Filtrer strømmen SORTER OMRÅDE:
  • Rutenett.
  • Listevisning.
  • År

Kalender

27

okt

2020

Funksjonshinder

Webbinarium: Smarte byer er universelt utformede byer

High accessibility in our urban environments benefits everyone, not just the elderly or people with disabilities. But how do we build cities [...]

Kalender

3

nov

2020

Velferdspolitikk

Webinar: Roadmap for Service Innovation

Roadmap for service innovation is the most sophisticated tool in the Nordics, which supports digital transformation of earlier physical serv [...]

Kalender

19

nov

2020

Velferdspolitikk

Webinar: Urfolk og etterforskning av demens

Temanätverket för demens och urfolk arbetar med att identifiera behov för ny forskning, kompetenshöjande insatser samt översättning oc [...]

Kalender

25

26

nov

2020

Funksjonshinder

Webinar: En egen stämma - dialogisk praksis i kommunikasjon

Under två eftermiddagar håller vi detta webbinarium med teorier om kommunikativa relationer och exempel på hur du kan använda dessa teor [...]

Kalender

3

des

2020

Integrering

Konferanse: Young refugees in Nordic countries - health, education and employment in an equity perspective

This online conference is based on results from the cross-disciplinary Nordic research project Coming of Age in Exile (CAGE) on the health, [...]

Kalender

9

des

2020

Velferdspolitikk

Nordisk Velferdsforum 2020 - save the date

Nordic welfare forum 2020 is postponed to 2021 [...]

Kalender

10

des

2020

Velferdspolitikk

Velferd i tynt befolkede områder - Organisering av sosiale- og helsetjenester

Glest befolkade områden i Norden har olika utmaningar, till exempel kring rekrytering och organisering av socialtjänst och vård. Samtidig [...]

Kalender

8

9

mar

2021

Funksjonshinder

Seminar om mobilitet og tegnspråk i Norden

Hur funkar det för teckenspråkiga att flytta mellan de nordiska länderna? Vilka hinder finns och hur kan mobiliteten främjas? Den 8-9 m [...]

Kalender

14

16

sep

2021

Funksjonshinder

Lagre datoen: Today’s knowledge for tomorrow’s actions – a Nordic perspective on Deafblindness

Continuing development of services for people with deafblindness depend on innovation, research and technology. What do we see now – and w [...]

Avsluttede arrangementer

Fullført

Kalender

20

21

okt

2020

Fullført

Funksjonshinder

Webinar om Revealing hidden potentials - Assessing cognition in individuals with congenital deafblindness

This webinar is based on the book: Revealing hidden potentials - Assessing cognition in individuals with congenital deafblindness, recently [...]

Fullført

Kalender

7

okt

2020

Fullført

Velferdspolitikk

Webinar: Demens og intellektuell funksjonshemning - fra mistanke til diagnose

De första symptomen på demens vid intellektuell funktionsnedsättning kommer ofta redan i 50-årsåldern men kan vara svåra att upptäcka [...]

Fullført

Kalender

5

okt

2020

Fullført

Funksjonshinder

Webinar: Digitalization in social services - Opportunities and barriers for people with disabilities

Social and public services are increasingly digitized, and important functions for participation in society are transferred to digital solut [...]

Fullført

Kalender

30

sep

2020

Fullført

Funksjonshinder

Tactile working memory scale

How can we identify working memory in persons with deafblindness? And how can we use this knowledge to help develop their potentials? This [...]

Fullført

Kalender

17

sep

2020

Fullført

Folkehelse

Webinar: Demensomsorg for innvandrere

Antalet människor i Norden med demenssjukdom förväntas öka och det gäller även personer som invandrade till Norden mellan 1960 och 199 [...]

Fullført

Kalender

8

10

sep

2020

Fullført

Folkehelse

Nordiske alkohol- og stoff forskningsdager 2020 (NADRA)

Due to the current coronavirus pandemic we have decided to postpone the Nordic Alcohol and Drug Researchers’ Assembly (NADRA). NADRA will [...]

Fullført

Kalender

14

mai

2020

Fullført

Funksjonshinder

Webinar: Taktilt språk

When we add a linguistic value to bodily tactile expressions and recognise tactile languages as natural languages, we are able to communicat [...]

Kalender

28

apr

2020

Fullført

Integrering

CANCELLED Migrant Women and the Nordic Labour Market - Challenges and Opportunities

We have, due to the current situation with covid-19 decided to cancel this conference which was planned to take place in Helsinki on April 2 [...]

Fullført

Kalender

1

apr

2020

Fullført

Integrering

Webinar: Enslige barn og unge i Norden

Hur mår de ensamkommande unga som nu är i färd med att etablera sig i länderna? Hur har det gått för de ensamkommande flickorna? Hur v [...]

Fullført

Kalender

23

jan

2020

Fullført

Folkehelse

Tulisiko kannabiksen käytön rangaistavuudesta luopua? (NO)

Seminaari pohjoismaisesta kannabispolitiikasta ja -lainsäädännöstä [...]

Fullført

Kalender

27

nov

2019

Fullført

Velferdspolitikk

Webinar: Nye initiativ til urfolk og demens

Den första nordiska konferensen om urfolk och demens som gick av stapeln för precis ett år sedan resulterade i olika slutsatser och förs [...]

Kalender

12

14

nov

2019

Fullført

Funksjonshinder

Hvis du kan se det, kan du understøtte det - Taktil språkutvikling

För att personer med medfödd dövblindhet ska utveckla ett taktilt språk, behövs att samtalspartnern uppfattar yttringarna, bekräftar o [...]

Fullført

Kalender

10

11

okt

2019

Fullført

Folkehelse

Nordisk ekspertmøte om FAS / FASD

The Nordic Welfare Centre warmly welcome practitioners, researchers and officials to a Nordic expert meeting on FAS/FASD, 10-11 October 2019 [...]

Fullført

Kalender

25

sep

2019

Fullført

Integrering

Nordisk konferanse om inkludering

Alla är eniga: civila samhället är en oumbärlig resurs när det gäller att skapa delaktighet och inkludera flyktingar och nyanlända. M [...]

Fullført

Kalender

23

sep

2019

Fullført

Velferdspolitikk

Careware Nordic Masterclass - Sosial isolasjon

Nordens välfärdscenter står tillsammans med Aahus kommun värd för Nordisk masterclass för välfärdsteknologi som arrangeras den 23 se [...]

Fullført

Kalender

18

19

sep

2019

Fullført

Funksjonshinder

Studentmobilitet og funksjonshinder i Norden – Torshavn

Velkommen: seminar om studentmobilitet for alle i Norden [...]

Fullført

Kalender

10

jun

2019

Fullført

Funksjonshinder

Alandica Debatt - Studentmobilitet og funksjonshemning i Norden

Studenter med funktionsnedsättning vill studera utomlands i samma utsträckning som sina studiekamrater. Ändå är gruppen underrepresente [...]

Kalender

5

jun

2019

Fullført

Velferdspolitikk

Nordic Day 2019: En aldervennlig Norden for alle

The fact that more people are living longer is a good thing – but an ageing population is a significant issue that impacts our social syst [...]

Kalender

14

15

mai

2019

Fullført

Folkehelse

Nordisk workshop: Hvem bestemmer relevansen og gyldigheten av kunnskap?

What is the definition of useful, meaningful, and valuable knowledge? Who decides and influences this definition and what are the institutio [...]

Kalender

15

apr

2019

Fullført

Funksjonshinder

Higher education for all – Accessible Exchange

Welcome to this seminar about mobility in Higher Education in the Nordic Region, and how this mobility can be promoted. [...]

Kalender

4

apr

2019

Fullført

Funksjonshinder

Døvblindhet og integrasjon

Välkommen att delta i en kurs om dövblindhet och integration. [...]

Kalender

3

apr

2019

Fullført

Integrering

Nordisk konferanse: Segregasjon i Norden, om inkludering, ungdom og politikk

Dagen bjuder på inspiration och goda exempel på utvecklingsarbete runt om i Norden för att bryta segregationen. Vilken politik krävs fö [...]

Kalender

25

28

mar

2019

Fullført

Funksjonshinder

Kommunikative relasjoner

Hur kan vi upptäcka, uppfatta och förstå personer med medfödd dövblindhets egen stämma och autentiska kommunikation? Genom videoexemp [...]

Kalender

29

jan

2019

Fullført

Integrering

Webbinarie: Inkludering i arbetslivet, del 2 av 3 – Utrikes födda kvinnors etablering

Ta del av lärande exempel på insatser som kan skapa ett mer jämställt deltagande på den nordiska arbetsmarknaden. [...]

Kalender

15

jan

2019

Fullført

Funksjonshinder

Studentmobilitet og funksjonshinder i Norden – Odense

Välkommen till ett seminarium om hur fler studeranden med funktionshinder kan studera utomlands. [...]

Kalender

5

des

2018

Fullført

Funksjonshinder

Det tredje nordiske eksperteminaret på arbeidsmarkedet og funksjonshemning

Välkommen till Uppsala och ett seminarium om konkreta insatser och lyckade exempel på hur nordiska näringslivsorganisationer och företag [...]

Kalender

5

des

2018

Fullført

Funksjonshinder

Taktil kommunikasjon

Mötet mellan autentiska uttryck och kulturell språklig praksis hos personer med medfödd dövblindhet. [...]

Kalender

4

des

2018

Fullført

Velferdspolitikk

Nordisk Velferdsforum 2018

Välfärdsutmaningarna ser olika ut i de olika nordiska länderna. När systemen kommer i gungning riskerar enskilda människor att drabbas [...]

Kalender

15

nov

2018

Fullført

Funksjonshinder

Studentmobilitet og funksjonshemning i Norden - Reykjavik

Välkommen till ett seminarium om hur fler studeranden med funktionshinder kan studera utomlands. [...]

Kalender

7

nov

2018

Fullført

Funksjonshinder

CHARGE seminar

Huvudtemat för kursen är socioemotionell utveckling och CHARGE syndrom. Temat omfattar bland annat barnets/ungdomens upplevelse av sociala [...]

Kalender

17

okt

2018

Fullført

Integrering

Ny i Norden - veien til jobb

En av de stora utmaningarna idag är hur vi bäst tar tillvara på flyktingars och utrikesföddas kompetens. Den 17 oktober arrangerar vi en [...]

Kalender

15

16

okt

2018

Fullført

Velferdspolitikk

Opprett aldersvennlige byer i Norden

Vi lever allt längre i Norden, och andelen äldre i befolkningen ökar. Det är en positiv utveckling, men innebär samtidigt stora utmanin [...]

Kalender

10

okt

2018

Fullført

Funksjonshinder

Eldre og kombinert syns- og hørselshemming

Arbetar du med äldre människor som har kombinerad syn- och hörselnedsättning och vill lära dig mera? Anmäl dig då till vårt seminari [...]

Kalender

3

okt

2018

Fullført

Velferdspolitikk

Urfolk og demens: Likestilte forutsetninger og vilkår?

Fler än 400 000 människor i Norden lever med demens. Alla de nordiska länderna har nationella strategier eller riktlinjer för bättre v [...]

Kalender

1

okt

2018

Fullført

Velferdspolitikk

Hvordan opretter vi et aldersvennligt Göteborg?

Vi blir alltfler äldre och det ställer krav på framtidens städer. En genomtänkt stadsplanering och ett inkluderande förhållningssätt [...]

Kalender

25

27

sep

2018

Fullført

Funksjonshinder

Samlet perspektiv i kombinert syns- og hørselshemming

Möter du personer med förvärvad dövblindhet i ditt arbete och vill veta mer om kombinerad syn- och hörselnedsättning samt konsekvenser [...]

Kalender

10

sep

2018

Fullført

Funksjonshinder

Rundabordsdiskusjon om studentmobilitet og funksjonshemming i Norden

Välkommen till ett rundabordssamtal om hur fler studenter med funktionsnedsättning kan studera utomlands. [...]

Kalender

24

aug

2018

Fullført

Funksjonshinder

Støtte og service basert på behov og rettigheter - uansett hvor du bor

Seminarium om gemensamma utmaningar för goda levnadsvillkor, stöd och service för personer med funktionsnedsättning i glest befolkade om [...]

Kalender

24

apr

2018

Fullført

Velferdspolitikk

Hvordan kan vi sammen skape en aldersvennlig by?

Vi blir stadig flere eldre i Norden og det stiller krav til fremtidens byer. De må bli tillgjengelige og inkluderende sånn at vi har mulig [...]

Følg oss på sosiale medier:

Cookies

Vi bruker tredjeparts informasjonskapsler for nettstedet vårt for å analysere og forbedre opplevelsen på nettstedet. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du at informasjonskapsler brukes som beskrevet.

Behandling av personopplysninger (GDPR)

Nordens velferdssenter samler inn og behandler personopplysningene dine for å levere produkter og tjenester, informere om nyheter og oppdateringer av produktene og tjenestene våre, tilpasse opplevelsen av nettstedet vårt samt forbedre produktene og tjenestene våre.

Du har når som helst rett til å få tilgang til, korrigere og slette personopplysninger og motsette deg behandling av dine personopplysninger. Du kan utøve disse rettighetene ved å sende en e-postmelding til gdpr@nordicwelfare.org.

Nordens velferdssenter forplikter seg til å respektere og beskytte personopplysningene dine og personvernet ditt i samsvar med gjeldende lover, bransjeregler og andre relevante standarder. Vi gir aldri ut personopplysninger til tredjeparter uten ditt samtykke.

Les hele vår personvern- og personopplysningspolicy (på svensk).

JEG FORSTÅR