Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Funktionshinder

Kunskap om funktionshindersarbetet i Norden

Vårt uppdrag är att främja och utveckla nordiskt samarbete inom funktionshinderområdet och arbeta för ett samhälle som är tillgängligt för alla. Det gör vi genom att skapa arenor för kunskapsutväxling mellan de nordiska länderna, ta fram olika typer av kunskapsunderlag och initiera gränsöverskridande nätverk. Vi arbetar för att FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska förverkligas och omvandlas till handling i de nordiska länderna och leda till ett mer hållbart universellt utformat samhälle.

Våra arbetsområden

  • Nordens välfärdscenter är sekretariat för Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder (funktionshindersrådet), som är Nordiska ministerrådets rådgivande organ när det gäller frågor som rör funktionshinder. Funktionshindersrådets uppdrag är tvärsektoriellt. Råder ska stödja och följa upp verksamheter inom ramen för Nordiskt program för samarbete om funktionshindersfrågor 2023–2027.
  • Vår dövblindverksamhet arbetar för att personer med kombinerad syn- och hörselnedsättning och dövblindhet ska kunna delta i samhället på jämlika villkor.
  • Varje år delar vi ut en och en halv miljon kronor via Stödordningen. Medlen ska bidra till att funktionshindersorganisationer i Norden har möjlighet att samarbeta, utveckla projekt eller ordna gemensamma aktiviteter.
  • Nordic Experience Network on Disability utbyter kunskap om offentliga insatser för personer med funktionsnedsättning i Norden. Nätverket anordnar seminarier och är ett samarbete mellan Nordens välfärdscenter och Vive.

Vi arbetar också med delaktighet, universell design, lika villkor inom utbildning och arbetsliv, urfolk i Norden och fri rörlighet.

Evenemang


Kalender

22

nov

2022

Genomfört

Funktionshinder

Webbinarium: Kommunikativa relationer och transkription

Följ oss på sociala medier:

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Nordens välfärdscenter, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@nordicwelfare.org.

Nordens välfärdscenter förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Läs vår fullständiga Dataskyddspolicy.

JAG FÖRSTÅR