Barn & Unga | Projekt

Här hittar du alla våra projekt inom området Barn & Unga

SORTERA EFTER ÅR:

Barn & unga

Tryggare Digital Demokrati – Nordiskt samarbete om tryggare digital demokrati för barn och unga

Barn och unga tillbringar en stor del av sin tid på nätet och internet och soc [...]

Barn & unga

Nordic co-operation on children growing up in families with persistently low income

Most children in the Nordic region grow up in families with a stable economy and [...]

Barn & unga

2025

Nordiskt samarbete om barn och ungas möjligheter till deltagande och utveckling efter covid-19 pandemin

Det finns ett behov av att få mer kunskap om hur vi i Norden har tillvaratagit [...]

Följ oss på sociala medier: