre sta [...]

Genomfört

Genomfört

Funktionshinder

2020

Arbetsmarknad och funktionshinder

Hög sysselsättning är en hörnsten i den nordiska välfärdsmodellen. Alla sk [...]

Genomfört

Genomfört

Funktionshinder

2020

Studentmobilitet och funktionshinder

Studenter med funktionsnedsättning studerar utomlands i betydligt mindre utstr [...]

Genomfört

Genomfört

Funktionshinder

2020

Norden för alla

Att göra våra samhällen tillgängliga för alla är något som de nordiska l [...]

Genomfört

Genomfört

Funktionshinder

2018

Samer med funktionsnedsättning

Nordens välfärdscenter har mellan 2014 och 2017 haft i uppdrag av norska Barne [...]

Genomfört

Genomfört

Funktionshinder

2018

Könsrelaterat våld och funktionshinder

Könsrelaterat våld mot kvinnor och män, flickor och pojkar med funktionsneds [...]

Följ oss på sociala medier: