Funktionshinder | Nätverk

Nätverk på Nordens välfärdscenter

Det är avgörande för Nordens välfärdscentrums arbete att upprätta institutionella nätverk som kan stödja de ämnen och verksamhetsområden som ska arbetas med. Nätverken utgör en viktig del i det arbete som görs på Nordens välfärdscenter. 

I de olika nätverken ingår en rad olika kompetenser och profiler, allt från ämnesspecialister och forskare till yrkesverksamma personer inom till exempel brukarföreningar och intresseorganisationer. I nätverken produceras såväl ny kunskap som ger en input till beslutsfattare om vilka områden som kräver ytterligare insatser.

Ansök om att bli ett nordiskt nätverk

Följ oss på sociala medier: