Folkhälsa | Projekt

Här hittar du alla våra projekt inom området folkhälsa

SORTERA EFTER ÅR:

Folkhälsa

Integration på arbetsmarknaden av vuxna som behandlas mot missbruk eller beroende – en nordisk insikt

Vuxna med beroendeproblem och missbruk av till exempel alkohol och droger lider [...]

Folkhälsa

2030

Förebyggande av demens i Norden

Uppskattningsvis lever idag över 500 000 kvinnor och män med en demenssjukdom [...]

Folkhälsa

2025

Kost och fysisk aktivitet hos äldre vuxna i Norden

Hälsosamma matvanor och fysisk aktivitet har en positiv inverkan på hälsa, de [...]

Genomfört

Genomfört

Folkhälsa

2024

Hälsokompetens — ett verktyg för hälsofrämjande

För att förbättra och upprätthålla en god hälsa och livskvalitet under hel [...]

Genomfört

Genomfört

Folkhälsa

2023

Stöd och uppföljning för barn utsatta för alkohol och droger före födseln – i ett nordiskt perspektiv

Nordens välfärdscenter koordinerar ett nordiskt projekt med fokus på stöd oc [...]

Genomfört

Genomfört

Folkhälsa

2020

Alkoholskador under olika livsfaser

Nordens välfärdscenter koordinerar ett nordiskt forskarnätverk som fokuserar [...]

Genomfört

Genomfört

Folkhälsa

2020

Användning av alkohol och andra substanser under graviditet – ur ett nordiskt perspektiv

Nordens välfärdscenter koordinerar ett nordiskt projekt med fokus på användn [...]

Genomfört

Genomfört

Folkhälsa

2020

Jämlik hälsa i Norden – förutsättningar på nationell nivå

De nordiska länderna anses traditionellt vara länder med hög levnadsstandard [...]

Genomfört

Genomfört

Folkhälsa

2019

Förändrade dryckesvanor bland unga och äldre i Norden

Både bland unga och äldre nordbor har det skett stora förändringar i alkohol [...]

Genomfört

Genomfört

Folkhälsa

2019

Skolelevers positiva hälsa i Norden

Nordens välfärdscenter samarbetar med det nordiska forskarnätverket som tar f [...]

Genomfört

Genomfört

Folkhälsa

2019

Cannabis – vård och politik i Norden

Nordens välfärdscenter har kartlagt nordiska cannabiskonsumtionstrender, praxi [...]

Genomfört

Genomfört

Folkhälsa

2019

Nordiskt tobaksprojekt

Nordens välfärdscenter har koordinerat ett nordiskt tobaksprojekt, vars syfte [...]

Följ oss på sociala medier: