Funktionshinder | Evenemang

Kalender

30

sep

2020

Funktionshinder

Webbinarium: Tactile working memory scale

How can we identify working memory in persons with deafblindness? And how can we use this knowledge to help develop their potentials? This [...]

Kalender

20

21

okt

2020

Funktionshinder

Webbinarium: Revealing hidden potentials - Assessing cognition in individuals with congenital deafblindness

This webinar is based on the book: Revealing hidden potentials - Assessing cognition in individuals with congenital deafblindness, which is [...]

Kalender

27

okt

2020

Funktionshinder

Webbinarium: Smart cities are universally designed cities

High accessibility in our urban environments benefits everyone, not just the elderly or people with disabilities. But how do we build cities [...]

Kalender

25

26

nov

2020

Funktionshinder

Webbinarium: En egen stämma - dialogisk praxis i kommunikation

Under två eftermiddagar håller vi detta webbinarium med teorier om kommunikativa relationer och exempel på hur du kan använda dessa teor [...]

Kalender

8

9

mar

2021

Funktionshinder

Seminarium om mobilitet och teckenspråk i Norden

Hur funkar det för teckenspråkiga att flytta mellan de nordiska länderna? Vilka hinder finns och hur kan mobiliteten främjas? Den 8-9 m [...]

Kalender

14

16

sep

2021

Funktionshinder

Spara datumet: Today’s knowledge for tomorrow’s actions – a Nordic perspective on Deafblindness

Continuing development of services for people with deafblindness depend on innovation, research and technology. What do we see now – and w [...]

Avslutade evenemang

Genomfört

Kalender

14

maj

2020

Genomfört

Funktionshinder

Webbinarium: Taktilt språk

When we add a linguistic value to bodily tactile expressions and recognise tactile languages as natural languages, we are able to communicat [...]

Genomfört

Kalender

12

14

nov

2019

Genomfört

Dövblindhet

Hvis du kan se det, kan du understøtte det - Taktil språkutveckling

För att personer med medfödd dövblindhet ska utveckla ett taktilt språk, behövs att samtalspartnern uppfattar yttringarna, bekräftar o [...]

Genomfört

Kalender

18

19

sep

2019

Genomfört

Funktionshinder

Studentmobilitet och funktionshinder i de nordiska länderna – Torshavn

Välkommen till ett seminarium om studentmobilitet för alla i Norden [...]

Genomfört

Kalender

10

jun

2019

Genomfört

Funktionshinder

Alandica Debatt - Studentmobilitet och funktionshinder i norden

Studenter med funktionsnedsättning vill studera utomlands i samma utsträckning som sina studiekamrater. Ändå är gruppen underrepresente [...]

Genomfört

Kalender

15

apr

2019

Genomfört

Funktionshinder

Higher education for all - Accessible Exchange

Welcome to this seminar about mobility in Higher Education in the Nordic Region, and how this mobility can be promoted. [...]

Genomfört

Kalender

4

apr

2019

Genomfört

Funktionshinder

Dövblindhet och integration

Välkommen att delta i en kurs om dövblindhet och integration. [...]

Genomfört

Kalender

25

28

mar

2019

Genomfört

Funktionshinder

Kommunikativa relationer

Hur kan vi upptäcka, uppfatta och förstå personer med medfödd dövblindhets egen stämma och autentiska kommunikation? Genom videoexemp [...]

Genomfört

Kalender

15

jan

2019

Genomfört

Funktionshinder

Studentmobilitet och funktionshinder i de nordiska länderna – Odense

Välkommen till ett seminarium om hur fler studeranden med funktionshinder kan studera utomlands. [...]

Genomfört

Kalender

5

dec

2018

Genomfört

Funktionshinder

Det tredje nordiska expertseminariet om arbetsmarknad och funktionshinder

Välkommen till Uppsala och ett seminarium om konkreta insatser och lyckade exempel på hur nordiska näringslivsorganisationer och företag [...]

Genomfört

Kalender

5

dec

2018

Genomfört

Funktionshinder

Taktilspråklig kommunikation

Mötet mellan autentiska uttryck och kulturell språklig praksis hos personer med medfödd dövblindhet. [...]

Genomfört

Kalender

15

nov

2018

Genomfört

Funktionshinder

Studentmobilitet och funktionshinder i de nordiska länderna - Reykjavik

Välkommen till ett seminarium om hur fler studeranden med funktionshinder kan studera utomlands. [...]

Genomfört

Kalender

7

nov

2018

Genomfört

Funktionshinder

CHARGE seminarium

Huvudtemat för kursen är socioemotionell utveckling och CHARGE syndrom. Temat omfattar bland annat barnets/ungdomens upplevelse av sociala [...]

Genomfört

Kalender

10

okt

2018

Genomfört

Funktionshinder

Äldre och kombinerad syn- och hörselnedsättning

Arbetar du med äldre människor som har kombinerad syn- och hörselnedsättning och vill lära dig mera? Anmäl dig då till vårt seminari [...]

Genomfört

Kalender

25

27

sep

2018

Genomfört

Funktionshinder

Helhetsperspektiv vid kombinerad syn- och hörselnedsättning 2018

Möter du personer med förvärvad dövblindhet i ditt arbete och vill veta mer om kombinerad syn- och hörselnedsättning samt konsekvenser [...]

Genomfört

Kalender

10

sep

2018

Genomfört

Funktionshinder

Rundabordssamtal om studentmobilitet och funktionshinder i Norden

Välkommen till ett rundabordssamtal om hur fler studenter med funktionsnedsättning kan studera utomlands. [...]

Genomfört

Kalender

24

aug

2018

Genomfört

Funktionshinder

Stöd och service utifrån behov och rättigheter – oavsett var man bor

Seminarium om gemensamma utmaningar för goda levnadsvillkor, stöd och service för personer med funktionsnedsättning i glest befolkade om [...]

Genomfört

Kalender

22

24

maj

2018

Genomfört

Funktionshinder

Meningsfulla aktiviteter för personer med dövblindhet

Arbetar du med personer som har medfödd dövblindhet och vill lära dig mera om fysiska aktiviteter som kan användas både för kommunikat [...]

Genomfört

Kalender

9

nov

2017

Genomfört

Funktionshinder

Gal mii birget / Nog klarar vi oss - om levnadsförhållen för samer med funktionsnedsättning

Har samer med funktionsnedsättning lika bra förutsättningar för goda levnadsförhållanden som övrig befolkning? Vad säger aktuell for [...]

Genomfört

Kalender

10

12

okt

2017

Genomfört

Funktionshinder

Helhetsperspektiv vid kombinerad syn- och hörselnedsättning

Kursen innehåller sex olika teman, som alla hör ihop med varandra och skapar ett helhetsperspektiv. Under dagarna berör föreläsarna ol [...]

Genomfört

Kalender

4

sep

2017

Genomfört

Funktionshinder

Nordisk dag om dövblindhet 2017 - inspiration till samarbete

Nordisk dag om dövblindhet vill inspirera till fortsatt gott samarbete. Här får du ta del av nya forskningsresultat och ny kunskap, samt [...]

Genomfört

Kalender

19

apr

2017

Genomfört

Funktionshinder

Det andra nordiska expertseminariet om arbete och funktionshinder

Målet med seminariet är att diskutera exempel på god praxis och föreslå områden och projekt som bör prioriteras i Nordiska ministerr [...]

Genomfört

Kalender

14

15

nov

2016

Genomfört

Funktionshinder

FN-rättigheter för barn och unga med funktionshinder

Barn och ungdomar med funktionshinder tilldelas många rättigheter genom två FN-konventioner. Hur omsätts dessa rättigheter i praktiken [...]

Genomfört

Kalender

10

nov

2016

Genomfört

Funktionshinder

Rights for Sámi persons with disability - challenges and opportunities

Kom och lär dig om den senaste forskningen inom fältet och lyssna till vad FN gör för att hantera de utmaningar som finns gällande urf [...]

Följ oss på sociala medier:

Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Nordens välfärdscenter, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@nordicwelfare.org.

Nordens välfärdscenter förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Läs vår fullständiga integritets- och personuppgiftspolicy.

JAG FÖRSTÅR