Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Välfärdspolitik | Projekt

Här hittar du alla våra projekt inom området välfärdspolitik

SORTERA EFTER ÅR:

Demens

Temanätverk inom demensområdet

Det finns grupper som är små var för sig i Norden. För dem koordinerar Norde [...]

Välfärdsteknologi

Kvantitativ uppföljning av nordiska kommuners implementeringstakt av välfärdsteknologi

Allt fler människor i de nordiska länderna får möjligheter att använda väl [...]

Välfärdspolitik

Aktivt och hälsosamt åldrande i Norden

Vårt projekt främjar ett aktivt och hälsosamt åldrande och en positiv syn p [...]

Välfärdspolitik

Social isolering och ensamhet under covid-19-pandemin

Samhällets nedstängningar och restriktioner under coronapandemin har gjort det [...]

Välfärdsteknologi

Nordiskt forskningsnätverk med brukarperspektiv

Hälsa och välfärdsteknologi ur ett brukarperspektiv är ett nytt forskningsom [...]

Välfärdsteknologi

Vård och omsorg på distans

Med en åldrande befolkning och avfolkade områden, så kallade glesbygdsområde [...]

Välfärdspolitik

2025

Nordiskt samarbete om barn och ungas möjligheter till deltagande och utveckling efter covid-19 pandemin

Det finns ett behov av att få mer kunskap om hur vi i Norden har tillvaratagit [...]

Genomfört

Genomfört

Välfärdsteknologi

2021

Välfärdsteknologi kan bryta farlig ensamhet

Ensamhet är hälsofarligt. Det kan vara jämförbart med att ha dåliga levnads [...]

Genomfört

Genomfört

Välfärdspolitik

2020

Livskvalitet för äldre i Norden

Vi lever allt längre och andelen äldre i Norden ökar. Det här projektet har [...]

Genomfört

Genomfört

Välfärdspolitik

2018

CONNECT – verktygslåda om välfärdsteknologi

Teknik för hälsa och stöd i hemmet, välfärdsteknologi, är just nu på väg [...]

Genomfört

Genomfört

Arbetsinkludering

2017

Sjukfrånvaro och genus

Sambandet mellan sjukfrånvaro och psykisk ohälsa skiljer sig åt mellan kvinno [...]

Genomfört

Genomfört

Välfärdspolitik

2015

Barnfattigdom

På senare år har frågan om barnfattigdom seglat upp som en av de centrala fr [...]

Följ oss på sociala medier:

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Nordens välfärdscenter, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@nordicwelfare.org.

Nordens välfärdscenter förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Läs vår fullständiga Dataskyddspolicy.

JAG FÖRSTÅR