Funktionshinder | Publikationer

Filtrera flödet SORTERA EFTER ÅR:
  • Rutnät.
  • Listvy.
  • Typ

tidskrift -

Välfärdspolitik

26 Apr 2018

Magasin 2018

I Magasinet presenteras Nordens välfärdscenters arbetsområden, projekt och annan verksamhet. [...]

rapport -

Funktionshinder

7 Mar 2018

Nordiskt samarbete om högre utbildning och forskning om funktionshinder och mänskliga rättigheter

All the Nordic countries and autonomous areas have ratified the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. The Conv [...]

rapport -

Funktionshinder

20 Feb 2018

Personer med funktionsnedsättning och samisk bakgrund – policyrekommendationer

I Norska Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets (Bufdir) tidigare arbete med en rapport om levnadsvillkoren för personer med in [...]

rapport -

Funktionshinder

2 Feb 2018

Experiences of inclusion and welfare services among Finnish Sámi with disabilities: Project report

This report is the fourth report out of five within a Nordic project about the living conditions of persons with disability and of [...]

rapport -

Funktionshinder

30 Jan 2018

Sluttrapport Personer med funksjonsnedsettelse med samisk bakgrunn

Målet för projektet Personer med funksjonsnedsettelse med samisk bakgrunn har varit att få fram forskningsbaserad kunskap om le [...]

rapport -

Funktionshinder

19 Jan 2018

Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder – årsrapport 2017

Under 2017 har Funktionshinderrådet arbetat med flera olika teman och uppgifter från ministerrådet, bland annat aktiviteter fr [...]

rapport -

Funktionshinder

24 Nov 2017

Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder

Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder - Verksamhet, aktivteter och resultat 2013-17 [...]

rapport -

Dövblind

1 Sep 2017

Nordisk läseplan 2017 – Förvärvad dövblindhet

För att yrkesverksamma inom dövblindområdet i Norden ska ha en gemensam kunskapsgrund samt för att skapa och upprätthålla en [...]

rapport -

Funktionshinder

29 Aug 2017

Funktionshindersperspektiv och tillgänglighet inom Nordiska ministerrådets verksamhet 2017

Alla nordbor ska på lika villkor kunna ta del av det officiella nordiska samarbetet och den politik som samarbetet genererar. Det [...]

rapport -

Funktionshinder

6 Apr 2017

Förutsättningar och villkor för samer med funktionsnedsättning i de samiska förvaltningskommunerna i Sverige

Denna studie visar att kunskap om hur förutsättningar ser ut för samer med funktionsnedsättning är knapphändig bland tjänst [...]

rapport -

Funktionshinder

24 Jan 2017

Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder – årsrapport 2016

Under 2016 togs flera nya initiativ och en viktig milstolpe passerades när alla nordiska länder till slut ratificerade FN:s konv [...]

rapport -

Dövblind

20 Jan 2017

Nordisk läseplan – medfödd dövblindhet

En publikation om förvärvad dövblindhet. För att yrkesverksamma inom dövblindområdet i Norden ska ha en gemensam kunskapsgru [...]

Följ oss på sociala medier:

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Nordens välfärdscenter, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@nordicwelfare.org.

Nordens välfärdscenter förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

”Ni hittar vår fullständiga integritets- och personuppgiftspolicy här”

JAG FÖRSTÅR