Välfärdspolitik | Projekt

Här hittar du alla våra projekt inom området välfärdspolitik

Filtrera flödet SORTERA EFTER ÅR:
  • Rutnät.
  • Listvy.

Välfärdsteknologi

2020

Nordisk tankesmedja om välfärdsteknologi

Vår nordiska tankesmedja för välfärdsteknologi behandlar varje år ett speci [...]

Välfärdspolitik

2018

Livskvalitet för äldre i Norden

Vi lever allt längre och andelen äldre i Norden ökar. Det här projektet har [...]

Välfärdsteknologi

2018

CONNECT – verktygslåda om välfärdsteknologi

Teknik för hälsa och stöd i hemmet, välfärdsteknologi, är just nu på väg [...]

Avslutat

Avslutat

Arbetsinkludering

2017

Sjukfrånvaro och genus

Sambandet mellan sjukfrånvaro och psykisk ohälsa skiljer sig åt mellan kvinno [...]

Avslutat

Avslutat

Välfärdspolitik

2015

Barnfattigdom

På senare år har frågan om barnfattigdom seglat upp som en av de centrala fr [...]

Avslutat

Avslutat

Välfärdspolitik

2015

Äldreomsorg i Norden

Projektet Kvalitet i äldreomsorgen har undersökt hur äldreomsorgen samordnas [...]

Avslutat

Avslutat

Välfärdspolitik

2015

Nordens barn – fokus på barn i fosterhem

Nordens välfärdscenter har arbetat med projektet Nordens barn - fokus på barn [...]

Avslutat

Avslutat

Välfärdspolitik

2015

Tidiga insatser för sårbara familjer

Tidiga interventioner kan ge stora effekter för barn och familjer för att för [...]

Avslutat

Avslutat

Välfärdspolitik

2014

Inkludering på arbetsmarknaden för utsatta grupper

Inkludering på arbejdsmarkedet af marginaliserede grupper er et af Nordens velf [...]

Avslutat

Avslutat

Arbetsinkludering

2012

Nordisk kunskapsbank om skolavhopp

Webbportalen Kunskapsbanken.org samlade goda metoder och exempel för att föreb [...]

Följ oss på sociala medier: