Välfärdspolitik | Evenemang

SORTERA EFTER ÅR:

Kalender

25

jun

2024

Äldre

Konferens: Co-creation of social services in Age-friendly cities and communities

The co-creation of social services with professionals, users, their families and across sectors is an integral part of developing inclusive [...]

Avslutade evenemang

Genomfört

Kalender

16

nov

2023

Genomfört

Välfärdspolitik

Webbinarium: Proactive health and welfare technology for Nordic users and societies

The webinar will present the results of the joint Nordic PROTECT project (Proactive health and welfare technology for Nordic users and socie [...]

Genomfört

Kalender

2

3

nov

2023

Genomfört

Välfärdspolitik

Konferens: Age-friendly cities in the Nordic region.

Nordic network for age-friendly cities and municipalities, The Nordic Welfare Centre and WHO arranges a joint conference at UN City Copenhag [...]

Genomfört

Kalender

13

okt

2023

Genomfört

Välfärdspolitik

Lanseringsseminarium: Bostedsløshet – menneskene bak tallene

Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research er et vitenskapelig tidsskrift som publiserer artikler innen et bredt spekter av velfe [...]

Genomfört

Kalender

10

okt

2023

Genomfört

Välfärdspolitik

Webbinarium: Att förebygga demens hos personer med intellektuell funktionsnedsättning – är det möjligt?

Demens är en stor utmaning både för den som insjuknar, för de anhöriga och för samhället. Personer med intellektuell funktionsnedsät [...]

Genomfört

Kalender

13

jun

2023

Genomfört

Välfärdspolitik

Nordic day 2023: Hälsa och välfärdsteknik för ett förlängt självständigt liv – ett brukarperspektiv

Digitala tjänster är på stark frammarsch. Det gäller inte minst inom vård och social omsorg där regioner och kommuner behöver kunna e [...]

Kalender

2

jun

2023

Genomfört

Välfärdspolitik

Nordiskt välfärdsforum 2023: The vitality of the Nordic welfare model

The Nordic Welfare Forum 2023 takes place in Reykjavik, Iceland and via live stream on 2 June. The aim is to evaluate and discuss the Nordic [...]

Genomfört

Kalender

7

feb

2023

Genomfört

Välfärdspolitik

Webbinarium: Att förebygga social isolering och ensamhet under coronapandemin

Covid-19-pandemin påverkade människors sociala liv, då kontakterna till familj, vänner och hela samhället begränsades. I detta webbina [...]

Genomfört

Kalender

26

okt

2022

Genomfört

Välfärdspolitik

Webbinarium: Brukarinflytande i Norden

Brukarinflytande är centralt både för att brukaren ska kunna få inflytande över sociala insatsers utformning och innehåll, och för at [...]

Genomfört

Kalender

7

jun

2022

Genomfört

Integration

Nordic Day 2022: Barn och unga i skuggan av pandemin

Why have children and young people not been involved and what action can be taken? [...]

Genomfört

Kalender

25

apr

2022

Genomfört

Välfärdspolitik

Webbinarium: The Pandemic and wellbeing of young people

During the COVID-19 pandemic the lives of children and youth were affected both in school and their leisure time. Many children were forced [...]

Genomfört

Kalender

8

9

dec

2021

Genomfört

Välfärdspolitik

Nordiskt välfärdsforum 2021: Den nordiska modellen och social hållbarhet

I kristider utmanas den nordiska välfärdsmodellen och inte minst coronapandemin har utgjort en slags stresstest på hur systemen handskas [...]

Genomfört

Kalender

31

aug

1

sep

2021

Genomfört

Välfärdspolitik

Nordic seminar: Indigenous peoples: language, culture, and life cycle

How do we respect and implement rights of indigenous people with disabilites in the Nordic region? What are the challenges to meet the needs [...]

Genomfört

Kalender

10

jun

2021

Genomfört

Välfärdspolitik

Åldersvänliga städer i coronapandemin – utmaningar och nya lösningar  

Vilka utmaningar har de nordiska åldersvänliga städerna mött under coronapandemin? Vilka nya lösningar har man tagit fram för att frä [...]

Genomfört

Kalender

21

apr

2021

Genomfört

Välfärdspolitik

Webinar: Indigenous people and dementia assessment

“Ultimately, this is a matter of legal certainty. While a dementia examination of a Sami person consists of the same elements as an examin [...]

Genomfört

Kalender

10

dec

2020

Genomfört

Välfärdspolitik

Välfärd i glest befolkade områden - organisering av socialtjänst och vård

En av de största utmaningarna i glest befolkade områden i Norden är att kunna rekrytera och behålla personal inom socialtjänst och vår [...]

Kalender

9

dec

2020

Genomfört

Välfärdspolitik

Nordiskt välfärdsforum 2020 - save the date

Nordic welfare forum 2020 is postponed to 2021 [...]

Genomfört

Kalender

19

nov

2020

Genomfört

Välfärdspolitik

Webbinarium: Urfolk och utredning av demens

Webbinariet är framflyttat till våren 2021. [...]

Genomfört

Kalender

18

nov

2020

Genomfört

Välfärdspolitik

Webbinarium: Practical Examples from Digitally Transformed Service Models in Existing Organisations

Våra nordiska välfärdsmodeller utmanas i glest befolkade områden med åldrande befolkning, sviktande skatteunderlag och svårigheter att [...]

Genomfört

Kalender

5

nov

2020

Genomfört

Välfärdspolitik

Webbinarium: Combating loneliness and social isolation for the older adults

What do we know about loneliness and social isolation among the older adults in the Nordic countries? What are the consequences of involunta [...]

Genomfört

Kalender

3

nov

2020

Genomfört

Välfärdspolitik

Webbinarium: Roadmap for Service Innovation

Roadmap for service innovation is the most sophisticated tool in the Nordics, which supports digital transformation of earlier physical serv [...]

Genomfört

Kalender

7

okt

2020

Genomfört

Välfärdspolitik

Webbinarium: Demens och intellektuell funktionsnedsättning - från misstanke till diagnos

De första symptomen på demens vid intellektuell funktionsnedsättning kommer ofta redan i 50-årsåldern men kan vara svåra att upptäcka [...]

Genomfört

Kalender

17

sep

2020

Genomfört

Folkhälsa

Webbinarium: Demensomsorg för invandrare

Antalet människor i Norden med demenssjukdom förväntas öka kraftigt efter 2020 när efterkrigstidens generation uppnår hög ålder. I g [...]

Genomfört

Kalender

27

nov

2019

Genomfört

Välfärdspolitik

Webbinarium: Nya insatser kring urfolk och demens

Den första nordiska konferensen om urfolk och demens som gick av stapeln för precis ett år sedan resulterade i olika slutsatser och förs [...]

Genomfört

Kalender

23

sep

2019

Genomfört

Välfärdspolitik

Careware Nordic Masterclass - Social isolation

Nordens välfärdscenter står tillsammans med Aahus kommun värd för Nordisk masterclass för välfärdsteknologi som arrangeras den 23 se [...]

Kalender

5

jun

2019

Genomfört

Välfärdspolitik

Nordic Day 2019: Ett åldersvänligt Norden för alla

The fact that more people are living longer is a good thing – but an ageing population is a significant issue that impacts our social syst [...]

Kalender

4

dec

2018

Genomfört

Välfärdspolitik

Nordiskt välfärdsforum 2018

Välfärdsutmaningarna ser olika ut i de olika nordiska länderna. När systemen kommer i gungning riskerar enskilda människor att drabbas [...]

Kalender

15

16

okt

2018

Genomfört

Välfärdspolitik

Skapa åldersvänliga städer i Norden

Vi lever allt längre i Norden, och andelen äldre i befolkningen ökar. Det är en positiv utveckling, men innebär samtidigt stora utmanin [...]

Kalender

3

okt

2018

Genomfört

Välfärdspolitik

Urfolk och demens: Jämlika förutsättningar och villkor?

Fler än 400 000 människor i Norden lever med demens. Alla de nordiska länderna har nationella strategier eller riktlinjer för bättre v [...]

Kalender

1

okt

2018

Genomfört

Välfärdspolitik

Hur skapar vi tillsammans åldersvänliga Göteborg?

Vi blir alltfler äldre och det ställer krav på framtidens städer. En genomtänkt stadsplanering och ett inkluderande förhållningssätt [...]

Kalender

24

apr

2018

Genomfört

Välfärdspolitik

Hur kan vi tillsammans skapa en åldersvänlig stad?

Vi blir allt äldre i de nordiska länderna och det ställer krav på framtida städer. De måste bli mer tillgängliga och inkluderande, s [...]

Kalender

9

apr

2018

Genomfört

Välfärdspolitik

Careware Nordic Masterclass - säkerhet i hemmet

Nordens välfärdscenter står tillsammans med Århus kommun värd för den andra årliga Careware Nordic Masterclassen, som arrangeras den [...]

Kalender

19

okt

2017

Genomfört

Välfärdspolitik

Utbildning och arbete på lika villkor?

FN:s konvention om rättigheterna för personer med funktionshinder ger rätt till utbildning och arbete på lika villkor som för andra. Al [...]

Kalender

28

aug

2017

Genomfört

Välfärdspolitik

Från nationella demensstrategier till god kommunal praxis

Det är mer än 400 000 personer i Norden som lider av demens och siffran kommer attt öka under de kommande åren. Danmark och Norge är re [...]

Kalender

3

apr

2017

Genomfört

Välfärdspolitik

Masterclass i välfärdsteknologi

Välfärdsteknologi är fortfarande ett omtalat ämne både i den polotiska och i den offentliga debatten i alla fem nordiska länder. Även [...]

Kalender

26

jan

2017

Genomfört

Välfärdspolitik

Miniseminarium: Välfärdsteknologi och demens

Hur kan vi använda välfärdsteknologi för att skapa en enklare vardag för demenssjuka, anhöriga och vårdpersonal? [...]

Följ oss på sociala medier: