Our newsletters

Prenumerera på nyhetsbrev från olika områden inom Nordens välfärdscenter.

Nyhetsbrevet Nordic welfare

Nyhetsbrevet Nordic welfare utkommer ungefär 10 gånger per år. Vi informerar brett om välfärdsarbetet i Norden. Nyhetsbrevet innehåller bland annat artiklar om de projekt vi arbetar med och information om nya publikationer och kommande konferenser.

Nyhetsbrev inom alkohol-, drog- och tobaksområdet

Nordens välfärdscenter publicerar nyhetsbrevet “Nytt inom alkohol-, drog- och tobaksområdet” cirka 10 gånger per år. Nyhetsbrevet innehåller information om våra aktuella seminarier, projekt och publikationer. Vi sammanfattar också de senaste alkoholnyheterna från Norden.

Nyhetsbrev inom dövblindområdet

Nytt inom dövblindområdet kommer ut 3-4 gånger per år. Vi tipsar där om våra seminarier och kurser och berättar om vad som händer inom verksamheten. Brevet ges ut i en skandinavisk och en finsk version.

Follow us on social media:

Cookies

We use cookies for our website in order to analyse and improve the experience on the website. By using our website, you agree to the use of cookies in the manner described.

Processing of personal data (GDPR)

Nordic Welfare Centre collects and processes your personal data in order to provide products and services to you, to inform you about news and updates of our products and services, to personalize your experience of our website and to improve our products and services.

You have the right to access, correct and delete your personal data and to object to the processing of your personal data at any time. You can exercise these rights by sending an e-mail message to gdpr@nordicwelfare.org.

Nordic Welfare Centre undertakes to respect and protect your personal data and personal integrity in accordance with applicable law, industry rules and other relevant standards. We never disclose your personal information to third parties without your consent.

Read our full integrity and personal data policy.

I UNDERSTAND