Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Folkhälsa | Projekt

Här hittar du alla våra projekt inom området folkhälsa

SORTERA EFTER ÅR:

Folkhälsa

Hälsokompetens — ett verktyg för hälsofrämjande

För att förbättra och upprätthålla en god hälsa och livskvalitet under hel [...]

Folkhälsa

Integration på arbetsmarknaden av vuxna som behandlas mot missbruk eller beroende – en nordisk insikt

Vuxna med beroendeproblem och missbruk av till exempel alkohol och droger lider [...]

Folkhälsa

2025

Kost och fysisk aktivitet hos äldre vuxna i Norden

Hälsosamma matvanor och fysisk aktivitet har en positiv inverkan på hälsa, de [...]

Genomfört

Genomfört

Folkhälsa

2023

Stöd och uppföljning för barn utsatta för alkohol och droger före födseln – i ett nordiskt perspektiv

Nordens välfärdscenter koordinerar ett nordiskt projekt med fokus på stöd oc [...]

Genomfört

Genomfört

Folkhälsa

2020

Alkoholskador under olika livsfaser

Nordens välfärdscenter koordinerar ett nordiskt forskarnätverk som fokuserar [...]

Genomfört

Genomfört

Folkhälsa

2020

Användning av alkohol och andra substanser under graviditet – ur ett nordiskt perspektiv

Nordens välfärdscenter koordinerar ett nordiskt projekt med fokus på användn [...]

Genomfört

Genomfört

Folkhälsa

2020

Jämlik hälsa i Norden – förutsättningar på nationell nivå

De nordiska länderna anses traditionellt vara länder med hög levnadsstandard [...]

Genomfört

Genomfört

Folkhälsa

2019

Förändrade dryckesvanor bland unga och äldre i Norden

Både bland unga och äldre nordbor har det skett stora förändringar i alkohol [...]

Genomfört

Genomfört

Folkhälsa

2019

Skolelevers positiva hälsa i Norden

Nordens välfärdscenter samarbetar med det nordiska forskarnätverket som tar f [...]

Genomfört

Genomfört

Folkhälsa

2019

Cannabis – vård och politik i Norden

Nordens välfärdscenter har kartlagt nordiska cannabiskonsumtionstrender, praxi [...]

Genomfört

Genomfört

Folkhälsa

2019

Nordiskt tobaksprojekt

Nordens välfärdscenter har koordinerat ett nordiskt tobaksprojekt, vars syfte [...]

Genomfört

Genomfört

Folkhälsa

2018

Barn och ungas psykiska ohälsa i Norden

Med det här projektet vill vi bidra till att de nordiska länderna utvecklar oc [...]

Följ oss på sociala medier:

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Nordens välfärdscenter, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@nordicwelfare.org.

Nordens välfärdscenter förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Läs vår fullständiga Dataskyddspolicy.

JAG FÖRSTÅR