SORTERA OMRÅDE:

Rapport -

Folkhälsa

5 feb 2024

Labour market integration of adults with alcohol and substance use problems in the Nordic countries

How are adults who have a problematic use of alcohol and/or other substances integrated into the labour market? This question is t [...]

Rapport -

Funktionshinder

9 jan 2024

Nordic Youth Disability Summit 2023

The Nordic Youth Disability Summit is the Nordic Council of Ministers' annual collaboration meetings with youth disability organis [...]

Tidskrift -

Folkhälsa

15 dec 2023

NAD – Nordic Studies on Alcohol and Drugs

Läs det senaste numret av vår vetenskapliga tidskrift NAD - Nordic Studies on Alcohol and Drugs. [...]

Rapport -

Funktionshinder

6 dec 2023

Universell utformning och samhällsekonomiska analyser – En kartläggning av analyser och litteratur

Vad kostar åtgärder för ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning? Och vilken nytta ger åtgärderna? Vilka [...]

Tidskrift -

Välfärdspolitik

5 dec 2023

Tidskriften Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research

Tidskriften Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research publicerar artiklar om olika välfärdspolitiska teman, exempelv [...]

Rapport -

Integration

5 dec 2023

Employers’ perspectives on hiring immigrants – Experiences from the Nordic countries

This report dives into the perspectives of Nordic employers on hiring low-skilled immigrants. Its objective is to uncover both opp [...]

Rapport -

Välfärdspolitik

26 okt 2023

Nordic youth voices – The pandemic and the right to be heard

Being heard and involved in all matters that concern them is important for children and youth. In this collection of filmed interv [...]

Rapport -

Välfärdspolitik

15 sep 2023

Children and Young People’s Participation During the Corona Pandemic – Nordic Initiatives

What measures and strategies for ensuring the participation and influence of children and young people were used in the Nordic cou [...]

Rapport -

Välfärdspolitik

15 sep 2023

Restricted Childhood, Interrupted Youth

How did the Covid-19 pandemic impact the lives of youth in the Nordic region? In this in-depth report, we dive into the pandemic's [...]

Rapport -

Välfärdspolitik

23 aug 2023

Välfärdsteknologi i de nordiska länderna – en kartläggning av statliga satsningar

Verksamhetsutveckling med digitala stöd fyller en viktig funktion för att samhället ska kunna fortsätta att erbjuda välfärd [...]

Rapport -

Integration

14 jun 2023

Barriers to employment for vulnerable groups in the Nordic countries

This report is a knowledge overview on employment barriers that vulnerable groups face in the Nordic countries. The groups includ [...]

Rapport -

Funktionshinder

23 maj 2023

Rådet för nordisk samarbeid om funksjonshinder – Årsrapport 2022

Situasjonen til personer med nedsatt funksjonsevne i kriser og krig var et av temaet for Funksjonshindersrådets arbeid i 2022. An [...]

Följ oss på sociala medier: