FacebookXLinkedInEmailPrint

Speakers


porträtt av Tove Kjellander

Tove Kjellander

Utbildare och föreläsare i barnrätt, Vinkelrätt

Porträtt av Berit Berg

Berit Berg

professor at Department of Social Work, NTNU and Head of Research at NTNU Samfunnsforskning, Norway

Follow us on social media: