Aktuell kunskap om välfärden i Norden

En institution under Nordiska ministerrådet

FILTRERA:
  • Typ
  • Ämne
  • År
  • Land
  • Språk
  • Nyckelord

Publikationer


tidskrift -

Välfärdspolitik

26 Apr 2018

Magasin 2018

I Magasinet presenteras Nordens välfärdscenters arbetsområden, projekt och annan verksamhet. [...]

rapport -

Integration

11 Apr 2018

State of the Nordic Region 2018: Immigration and integration edition

I State of the Nordic Region 2018 Immigration and integration edition har vi samlat fakta och harmoniserad statistik om migratio [...]

rapport -

Folkhälsa

5 Apr 2018

Rökavvänjning i Norden

Cirka 50.000 människor* dör av tobaksrelaterade sjukdomar varje år i Norden. Rökning är en av de största individuella hoten [...]

Kurser och evenemang


Kalender

5

Dec

2018

Kalender

22

23

Nov

2018

Kalender

7

Nov

2018

Funktionshinder

CHARGE seminarium

Projekt


Integration

2025

Integration Norden – en clearingcentral

Projektet ”Nordisk samverkan om integration” drivs av Nordens välfärdscent [...]

Folkhälsa

2020

Skolelevers positiva hälsa i Norden

Nordens välfärdscenter samarbetar med det nordiska forskarnätverket som tar f [...]

Välfärdsteknologi

2020

Nordisk tankesmedja om välfärdsteknologi

Vår nordiska tankesmedja för välfärdsteknologi behandlar varje år ett speci [...]

Folkhälsa

2020

Alkoholskador under olika livsfaser

Nordens välfärdscenter koordinerar ett nordiskt forskarnätverk som fokuserar [...]

Följ oss på sociala medier: