FacebookXLinkedInEmailPrint

Föreläsare


porträtt av Tove Kjellander

Tove Kjellander

Utbildare och föreläsare i barnrätt, Vinkelrätt

Porträtt av Berit Berg

Berit Berg

professor vid Institutet för socialt arbete, NTNU och forskningschef vid NTNU Samfunnsforskning, Norge

Följ oss på sociala medier: