Aktuell kunskap om välfärden i Norden

En institution under Nordiska ministerrådet

FILTRERA:
  • Typ
  • Ämne
  • År
  • Land
  • Språk
  • Nyckelord

Publikationer


rapport -

Integration

11 Apr 2018

State of the Nordic Region 2018: Immigration and integration edition

I pulikationen State of the Nordic Region 2018: Immigration and integration edition presenteras fakta och siffror som visar den nu [...]

rapport -

Folkhälsa

5 Apr 2018

Rökavvänjning i Norden

Cirka 50.000 människor dör av tobaksrelaterade sjukdomar varje år i Norden. Rökning är en av de största individuella hoten m [...]

rapport -

Funktionshinder

7 Mar 2018

Nordiskt samarbete om högre utbildning och forskning om funktionshinder och mänskliga rättigheter

All the Nordic countries and autonomous areas have ratified the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities. The Conv [...]

Kurser och evenemang


Projekt


Integration

2025

Integration Norden – en clearingcentral

Projektet ”Nordisk samverkan om integration” drivs av Nordens välfärdscent [...]

Folkhälsa

2020

Skolelevers positiva hälsa i Norden

Nordens välfärdscenter samarbetar med det nordiska forskarnätverket som tar f [...]

Välfärdsteknologi

2020

Nordisk tankesmedja om välfärdsteknologi

Vår nordiska tankesmedja för välfärdsteknologi behandlar varje år ett speci [...]

Folkhälsa

2020

Alkoholskador under olika livsfaser

Nordens välfärdscenter koordinerar ett nordiskt forskarnätverk som fokuserar [...]

Följ oss på sociala medier: