Filtrer flowet SORTER OMRÅDE:
  • Ruder.
  • Listevisning.
  • År

Kalender

27

okt

2020

Handicap

Webinar: Smarte byer er universelt designede byer

High accessibility in our urban environments benefits everyone, not just the elderly or people with disabilities. But how do we build cities [...]

Kalender

3

nov

2020

Velfærdspolitik

Webinar on Roadmap for Service Innovation

Roadmap for service innovation is the most sophisticated tool in the Nordics, which supports digital transformation of earlier physical serv [...]

Kalender

5

nov

2020

Velfærdspolitik

Webinar, Combating loneliness and social isolation for the older adults

What do we know about loneliness and social isolation among the older adults in the Nordic countries? What are the consequences of involunta [...]

Kalender

17

nov

2020

Velfærdspolitik

Webinar, Democracy and Disability - how to create broader political participation in the Nordic region?

Studies show that people with disabilities are not as involved as those without disabilities in the political systems in the Nordic countrie [...]

Kalender

19

nov

2020

Velfærdspolitik

Webinar: Urfolk og efterforskning af demens

Temanätverket för demens och urfolk arbetar med att identifiera behov för ny forskning, kompetenshöjande insatser samt översättning oc [...]

Kalender

25

26

nov

2020

Handicap

Webinar: En egen stämma - dialogisk praksis i kommunikation

Under två eftermiddagar håller vi detta webbinarium med teorier om kommunikativa relationer och exempel på hur du kan använda dessa teor [...]

Kalender

3

dec

2020

Integration

Konference: Young refugees in Nordic countries - health, education and employment in an equity perspective

This online conference is based on results from the cross-disciplinary Nordic research project Coming of Age in Exile (CAGE) on the health, [...]

Kalender

9

dec

2020

Velfærdspolitik

Nordisk Velfærdsforum 2020 - save the date

Nordic welfare forum 2020 is postponed to 2021 [...]

Kalender

10

dec

2020

Velfærdspolitik

Velfærd i tyndt befolkede områder - Organisering af social- og sundhedstjenester

Glest befolkade områden i Norden har olika utmaningar, till exempel kring rekrytering och organisering av socialtjänst och vård. Samtidig [...]

Kalender

8

9

mar

2021

Handicap

Seminar om mobilitet og tegnsprog i Norden

Hur funkar det för teckenspråkiga att flytta mellan de nordiska länderna? Vilka hinder finns och hur kan mobiliteten främjas? Den 8-9 m [...]

Kalender

14

16

sep

2021

Handicap

Gem datoen: Today’s knowledge for tomorrow’s actions – a Nordic perspective on Deafblindness

Continuing development of services for people with deafblindness depend on innovation, research and technology. What do we see now – and w [...]

Afsluttede arrangementer

Fuldført

Kalender

20

21

okt

2020

Fuldført

Handicap

Webinar: Revealing hidden potentials - Assessing cognition in individuals with congenital deafblindness

This webinar is based on the book: Revealing hidden potentials - Assessing cognition in individuals with congenital deafblindness, recently [...]

Fuldført

Kalender

7

okt

2020

Fuldført

Velfærdspolitik

Webinar: Demens og intellektuelt handicap - fra mistanke til diagnose

De första symptomen på demens vid intellektuell funktionsnedsättning kommer ofta redan i 50-årsåldern men kan vara svåra att upptäcka [...]

Fuldført

Kalender

5

okt

2020

Fuldført

Handicap

Webinar about Digitalization in social services - Opportunities and barriers for people with disabilities

Social and public services are increasingly digitized, and important functions for participation in society are transferred to digital solut [...]

Fuldført

Kalender

30

sep

2020

Fuldført

Handicap

Webinar on Tactile working memory scale

How can we identify working memory in persons with deafblindness? And how can we use this knowledge to help develop their potentials? This [...]

Fuldført

Kalender

17

sep

2020

Fuldført

Folkesundhed

Webinar: Demensomsorg for indvandrere

Antalet människor i Norden med demenssjukdom förväntas öka och det gäller även personer som invandrade till Norden mellan 1960 och 199 [...]

Fuldført

Kalender

8

10

sep

2020

Fuldført

Folkesundhed

Nordiske alkohol- og stofforskningsdage 2020 (NADRA)

Due to the current coronavirus pandemic we have decided to postpone the Nordic Alcohol and Drug Researchers’ Assembly (NADRA). NADRA will [...]

Fuldført

Kalender

14

maj

2020

Fuldført

Handicap

Webinar: Taktil sprog

When we add a linguistic value to bodily tactile expressions and recognise tactile languages as natural languages, we are able to communicat [...]

Fuldført

Kalender

28

apr

2020

Fuldført

Integration

Webinar: Migrant Women and the Nordic Labour Market - Challenges and Opportunities

Welcome to the Webinar on Migrant Women and the Nordic Labour Market - Challenges and Opportunities on April 28th at 13.30 EEST and 12.30 CE [...]

Kalender

28

apr

2020

Fuldført

Integration

CANCELLED: Migrant Women and the Nordic Labour Market - Challenges and Opportunities

We have, due to the current situation with covid-19 decided to cancel this conference which was planned to take place in Helsinki on April 2 [...]

Fuldført

Kalender

1

apr

2020

Fuldført

Integration

Webinar: Enslige børn og unge i Norden

Hur mår de ensamkommande unga som nu är i färd med att etablera sig i länderna? Hur har det gått för de ensamkommande flickorna? Hur v [...]

Fuldført

Kalender

23

jan

2020

Fuldført

Folkesundhed

Tulisiko kannabiksen käytön rangaistavuudesta luopua? (DK)

Seminaari pohjoismaisesta kannabispolitiikasta ja -lainsäädännöstä [...]

Fuldført

Kalender

23

jan

2020

Fuldført

Folkesundhed

Tulisiko kannabiksen käytön rangaistavuudesta luopua? (DK)

Seminaari pohjoismaisesta kannabispolitiikasta ja -lainsäädännöstä [...]

Fuldført

Kalender

27

nov

2019

Fuldført

Velfærdspolitik

Webinar: Nye initiativer vedrørende oprindelige folk og demens

Den första nordiska konferensen om urfolk och demens som gick av stapeln för precis ett år sedan resulterade i olika slutsatser och förs [...]

Kalender

12

14

nov

2019

Fuldført

Handicap

Hvis du kan se det, kan du understøtte det - Taktil sprogudvikling

För att personer med medfödd dövblindhet ska utveckla ett taktilt språk, behövs att samtalspartnern uppfattar yttringarna, bekräftar o [...]

Fuldført

Kalender

10

11

okt

2019

Fuldført

Folkesundhed

Nordisk ekspertmøde om FAS / FASD

The Nordic Welfare Centre warmly welcome practitioners, researchers and officials to a Nordic expert meeting on FAS/FASD, 10-11 October 2019 [...]

Fuldført

Kalender

25

sep

2019

Fuldført

Integration

Nordisk konference om inkludering

Alla är eniga: civila samhället är en oumbärlig resurs när det gäller att skapa delaktighet och inkludera flyktingar och nyanlända. M [...]

Fuldført

Kalender

23

sep

2019

Fuldført

Velfærdspolitik

Careware Nordic Masterclass - Social isolering

Nordens välfärdscenter står tillsammans med Aahus kommun värd för Nordisk masterclass för välfärdsteknologi som arrangeras den 23 se [...]

Fuldført

Kalender

18

19

sep

2019

Fuldført

Handicap

Studentmobilitet og handicap i Norden – Torshavn

Velkommen til et seminar om studentmobilitet for alle i Norden [...]

Fuldført

Kalender

10

jun

2019

Fuldført

Handicap

Alandica Debatt - Studerendes mobilitet og handicap i de nordiske lande

Studenter med funktionsnedsättning vill studera utomlands i samma utsträckning som sina studiekamrater. Ändå är gruppen underrepresente [...]

Kalender

5

jun

2019

Fuldført

Velfærdspolitik

Nordic day 2019: En aldervenlig Norden for alle

The fact that more people are living longer is a good thing – but an ageing population is a significant issue that impacts our social syst [...]

Kalender

14

15

maj

2019

Fuldført

Folkesundhed

Nordisk workshop: Hvem bestemmer relevansen og gyldigheden af ​​viden?

What is the definition of useful, meaningful, and valuable knowledge? Who decides and influences this definition and what are the institutio [...]

Kalender

15

apr

2019

Fuldført

Handicap

Higher education for all – Accessible Exchange

Welcome to this seminar about mobility in Higher Education in the Nordic Region, and how this mobility can be promoted. [...]

Kalender

4

apr

2019

Fuldført

Handicap

Døvblindhed og integration

Välkommen att delta i en kurs om dövblindhet och integration. [...]

Kalender

3

apr

2019

Fuldført

Integration

Nordisk konference: Segregering i Norden om integration, ungdom og politik

Dagen bjuder på inspiration och goda exempel på utvecklingsarbete runt om i Norden för att bryta segregationen. Vilken politik krävs fö [...]

Kalender

25

28

mar

2019

Fuldført

Handicap

Kommunikative relationer

Hur kan vi upptäcka, uppfatta och förstå personer med medfödd dövblindhets egen stämma och autentiska kommunikation? Genom videoexemp [...]

Kalender

29

jan

2019

Fuldført

Integration

Webbinarie: Inkludering i arbetslivet, del 2 av 3 – Utrikes födda kvinnors etablering

Ta del av lärande exempel på insatser som kan skapa ett mer jämställt deltagande på den nordiska arbetsmarknaden. [...]

Kalender

15

jan

2019

Fuldført

Handicap

Studentmobilitet og handicap i Norden – Odense

Välkommen till ett seminarium om hur fler studeranden med funktionshinder kan studera utomlands. [...]

Kalender

5

dec

2018

Fuldført

Handicap

Det tredje nordiske eksperteminarium om arbejdsmarkedet og handicap

Välkommen till Uppsala och ett seminarium om konkreta insatser och lyckade exempel på hur nordiska näringslivsorganisationer och företag [...]

Kalender

5

dec

2018

Fuldført

Handicap

Taktil kommunikation

Mötet mellan autentiska uttryck och kulturell språklig praksis hos personer med medfödd dövblindhet. [...]

Kalender

4

dec

2018

Fuldført

Velfærdspolitik

Nordisk Velfærdsforum 2018

Välfärdsutmaningarna ser olika ut i de olika nordiska länderna. När systemen kommer i gungning riskerar enskilda människor att drabbas [...]

Kalender

15

nov

2018

Fuldført

Handicap

Studerendes mobilitet og handicap i de nordiske lande - Reykjavik

Välkommen till ett seminarium om hur fler studeranden med funktionshinder kan studera utomlands. [...]

Kalender

7

nov

2018

Fuldført

Handicap

CHARGE seminar (dk)

Huvudtemat för kursen är socioemotionell utveckling och CHARGE syndrom. Temat omfattar bland annat barnets/ungdomens upplevelse av sociala [...]

Kalender

17

okt

2018

Fuldført

Integration

Ny i Norden - vejen til arbejde

En av de stora utmaningarna idag är hur vi bäst tar tillvara på flyktingars och utrikesföddas kompetens. Den 17 oktober arrangerar vi en [...]

Kalender

15

16

okt

2018

Fuldført

Velfærdspolitik

Opprett aldersvennlige byer i Norden (dk)

Vi lever allt längre i Norden, och andelen äldre i befolkningen ökar. Det är en positiv utveckling, men innebär samtidigt stora utmanin [...]

Kalender

10

okt

2018

Fuldført

Handicap

Eldre og kombineret nedsættelse af syn og hørelse

Arbetar du med äldre människor som har kombinerad syn- och hörselnedsättning och vill lära dig mera? Anmäl dig då till vårt seminari [...]

Kalender

3

okt

2018

Fuldført

Velfærdspolitik

Urfolk og demens: Lige vilkår og betingelser?

Fler än 400 000 människor i Norden lever med demens. Alla de nordiska länderna har nationella strategier eller riktlinjer för bättre v [...]

Kalender

1

okt

2018

Fuldført

Velfærdspolitik

Hvordan oppretter vi sammen et aldersvennligt Göteborg?

Vi blir alltfler äldre och det ställer krav på framtidens städer. En genomtänkt stadsplanering och ett inkluderande förhållningssätt [...]

Kalender

25

27

sep

2018

Fuldført

Handicap

Samlet perspektiv i kombineret nedsættelse af syn og hørelse

Möter du personer med förvärvad dövblindhet i ditt arbete och vill veta mer om kombinerad syn- och hörselnedsättning samt konsekvenser [...]

Kalender

19

sep

2018

Fuldført

Folkesundhed

Seminar om røgfri pladser

Et varmt velkommen til Nordens velfærdscenters seminar om røgfri pladser, 19. september 2018 på Island. [...]

Kalender

10

sep

2018

Fuldført

Handicap

Rundaborddiskussion om studentmobilitet og handicap i de nordiske lande

Välkommen till ett rundabordssamtal om hur fler studenter med funktionsnedsättning kan studera utomlands. [...]

Kalender

24

aug

2018

Fuldført

Handicap

Support og service baseret på behov og rettigheder - uanset hvor du bor

Seminarium om gemensamma utmaningar för goda levnadsvillkor, stöd och service för personer med funktionsnedsättning i glest befolkade om [...]

Kalender

28

aug

2017

Fuldført

Velfærdspolitik

Fra national demensstrategi til vellykket kommunal praksis

Der er mere end 400.000 personer som lever med demens i Norden, og dette tal vil blot stige i de kommende år. Danmark og Norge er allerede [...]

Kalender

3

apr

2017

Fuldført

Velfærdspolitik

Masterclass for velfærdsteknologi

Kan evalueringsmetodikker nyskabes til at udgøre rygmarven i automatiseredeeffektmålinger? [...]

Kalender

27

30

mar

2017

Fuldført

Handicap

Kommunikative relationer – et opfølgningskursus

Kurset vil fokusere på, hvordan de to analysemodeller og de udvalgte teoretiske begreber, som er beskrevet i bogen ”Kommunikative Relatio [...]

Kalender

13

okt

2016

Fuldført

Folkesundhed

Hvordan kan samfundet forbedre velfærden for unge?

Projektet “Unge i Norden – psykisk sundhed, arbejde, uddannelse” belyser sammenhængen mellem unges psykiske sundhedstilstand og deres [...]

Følg os på sociale medier:

Cookies

Vi bruger tredjepartscookies til vores websted for at analysere og forbedre oplevelsen på webstedet. Ved at bruge vores websted godkender du brugen af cookies på den beskrevne måde.

Håndtering af personoplysninger (GDPR)

Nordens Velfærdscenter indsamler og behandler dine personoplysninger for at kunne tilbyde dig produkter og tjenesteydelser, for at informere dig om nyheder og opdateringer af vores produkter og tjenester, for at tilpasse din oplevelse af vores websted og for at forbedre vores produkter og tjenester.

Du har til enhver tid ret til at få adgang til, rette og slette dine personlige oplysninger og gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger. Du kan udøve disse rettigheder ved at sende en e-mail til gdpr@nordicwelfare.org.

Nordens Velfærdscenter forpligter sig til at respektere og beskytte dine personlige oplysninger og personlige integritet i overensstemmelse med gældende love, brancheregler og andre relevante normer. Vi videresender aldrig dine personoplysninger til tredjepart uden din godkendelse.

Læs vores fulde politik for beskyttelse af personlige oplysninger (på svensk).

JEG FORSTÅR