Arrangementer

Filtrer flowet SORTER OMRÅDE:
  • Ruder.
  • Listevisning.
  • År

Kalender

23

sep

2019

Velfærdspolitik

Careware Nordic Masterclass - Social isolering

Nordens välfärdscenter står tillsammans med Aahus kommun värd för Nordisk masterclass för välfärdsteknologi som arrangeras den 23 se [...]

Kalender

25

sep

2019

Integration

Nordisk konference om inkludering

Alla är eniga: civila samhället är en oumbärlig resurs när det gäller att skapa delaktighet och inkludera flyktingar och nyanlända. M [...]

Kalender

10

11

okt

2019

Folkesundhed

Nordisk ekspertmøde om FAS / FASD

The Nordic Welfare Centre warmly welcome practitioners, researchers and officials to a Nordic expert meeting on FAS/FASD, 10-11 October 2019 [...]

Kalender

12

14

nov

2019

Dövblind

’Hvis du kan se det, kan du understøtte det’ - Taktil sprogudvikling

För att personer med medfödd dövblindhet ska utveckla ett taktilt språk, behövs att samtalspartnern uppfattar yttringarna, bekräftar o [...]

Kalender

8

10

sep

2020

Folkesundhed

Nordiske alkohol- og stofforskningsdage 2020 (NADRA)

We are happy to announce that NADRA 2020 will be held 8 – 10 September in Mariehamn, Åland. [...]

Afsluttede arrangementer

Fuldført

Kalender

18

19

sep

2019

Fuldført

Handicap

Studentmobilitet og handicap i Norden – Torshavn

Velkommen til et seminar om studentmobilitet for alle i Norden [...]

Fuldført

Kalender

10

jun

2019

Fuldført

Handicap

Alandica Debatt - Studerendes mobilitet og handicap i de nordiske lande

Studenter med funktionsnedsättning vill studera utomlands i samma utsträckning som sina studiekamrater. Ändå är gruppen underrepresente [...]

Fuldført

Kalender

5

jun

2019

Fuldført

Velfærdspolitik

Nordic day 2019: En aldervenlig Norden for alle

The fact that more people are living longer is a good thing – but an ageing population is a significant issue that impacts our social syst [...]

Fuldført

Kalender

14

15

maj

2019

Fuldført

Folkesundhed

Nordisk workshop: Hvem bestemmer relevansen og gyldigheden af ​​viden?

What is the definition of useful, meaningful, and valuable knowledge? Who decides and influences this definition and what are the institutio [...]

Fuldført

Kalender

15

apr

2019

Fuldført

Handicap

Higher education for all – Accessible Exchange

Welcome to this seminar about mobility in Higher Education in the Nordic Region, and how this mobility can be promoted. [...]

Fuldført

Kalender

4

apr

2019

Fuldført

Handicap

Døvblindhed og integration

Välkommen att delta i en kurs om dövblindhet och integration. [...]

Fuldført

Kalender

3

apr

2019

Fuldført

Integration

Nordisk konference: Segregering i Norden om integration, ungdom og politik

Dagen bjuder på inspiration och goda exempel på utvecklingsarbete runt om i Norden för att bryta segregationen. Vilken politik krävs fö [...]

Fuldført

Kalender

25

28

mar

2019

Fuldført

Handicap

Kommunikative relationer

Hur kan vi upptäcka, uppfatta och förstå personer med medfödd dövblindhets egen stämma och autentiska kommunikation? Genom videoexemp [...]

Fuldført

Kalender

29

jan

2019

Fuldført

Integration

Webbinarie: Inkludering i arbetslivet, del 2 av 3 – Utrikes födda kvinnors etablering

Ta del av lärande exempel på insatser som kan skapa ett mer jämställt deltagande på den nordiska arbetsmarknaden. [...]

Fuldført

Kalender

15

jan

2019

Fuldført

Handicap

Studentmobilitet og handicap i Norden – Odense

Välkommen till ett seminarium om hur fler studeranden med funktionshinder kan studera utomlands. [...]

Fuldført

Kalender

5

dec

2018

Fuldført

Handicap

Det tredje nordiske eksperteminarium om arbejdsmarkedet og handicap

Välkommen till Uppsala och ett seminarium om konkreta insatser och lyckade exempel på hur nordiska näringslivsorganisationer och företag [...]

Fuldført

Kalender

5

dec

2018

Fuldført

Handicap

Taktil kommunikation

Mötet mellan autentiska uttryck och kulturell språklig praksis hos personer med medfödd dövblindhet. [...]

Fuldført

Kalender

4

dec

2018

Fuldført

Velfærdspolitik

Nordisk Velfærdsforum 2018

Välfärdsutmaningarna ser olika ut i de olika nordiska länderna. När systemen kommer i gungning riskerar enskilda människor att drabbas [...]

Fuldført

Kalender

15

nov

2018

Fuldført

Handicap

Studerendes mobilitet og handicap i de nordiske lande - Reykjavik

Välkommen till ett seminarium om hur fler studeranden med funktionshinder kan studera utomlands. [...]

Fuldført

Kalender

7

nov

2018

Fuldført

Handicap

CHARGE seminar (dk)

Huvudtemat för kursen är socioemotionell utveckling och CHARGE syndrom. Temat omfattar bland annat barnets/ungdomens upplevelse av sociala [...]

Fuldført

Kalender

17

okt

2018

Fuldført

Integration

Ny i Norden - vejen til arbejde

En av de stora utmaningarna idag är hur vi bäst tar tillvara på flyktingars och utrikesföddas kompetens. Den 17 oktober arrangerar vi en [...]

Fuldført

Kalender

15

16

okt

2018

Fuldført

Velfærdspolitik

Opprett aldersvennlige byer i Norden (dk)

Vi lever allt längre i Norden, och andelen äldre i befolkningen ökar. Det är en positiv utveckling, men innebär samtidigt stora utmanin [...]

Fuldført

Kalender

10

okt

2018

Fuldført

Handicap

Eldre og kombineret nedsættelse af syn og hørelse

Arbetar du med äldre människor som har kombinerad syn- och hörselnedsättning och vill lära dig mera? Anmäl dig då till vårt seminari [...]

Fuldført

Kalender

3

okt

2018

Fuldført

Velfærdspolitik

Urfolk og demens: Lige vilkår og betingelser?

Fler än 400 000 människor i Norden lever med demens. Alla de nordiska länderna har nationella strategier eller riktlinjer för bättre v [...]

Fuldført

Kalender

1

okt

2018

Fuldført

Velfærdspolitik

Hvordan oppretter vi sammen et aldersvennligt Göteborg?

Vi blir alltfler äldre och det ställer krav på framtidens städer. En genomtänkt stadsplanering och ett inkluderande förhållningssätt [...]

Fuldført

Kalender

25

27

sep

2018

Fuldført

Handicap

Samlet perspektiv i kombineret nedsættelse af syn og hørelse

Möter du personer med förvärvad dövblindhet i ditt arbete och vill veta mer om kombinerad syn- och hörselnedsättning samt konsekvenser [...]

Fuldført

Kalender

19

sep

2018

Fuldført

Seminar om røgfri pladser

Et varmt velkommen til Nordens velfærdscenters seminar om røgfri pladser, 19. september 2018 på Island. [...]

Fuldført

Kalender

10

sep

2018

Fuldført

Handicap

Rundaborddiskussion om studentmobilitet og handicap i de nordiske lande

Välkommen till ett rundabordssamtal om hur fler studenter med funktionsnedsättning kan studera utomlands. [...]

Fuldført

Kalender

24

aug

2018

Fuldført

Handicap

Support og service baseret på behov og rettigheder - uanset hvor du bor

Seminarium om gemensamma utmaningar för goda levnadsvillkor, stöd och service för personer med funktionsnedsättning i glest befolkade om [...]

Fuldført

Kalender

28

aug

2017

Fuldført

Velfærdspolitik

Fra national demensstrategi til vellykket kommunal praksis

Der er mere end 400.000 personer som lever med demens i Norden, og dette tal vil blot stige i de kommende år. Danmark og Norge er allerede [...]

Fuldført

Kalender

3

apr

2017

Fuldført

Velfærdspolitik

Masterclass for velfærdsteknologi

Kan evalueringsmetodikker nyskabes til at udgøre rygmarven i automatiseredeeffektmålinger? [...]

Fuldført

Kalender

27

30

mar

2017

Fuldført

Handicap

Kommunikative relationer – et opfølgningskursus

Kurset vil fokusere på, hvordan de to analysemodeller og de udvalgte teoretiske begreber, som er beskrevet i bogen ”Kommunikative Relatio [...]

Fuldført

Kalender

13

okt

2016

Fuldført

Folkesundhed

Hvordan kan samfundet forbedre velfærden for unge?

Projektet “Unge i Norden – psykisk sundhed, arbejde, uddannelse” belyser sammenhængen mellem unges psykiske sundhedstilstand og deres [...]

Følg os på sociale medier:

Cookies

Vi bruger tredjepartscookies til vores websted for at analysere og forbedre oplevelsen på webstedet. Ved at bruge vores websted godkender du brugen af cookies på den beskrevne måde.

Håndtering af personoplysninger (GDPR)

Nordens Velfærdscenter indsamler og behandler dine personoplysninger for at kunne tilbyde dig produkter og tjenesteydelser, for at informere dig om nyheder og opdateringer af vores produkter og tjenester, for at tilpasse din oplevelse af vores websted og for at forbedre vores produkter og tjenester.

Du har til enhver tid ret til at få adgang til, rette og slette dine personlige oplysninger og gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger. Du kan udøve disse rettigheder ved at sende en e-mail til gdpr@nordicwelfare.org.

Nordens Velfærdscenter forpligter sig til at respektere og beskytte dine personlige oplysninger og personlige integritet i overensstemmelse med gældende love, brancheregler og andre relevante normer. Vi videresender aldrig dine personoplysninger til tredjepart uden din godkendelse.

Læs vores fulde politik for beskyttelse af personlige oplysninger (på svensk).

JEG FORSTÅR