Nordiskt samarbete om integration och inkludering

Välkommen till
Integration Norden

Kunskapsbank för forskning och erfarenhetsutbyte inom integrationsområdet i Norden

Senaste nyheter


SORTERA OMRÅDE:

Arbete

19 feb 2024

Fler utrikesfödda behövs på arbetsmarknaden – nu riktas fokus mot arbetsgivarna

Trots arbetskraftsbrist i de nordiska länderna står många invandrare och flyktingar inför svårigheter att hitta jobb. Vad hindrar arbet [...]

Integration

13 feb 2024

Millionpulje åbnet for ansøgninger om integrationsprojekter

Nordisk Ministerråd har åbnet for ansøgninger til projekter om integration af flygtninge og indvandrere i Norden. Deadline er i juni 2024 [...]

Integration

5 feb 2024

Europe moves towards more restrictive, selective and temporary refugee policies

A comparative analysis maps the trend for governance structures and policies for integration in eight european countries from 2015-2023. A " [...]

Följ oss på sociala medier: