Nordiskt samarbete inom välfärdsområdet

En institution under Nordiska ministerrådet

FILTRERA:

Senaste nyheter


SORTERA OMRÅDE:

Välfärdspolitik

28 nov 2023

Nordic cities strengthen their work for age-friendly cities

Building age-friendly cities and communities can reduce public spending on healthcare and social care, while making use of the resource that [...]

Välfärdspolitik

22 nov 2023

Age-friendly communities help us stay healthy and active

By 2040, about 25 per cent of the Nordic population will be aged 65 or older. But we're not ageing evenly everywhere. For over a decade, Nat [...]

Funktionshinder

9 nov 2023

New technology makes the labour market more inclusive, but several big challenges lay ahead

Persons with disabilities are employed to a lesser extent than the rest of the population. At an expert seminar in Copenhagen, solutions for [...]

Publikationer


Rapport -

Välfärdspolitik

26 okt 2023

Nordic youth voices – The pandemic and the right to be heard

Being heard and involved in all matters that concern them is important for children and youth. In this collection of filmed interv [...]

Tidskrift -

Välfärdspolitik

13 okt 2023

Tidskriften Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research

Tidskriften Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research publicerar artiklar om olika välfärdspolitiska teman, exempelv [...]

Rapport -

Välfärdspolitik

15 sep 2023

Children and Young People’s Participation During the Corona Pandemic – Nordic Initiatives

What measures and strategies for ensuring the participation and influence of children and young people were used in the Nordic cou [...]

Projekt


Välfärdspolitik

Nordiskt nätverk om barnets första 1000 dagar – en hälsosam start på livet 

Barnets första år i livet är viktiga för att lägga en god grund för mental [...]

Folkhälsa

Integration på arbetsmarknaden av vuxna som behandlas mot missbruk eller beroende – en nordisk insikt

Vuxna med beroendeproblem och missbruk av till exempel alkohol och droger lider [...]

Välfärdspolitik

Temanätverk inom demensområdet

Det finns grupper som är små var för sig i Norden. För dem koordinerar Norde [...]

Funktionshinder

Universell utformning, delaktighet och demokrati

Universell utformning innebär att samhället, varor och tjänster utformas och [...]

Följ oss på sociala medier: