Folkhälsa | Publikationer

rapport -

Folkhälsa

5 Apr 2018

Rökavvänjning i Norden

Cirka 50.000 människor dör av tobaksrelaterade sjukdomar varje år i Norden. Rökning är en av de största individuella hoten m [...]

rapport -

Folkhälsa

7 Apr 2017

Missbruk av fakta? Alkohol och droger i medierna

Syftet med publikationen ”Missbruk av fakta? Alkohol och droger i medierna” är att göra rapporteringen om alkohol och droger [...]

rapport -

Folkhälsa

12 Feb 2017

Ungas mentala hälsa på Färöarna

All children and young people are a huge resource. We have never had such well-educated and competent youngsters in the Nordic cou [...]

rapport -

Folkhälsa

12 Jan 2017

Ungas psykiska hälsa i Sverige

All children and young people are a huge resource. We have never had such well-educated and competent youngsters in the Nordic cou [...]

rapport -

Folkhälsa

12 Jan 2017

Ungas psykiska hälsa på Åland

All children and young people are a huge resource. We have never had such well-educated and competent youngsters in the Nordic cou [...]

rapport -

Folkhälsa

12 Jan 2017

Ungas psykiska hälsa på Island

All children and young people are a huge resource. We have never had such well-educated and competent youngsters in the Nordic cou [...]

rapport -

Folkhälsa

12 Jan 2017

Ungas psykiska hälsa i Danmark

All children and young people are a huge resource. We have never had such well-educated and competent youngsters in the Nordic cou [...]

rapport -

Folkhälsa

12 Jan 2017

Ungas psykiska hälsa i Finland

All children and young people are a huge resource. We have never had such well-educated and competent youngsters in the Nordic cou [...]

rapport -

Folkhälsa

12 Jan 2017

Ungas psykiska hälsa i Norge

All children and young people are a huge resource. We have never had such well-educated and competent youngsters in the Nordic cou [...]

rapport -

Folkhälsa

12 Jan 2017

Ungas psykiska hälsa på Grönland

All children and young people are a huge resource. We have never had such well-educated and competent youngsters in the Nordic cou [...]

rapport -

Folkhälsa

21 Sep 2016

The ripple effect of alcohol – Consequences beyond the drinker

A significant amount of alcohol-related harm afflicts others than the drinker. The negative effects from drinking puts children an [...]

rapport -

Folkhälsa

8 Sep 2016

Lokalt nytänkande inom missbruksvården

Under ett par år har Nordens välfärdscenter understött utbyte av lokal kunskap inom missbruksvården. Forskare och praktiker f [...]

Följ oss på sociala medier: