Välfärdspolitik | Publikationer

Filtrera flödet SORTERA EFTER ÅR:
  • Rutnät.
  • Listvy.
  • Typ

tidskrift -

Välfärdspolitik

26 Apr 2018

Magasin 2018

I Magasinet presenteras Nordens välfärdscenters arbetsområden, projekt och annan verksamhet. [...]

rapport -

Välfärdspolitik

23 Jan 2018

En bättre plats att åldras på

Vi lever allt längre i Norden och andelen äldre personer i befolkningen ökar. Att allt fler lever längre är naturligtvis myck [...]

rapport -

Välfärdspolitik

21 Jun 2017

”Välfärdsteknik handlar inte om teknik utan om människor” – tekniksprång i nordisk demensvård

I dag beräknas cirka 418 000 människor i Norden vara demenssjuka. Antalet väntas öka i samtliga nordiska länder. Välfärdste [...]

tidskrift -

Välfärdspolitik

3 Maj 2017

Magasin 2017

Magasinet presenterar Nordens välfärdscenters arbetsområden, projekt och annan verksamhet. [...]

rapport -

Välfärdsteknologi

10 Mar 2017

Välfärdsteknologi – verktygslåda

Välfärdsteknik har tagit allt mer medial och politisk plats under de senaste 25 åren, men trots det stora intresset och de väx [...]

rapport -

Välfärdsteknologi

10 Mar 2017

Bra lösningar fungerar för alla – om universiell design och välfärdsteknologi

Denne publikation undersøger sammenhæng og synergi mellem to vigtige områder som Nordens velfærdscenter har arbejdet med igenn [...]

tidskrift -

Välfärdspolitik

12 Feb 2017

Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research

Tidskriften Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research publicerar artiklar om olika välfärdspolitiska teman, exempelv [...]

rapport -

Funktionshinder

16 Jan 2017

Policyrekommendationer: Unga in i Norden – psykisk hälsa, arbete, utbildning

Vad behöver beslutsfattare i de nordiska länderna investera i för att förbättra välfärden för Nordens unga? [...]

rapport -

Arbetsinkludering

2 Jan 2017

Sjukskrivning och genus i Norden

Nordens välfärdscenters skrift Sjukskrivning och genus i Norden - vad vi vet och vad vi inte vet är en forskningssammanställni [...]

rapport -

Välfärdsteknologi

29 Nov 2016

Velfærdsteknologi og uddanelse af personale

Välfärdsteknologi är något som berör allt fler människors vardag i takt med att många kommuner implementerar välfärdstekn [...]

rapport -

Folkhälsa

18 Aug 2016

När någon måste ta kontrollen (when someone has to take charge)

Följande text är på engelska, då det är rapportens språk. This report is the result of a collaboration between the Nordland [...]

rapport -

Folkhälsa

28 Jun 2016

Demens – möjligheter till livskvalitet

Demens har länge antagits ha främst med åldrandet att göra. Steg för steg har dock insikten om att det handlar om en sjukdom [...]

Följ oss på sociala medier:

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Nordens välfärdscenter, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@nordicwelfare.org.

Nordens välfärdscenter förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

”Ni hittar vår fullständiga integritets- och personuppgiftspolicy här”

JAG FÖRSTÅR