Nordiskt samarbete inom välfärdsområdet

En institution under Nordiska ministerrådet

FILTRERA:

Senaste nyheter


SORTERA OMRÅDE:

Dövblindhet

10 jun 2024

How persons with deafblindness experience art and music through touch – new honorary doctor

How do you experience art and music when one or two senses are lost? For individuals with deafblindness, their experience relies on the rema [...]

Dövblindhet

4 jun 2024

Holistic video analysis gives deeper insights into the communication of persons with deafblindness

New holistic approach helps create better understanding of communicative abilities and potentials in persons with deafblindness. “Everyon [...]

Funktionshinder

27 maj 2024

Accessible crisis preparedness will be highlighted at the UN COSP17

Accessible crisis preparedness and crisis communication are important factors when we build and strengthen society’s ability to prevent an [...]

Publikationer


Rapport -

Funktionshinder

24 apr 2024

Nordisk samarbeid om funksjonshinderspørsmål – Årsrapport 2023

Det nordiske funksjonshindersamarbeidet involverer sivilsamfunnet, politikkområder og akademia. Denne rapporten beskriver et robu [...]

Rapport -

Dövblindhet

10 apr 2024

Re-CHARGE – Voices about living with CHARGE syndrome

Given the right support, persons with CHARGE syndrome can overcome not only medical challenges but also various other obstacles, a [...]

Tidskrift -

Välfärdspolitik

18 mar 2024

Tidskriften Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research

Tidskriften Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research publicerar artiklar om olika välfärdspolitiska teman, exempelv [...]

Projekt


Barn & unga

Nordic co-operation on children growing up in families with persistently low income

Most children in the Nordic region grow up in families with a stable economy and [...]

Barn & unga

Nordiskt samarbete om tryggare digital demokrati för barn och unga

Barn och unga tillbringar en stor del av sin tid på nätet och internet och soc [...]

Folkhälsa

Integration på arbetsmarknaden av vuxna med beroendeproblematik och missbruk – en nordisk insikt

Vuxna med beroendeproblematik och missbruk av alkohol och andra droger kan i vis [...]

Välfärdsteknologi

Kvantitativ uppföljning av nordiska kommuners implementeringstakt av välfärdsteknologi

Allt fler människor i de nordiska länderna får möjligheter att använda väl [...]

Följ oss på sociala medier: