SORTERA OMRÅDE:

Tidskrift -

Folkhälsa

4 jul 2024

NAD – Nordic Studies on Alcohol and Drugs

Läs det senaste numret av vår vetenskapliga tidskrift NAD - Nordic Studies on Alcohol and Drugs. [...]

Tidskrift -

Välfärdspolitik

1 jul 2024

Tidskriften Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research

Tidskriften Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research publicerar artiklar om olika välfärdspolitiska teman, exempelv [...]

Rapport -

Folkhälsa

1 jul 2024

Good and Equal Health in the Nordics – Conference report

The digital conference was part of the 2024 Swedish Presidency of the Nordic Council of Ministers. It was organised in collaborati [...]

Tidskrift -

Välfärdsteknologi

24 jun 2024

Tidskriften Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research

Tidskriften Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research publicerar artiklar om olika välfärdspolitiska teman, exempelv [...]

Rapport -

Välfärdspolitik

18 jun 2024

Årsrapport Nordens välfärdscenter 2023

Nordens välfärdscenters uppdrag är att bidra till utvecklingen av insatser på välfärdsområdet i Norden och att vara en plat [...]

Rapport -

Funktionshinder

24 apr 2024

Nordisk samarbeid om funksjonshinderspørsmål – Årsrapport 2023

Det nordiske funksjonshindersamarbeidet involverer sivilsamfunnet, politikkområder og akademia. Denne rapporten beskriver et robu [...]

Rapport -

Dövblindhet

10 apr 2024

Re-CHARGE – Voices about living with CHARGE syndrome

Given the right support, persons with CHARGE syndrome can overcome not only medical challenges but also various other obstacles, a [...]

Tidskrift -

Välfärdspolitik

18 mar 2024

Tidskriften Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research

Tidskriften Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research publicerar artiklar om olika välfärdspolitiska teman, exempelv [...]

Rapport -

Folkhälsa

5 feb 2024

Labour market integration of adults with alcohol and substance use problems in the Nordic countries

How are adults who have a problematic use of alcohol and/or other substances integrated into the labour market? This question is t [...]

Rapport -

Funktionshinder

9 jan 2024

Nordic Youth Disability Summit 2023

The Nordic Youth Disability Summit is the Nordic Council of Ministers' annual collaboration meetings with youth disability organis [...]

Rapport -

Funktionshinder

6 dec 2023

Universell utformning och samhällsekonomiska analyser – En kartläggning av analyser och litteratur

Vad kostar åtgärder för ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning? Och vilken nytta ger åtgärderna? Vilka [...]

Rapport -

Integration

5 dec 2023

Employers’ perspectives on hiring immigrants – Experiences from the Nordic countries

This report dives into the perspectives of Nordic employers on hiring low-skilled immigrants. Its objective is to uncover both opp [...]

Följ oss på sociala medier: