Publikationer

Filtrera flödet SORTERA OMRÅDE:
  • Rutnät.
  • Listvy.
  • Typ
  • År

tidskrift -

Välfärdspolitik

26 Apr 2018

Magasin 2018

I Magasinet presenteras Nordens välfärdscenters arbetsområden, projekt och annan verksamhet. [...]

rapport -

Integration

11 Apr 2018

State of the Nordic Region 2018: Immigration and integration edition

I pulikationen State of the Nordic Region 2018: Immigration and integration edition presenteras fakta och siffror som visar den nu [...]

rapport -

Folkhälsa

5 Apr 2018

Rökavvänjning i Norden

Cirka 50.000 människor dör av tobaksrelaterade sjukdomar varje år i Norden. Rökning är en av de största individuella hoten m [...]

rapport -

Funktionshinder

7 Mar 2018

Nordiskt samarbete om högre utbildning och forskning om funktionshinder och mänskliga rättigheter

All the Nordic countries and autonomous areas have ratified the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. The Conv [...]

rapport -

Funktionshinder

20 Feb 2018

Personer med funktionsnedsättning och samisk bakgrund – policyrekommendationer

I Norska Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets (Bufdir) tidigare arbete med en rapport om levnadsvillkoren för personer med in [...]

rapport -

Välfärdspolitik

23 Jan 2018

En bättre plats att åldras på

Vi lever allt längre i Norden och andelen äldre personer i befolkningen ökar. Att allt fler lever längre är naturligtvis myck [...]

rapport -

Funktionshinder

19 Jan 2018

Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder – årsrapport 2017

Under 2017 har Funktionshinderrådet arbetat med flera olika teman och uppgifter från ministerrådet, bland annat aktiviteter fr [...]

rapport -

Integration

8 Jan 2018

Policies and measures for speeding up labour market integration of refugees in the Nordic region

It takes on average five to ten years for a refugee to find work in the Nordic countries. As social inclusion is closely linked to [...]

rapport -

Integration

1 Dec 2017

Skolan en grund för lyckad inkludering – Nyanlända barn och unga i Norden

Den viktigaste arenan för inkludering och integration av nyanlända barn och unga är skolan. [...]

rapport -

Funktionshinder

24 Nov 2017

Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder

Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder - Verksamhet, aktivteter och resultat 2013-17 [...]

rapport -

Integration

6 Nov 2017

Fler flyktingar fortare i arbete

Denna policy brief sammanfattar den kunskapsöversikt som tagits fram av Nordregio på uppdrag av projektet Nordisk samverkan om i [...]

rapport -

Integration

20 Okt 2017

Etableringsprocessen i de nordiska länderna

I denna rapport görs en genomgång av etableringsprocessen i de nordiska länderna. [...]

Följ oss på sociala medier: