Folkhälsa | Projekt

Här hittar du alla våra projekt inom området folkhälsa

Filtrera flödet SORTERA EFTER ÅR:
  • Rutnät.
  • Listvy.

Folkhälsa

2020

Skolelevers positiva hälsa i Norden

Nordens välfärdscenter samarbetar med det nordiska forskarnätverket som tar f [...]

Folkhälsa

2020

Alkoholskador under olika livsfaser

Nordens välfärdscenter koordinerar ett nordiskt forskarnätverk som fokuserar [...]

Folkhälsa

2019

Jämlik hälsa i Norden

De nordiska länderna anses traditionellt vara länder med hög levnadsstandard [...]

Folkhälsa

2019

Cannabis – vård och politik i Norden

Nordens välfärdscenter kartlägger nordiska cannabiskonsumtionstrender, praxis [...]

Folkhälsa

2018

Nordiskt tobaksprojekt

Nordens välfärdscenter koordinerar ett nordiskt tobaksprojekt, vars syfte är [...]

Folkhälsa

2018

Förändrade dryckesvanor bland unga och äldre i Norden

Både bland unga och äldre nordbor har det skett stora förändringar i alkohol [...]

Avslutat

Avslutat

Folkhälsa

2018

Barn och ungas psykiska ohälsa i Norden

Med det här projektet vill vi bidra till att de nordiska länderna utvecklar oc [...]

Avslutat

Avslutat

Folkhälsa

2015

Nordiskt utbyte av kunskap inom missbruksvården

Nordens välfärdscenters projekt Nordiskt utbyte av kunskap inom missbruksvård [...]

Avslutat

Avslutat

Folkhälsa

2014

Unga in i Norden – psykisk hälsa, arbete, utbildning

Vad behöver beslutsfattare i de nordiska länderna investera i för att förbä [...]

Följ oss på sociala medier: