Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Nyckelord: Unga


Välfärdspolitik

25 sep 2023

 “The voice of youth can make a change”

In the aftermath of the Covid-19 pandemic and the current war in Ukraine, it's clear that decisions impacting children and youth were made w [...]

Funktionshinder

19 sep 2023

Accessibility, housing and jobs are common challenges for youth with disabilities in the Nordic region

The first Nordic Youth Disability Summit will be arranged this autumn. The summit gives youth disability organisations from the Nordic count [...]

Välfärdspolitik

8 jun 2023

Young people were deprived of essential parts of their youth  

“Young people have missed many important transition rites such as graduations, dances, or other celebrations such as festivals and concert [...]

Välfärdspolitik

22 maj 2023

New report shows restricted childhood and interrupted youth due to covid

Higher levels of anxiety and boredom and decreased well-being among children and young people during the pandemic. But also, positive result [...]

Välfärdspolitik

3 apr 2023

“If you don’t do it well before a crisis, then you don’t stand a chance”

"By demonstrating examples, we can inspire change." That was the conclusion from one of the participants when the report Child and youth par [...]

Välfärdspolitik

21 mar 2023

Checklist to ensure child and youth participation during crisis 

Every young person is entitled to be heard and involved in matters that concern them. But how can decision makers safeguard meaningful child [...]

Välfärdspolitik

16 mar 2023

Här är ungdomarna som blev mer ensamma när pandemin tog slut

Vissa barn och unga fick äntligen de anpassningar de behöver – tack vare covid-19-pandemin. Men de fördelar som uppstod i och med den p [...]

Välfärdspolitik

9 mar 2023

New report about children’s participation and influence during Covid-19

Institutions working for and with children and youth in the Nordic region were not prepared to protect children’s rights when the Covid-19 [...]

Welfare policy

31 okt 2022

“Every decision that the government makes affects us!”

”Give. Youth. Real. Power! Give youth real power!” “Every decision that the government makes affects us. Young people need to be info [...]

Välfärdspolitik

22 jun 2022

Spreading the Nordic agenda on involving children and youth

Around 150 people, public authorities, professionals, and care providers from all over Europe signed up for our event in Hamburg in the begi [...]

Välfärdspolitik

16 jun 2022

Unga förbereder beslutsfattare på att involvera dem i krissituationer  

Under covid-19 pandemin hade nordiska myndigheter fokus på att etablera effektiva sätt att stoppa smittspridningen. Som en konsekvens av d [...]

Välfärdspolitik

7 jun 2022

Flera sätt att höra och involvera unga i Finland

I Finland arbetar myndigheter och organisationer på flera sätt för att höra och involvera unga i beslut. Det fick expertgruppen i proje [...]

26 apr 2022

Nordic Day 2022: Children and youth in the shadow of the pandemic

The Nordic countries have strong traditions of promoting the well-being of children by emphasizing the right to inclusion and participation [...]

Välfärdspolitik

1 apr 2022

Många unga upplever ett utanförskap

Unga i Norden är engagerade i samhällsfrågor men har ett litet förtroende för demokratiska institutioner och många upplever ett utanf [...]

Välfärdspolitik

15 okt 2021

Ungdomar från Norden i expertgrupp om coronakrisens konsekvenser

Under covid-19-pandemin drabbades barn och unga i Norden av restriktioner som infördes och som påverkade både deras skolgång, fritid, so [...]

Funktionshinder

4 feb 2021

Ny rapport: ojämlika möjligheter till delaktighet för barn och unga med funktionsnedsättning

Nordiska studier visar att barn och unga med funktionsnedsättning inte har samma möjligheter som sina jämnåriga. De beskriver en vardag [...]

Funktionshinder

20 jan 2021

Unga med funktionsnedsättning vill ha eget nordiskt utbyte

Under 2020 har Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder inkluderat representanter från ungdomsorganisationer på dess möten och a [...]

Integration

2 dec 2020

Young refugees in Nordic countries – health, education and employment in an equity perspective

Unique register data across the Nordic countries will be presented at our online conference about how health, education and employment joint [...]

Integration

1 apr 2020

Many gaps in research about mental health among unaccompanied minors

An increasing proportion of unaccompanied minors arriving in the Nordic countries are girls and younger in age. These two groups have been t [...]

Funktionshinder

24 jan 2020

Hon kämpar för större inflytande för grönländska unga med funktionsnedsättning

- På Grönland är unga med funktionsnedsättning trötta på att människor tycker synd om dem. De vill vara starka och självständiga. [...]

Funktionshinder

22 jan 2020

Bättre beslut då unga med funktionsnedsättning involveras

Funktionshindersorganisationer för unga måste bjudas in där beslut fattas, inbjudan måste komma i ett tidigt skede och organisationerna [...]

Folkhälsa

14 nov 2019

Isländska och finländska unga känner mest press av skolarbete i Norden

Unga i Finland och på Island upplever mest stress på grund av skolarbete jämfört med unga i alla nordiska länder. Skolstressen är mer [...]

