Demens

Temanätverk inom demensområdet

Det finns grupper som är små var för sig i Norden. För dem koordinerar Norde [...]

Välfärdspolitik

Aktivt och hälsosamt åldrande i Norden

Vi lever allt längre och andelen äldre i Norden ökar. Enligt befolkningsprogn [...]

Välfärdsteknologi

Nordiskt forskningsnätverk med brukarperspektiv

Hälsa och välfärdsteknologi ur ett brukarperspektiv är ett nytt forskningsom [...]

Välfärdsteknologi

Vård och omsorg på distans

Med en åldrande befolkning och avfolkade områden, så kallade glesbygdsområde [...]

Välfärdsteknologi

2025

Välfärdsteknologi kan bryta farlig ensamhet

Ensamhet är hälsofarligt. Det kan vara jämförbart med att ha dåliga levnads [...]

Genomfört

Välfärdsteknologi

2021

Nordisk masterclass för välfärdsteknologi

Nordisk masterclass för välfärdsteknologi är ett årligt evenemang som ordna [...]

Genomfört

Välfärdspolitik

2020

Livskvalitet för äldre i Norden

Vi lever allt längre och andelen äldre i Norden ökar. Det här projektet har [...]

Genomfört

Välfärdspolitik

2018

CONNECT – verktygslåda om välfärdsteknologi

Teknik för hälsa och stöd i hemmet, välfärdsteknologi, är just nu på väg [...]

Genomfört

Arbetsinkludering

2017

Sjukfrånvaro och genus

Sambandet mellan sjukfrånvaro och psykisk ohälsa skiljer sig åt mellan kvinno [...]

Genomfört

Välfärdspolitik

2015

Barnfattigdom

På senare år har frågan om barnfattigdom seglat upp som en av de centrala fr [...]

Genomfört

Välfärdspolitik

2015

Kvalitet i äldreomsorgen

Nordens velfærdscenter har med projektet Kvalitet i ældreomsorgen fokus på de [...]

Genomfört

Välfärdspolitik

2015

Nordens barn – fokus på barn i fosterhem

Nordens välfärdscenter har arbetat med projektet Nordens barn - fokus på barn [...]

Följ oss på sociala medier:

Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Nordens välfärdscenter, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@nordicwelfare.org.

Nordens välfärdscenter förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Läs vår fullständiga Dataskyddspolicy.

JAG FÖRSTÅR