Funktionshinder | Publikationer

Rapport -

Dövblind

20 Jun 2019

If you can see it, you can support it – A book on tactile language

When we add a linguistic value to bodily tactile expressions and recognise tactile languages as natural languages, we are able to [...]

Tidskrift -

Folkhälsa

29 Apr 2019

Magasin 2019

I vårt magasin presenteras Nordens välfärdscenters arbetsområden, projekt och annan verksamhet. [...]

Rapport -

Funktionshinder

28 Jan 2019

Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder Årsrapport 2018

Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder är Nordiska ministerrådets rådgivande organ för området och ska stödja de [...]

Rapport -

Dövblind

28 Nov 2018

Hvis du kan se det, kan du understøtte det – En bok om taktilt språk

Når vi tager sprogbrillerne på og tillægger kropslige taktile ytringer en sproglig værdi, kan vi også kommunikere med mennesk [...]

Tidskrift -

Välfärdspolitik

26 Apr 2018

Magasin 2018

I Magasinet presenteras Nordens välfärdscenters arbetsområden, projekt och annan verksamhet. [...]

Rapport -

Funktionshinder

7 Mar 2018

Nordiskt samarbete om högre utbildning och forskning om funktionshinder och mänskliga rättigheter

All the Nordic countries and autonomous areas have ratified the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. The Conv [...]

Rapport -

Funktionshinder

20 Feb 2018

Personer med funktionsnedsättning och samisk bakgrund – policyrekommendationer

I Norska Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets (Bufdir) tidigare arbete med en rapport om levnadsvillkoren för personer med in [...]

Rapport -

Funktionshinder

2 Feb 2018

Experiences of inclusion and welfare services among Finnish Sámi with disabilities

This report is the fourth report out of five within a Nordic project about the living conditions of persons with disability and of [...]

Rapport -

Funktionshinder

30 Jan 2018

Sluttrapport Personer med funksjonsnedsettelse med samisk bakgrunn

Målet för projektet Personer med funksjonsnedsettelse med samisk bakgrunn har varit att få fram forskningsbaserad kunskap om le [...]

Rapport -

Funktionshinder

19 Jan 2018

Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder – årsrapport 2017

Under 2017 har Funktionshinderrådet arbetat med flera olika teman och uppgifter från ministerrådet, bland annat aktiviteter fr [...]

Rapport -

Funktionshinder

24 Nov 2017

Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder. Verksamhet, aktiviteter och resultat 2013-17

Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder - Verksamhet, aktiviteter och resultat 2013-17 [...]

Rapport -

Funktionshinder

10 Nov 2017

Kartlegging av levekårene til personer med utviklingshemming i samiske områder

Avdeling vernepleie ved UiT gjennomførte våren 2017 en undersøkelse av levekårene til personer med utviklingshemming i de sami [...]

Följ oss på sociala medier:

Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Nordens välfärdscenter, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@nordicwelfare.org.

Nordens välfärdscenter förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Läs vår fullständiga integritets- och personuppgiftspolicy.

JAG FÖRSTÅR