Folkhälsa

12 nov 2019

Sömnsvårigheter ökar bland unga i Norden – Norge undantaget

Ungefär var femte ungdom har sömnsvårigheter i Finland, Danmark, Sverige och Island - och andelen unga med sömnproblem ser ut att öka. [...]

Folkhälsa

4 jun 2019

Mångfald och digitalisering på de politiska arenorna i sommar

Nordens välfärdcenter lyfter fram frågor om mångfald, digitalisering och ett stärkt nordiskt samarbete inom socialområdet på de nordi [...]

Välfärdspolitik

24 maj 2019

Ensamhet drabbar unga lika mycket som äldre

Känslan av ensamhet är vanligast bland unga vuxna och hos de allra äldsta i samhället. Men även om ålder förklarar varför kvinnor ä [...]

Folkhälsa

7 maj 2019

”Traditionell undervisning ökar jämlikhet”

I Norden är hälsa i högre utsträckning kopplat till utbildningsnivå än till inkomst. Studier visar nu att den progressiva pedagogiken [...]

Folkhälsa

4 apr 2019

Unga män särskilt drabbade då ojämlikhet i hälsa ökar

Social ojämlikhet i hälsa har ökat de senaste decennierna. Utvecklingen har särskilt drabbat unga män i form av ökad förekomst av dro [...]

Folkhälsa

7 mar 2019

Debattartikel: Ungas alkoholdrickande i Norden sjunker – skillnaderna behöver uppmärksammas

I alla nordiska länder dricker minderåriga mindre än förr. Föräldrars ökade koll på sina ungdomar och deras mer restriktiva hållnin [...]

Folkhälsa

4 mar 2019

Skolan kan stärka skolelevers positiva hälsa

Det går att stärka skolelevers positiva hälsa. På många håll i Norden jobbar skolor hälsofrämjande med att fokusera på att stärka [...]

Folkhälsa

27 sep 2018

Unga har övergett festplatser utomhus – hemmafester allt vanligare

Birgitta Anders doktorsavhandling visar att unga i högre grad än tidigare dricker sig berusade i hemförhållanden, och att platsen och ru [...]

Folkhälsa

22 aug 2018

Alternativa stödverksamheter vill få unga att må bättre

Den självupplevda psykiska ohälsan ökar i Norden, men endast ett fåtal av ungdomarna mår tillräckligt dåligt för att kvala in för a [...]

Välfärdspolitik

6 jun 2018

Nordens välfärdscenter på sommarens politiska arenor

Integration, ungas psykiska ohälsa och åldersvänliga städer är några av temana då Nordens välfärdscenter deltar på sommarens polit [...]

Integration

4 jun 2018

Nordic Day 2018: Exempel på lyckad inkludering

De nordiska länderna tog tillsammans emot cirka 200 000 asylsökande barn och unga under åren 2011 till 2016. De flesta kom med sin familj [...]

Välfärdspolitik

5 feb 2018

Utvecklar bättre metoder för tidig hjälp åt unga

På många håll i Norden finns det bra verksamheter för utsatta barn och unga. Men det räcker inte. De nordiska länderna behöver anstr [...]

Folkhälsa

14 dec 2017

Nytt projekt om ändrade dryckesvanor i Norden

Dagens tonåringar dricker mindre medan äldre dricker allt mer jämfört med tidigare generationer. Nordens välfärdscenters projekt Dryck [...]

Folkhälsa

17 nov 2017

”Det finns inte endast ett svar på varför unga dricker mindre”

– Det är lite naivt att tro att vi ska hitta ett svar på frågan om varför unga dricker mindre, säger alkoholforskaren Jonas Raninen f [...]

Välfärdspolitik

5 okt 2017

Så kan man minska skolavhopp

Unga som inte slutför sin utbildning är ett stort problem i Norden och Europa. De som avbryter sin utbildning riskerar att ställas helt u [...]

Välfärdspolitik

7 sep 2017

Fokus på ungas utanförskap

En väsentlig andel av ungdomarna i Norden riskerar ett långvarigt utanförskap från utbildning och arbetsliv. Forskningsbaserad kunskap v [...]

Folkhälsa

9 aug 2017

Liknande alkoholattityder bland tonåringar och föräldrar

Tonåringar och tonårsföräldrar i Finland och Norge har rätt liknande attityder gällande alkoholkonsumtion, vilket i sin tur stöder up [...]

Folkhälsa

28 jun 2017

Utmaningar med skolavhopp prioriterat arbete i Norden

För unga i Norden som står utan gymnasie- och yrkesutbildning är utsikterna till arbete avsevärt försämrade. Mellan 9-12 procent unga [...]

Folkhälsa

12 jun 2017

Goda exempel på lokal missbruksvård i Norden

Trots att substitutionsvården varierar stort i de nordiska länderna finns ett gemensamt problem: många klienter avbryter vården. En stor [...]

Integration

10 maj 2017

Ensamkommande ungdomar öppnar upp om sina liv

I häftet Hälsning till Nordens politiker och ensamkommande hittar du information om mottagandet av ensamkommande unga i Norden, samt inter [...]

Funktionshinder

25 jan 2017

”Tidiga insatser är billiga, sena insatser är dyra”

- Vi kan utforma bra stöd till unga som lider av psykisk ohälsa om vi ser till att de får inflytande och om vi tar tillvara deras kompete [...]

Välfärdspolitik

16 jan 2017

Rekommendationer om vilket stöd unga behöver

Många unga i Norden lider av psykisk ohälsa och en del riskerar långvarigt utanförskap. Nordens välfärdscenter avslutar ett flerårigt [...]

Folkhälsa

23 nov 2016

Folkhälsoarena vill minska hälsoskillnaderna bland nordborna

Psykisk hälsa, cannabis, tobak och förändrade dryckesvanor är teman som lyftes fram då en ny nordisk folkhälsoarena höll sitt första [...]

Funktionshinder

17 nov 2016

Konferens om ungas rättigheter synliggjorde gemensamma utmaningar

Norden delar många likvärdiga utmaningar och bör därför utbyta erfarenheter oftare. Det var många överens om efter veckans konferens [...]

Välfärdspolitik

12 sep 2016

Bristande myndighetssamarbeten skapar problem för utsatta ungdomar

Unga med psykisk ohälsa får inte den hjälp de behöver på grund av bristande samarbeten mellan olika myndigheter. Det visar en ny rappor [...]

Folkhälsa

1 aug 2016

NAD: Var fjärde 15–16-åring har testat e-cigaretter i Sverige

Var fjärde 15-16-åring i Sverige har prövat e-cigaretter enligt en ny undersökning i vår vetenskapliga tidskrift Nordic Studies on Alco [...]

Arbetsinkludering

6 jul 2016

Ungas hälsa viktig nordisk folkhälsosatsning

”Allt vi gör inom det nordiska samarbetet ska genomsyras av barns och ungas intressen och rättigheter. Länderna inom Norden kan bli bä [...]

Arbetsinkludering

13 mar 2016

Rekommendationer för framgångsrikt samarbete om unga med psykisk ohälsa

I vår rapport beskrivs en svensk och två danska verksamheter för unga med psykisk ohälsa. Alla tre utmärker sig då offentlig sektor oc [...]

Arbetsinkludering

8 mar 2016

Rapport om ungas psykiska ohälsa i Norden

I den här rapporten presenterar vi verkningsfulla verksamheter från samtliga nordiska länder för unga med psykisk ohälsa. Elva insatser [...]

Arbetsinkludering

16 feb 2016

Sämre tider för människor med sjukersättning

Forskaren Sara Hultqvist, som anlitats av Nordens välfärdscenter för att utreda hur de nordiska länder har organiserat välfärdssysteme [...]

Arbetsinkludering

10 dec 2015

Statistik om unga svenskars levnadsvillkor

Ungidag.se är ett webbaserat verktyg där du kan ta reda på hur unga har det i Sverige i dag. Här kan man bland annat se hur levnadsvillk [...]

Folkhälsa

26 nov 2015

Vems är ansvaret för den goda historien?

Varken forskare eller mediefolk i Danmark ser några större problem i relationerna till varandra. Forskarna är i stort sett nöjda med hur [...]

Välfärdspolitik

5 okt 2015

Rapport om trygghetssystemen i Norden

Vilka konkreta delar av de ekonomiska och sociala trygghetssystemen i Norden är aktuella för gruppen unga med psykisk ohälsa? Vilka regle [...]

Arbetsinkludering

28 maj 2015

Rapport om skolelevers psykiska hälsa

Rapporten Skolelevers psykiska hälsa visar sambandet mellan skolmiljö och de ungas psykiska hälsa genom resultat från olika studier inom [...]

Arbetsinkludering

17 apr 2015

Internationell konferens om ungas utanförskap

Under den internationella konferensen Journal of Youth Studies Conference 2015 i Köpenhamn mellan 30 mars–1 april möttes ca 400 ungdomsf [...]

Arbetsinkludering

17 apr 2015

Press att delta på arbetsmarknaden förvärrar situationen för utsatta grupper

Iben Nørup som har samarbetat med projektet Unga in i Norden har skrivit en krönika, nyligen publicerad i danska dagstidningen Politiken, [...]

Välfärdspolitik

10 apr 2015

Skolan en viktig framgångsfaktor för fosterbarn

I rapporten "Barn kan inte vänta" har Nordens välfärdscenter sammanställt resultat från forskning kring barn i fosterhem med inriktning [...]

Arbetsinkludering

24 feb 2015

Stort samarbete för att få unga in i arbetslivet

Nordens välfärdscenter ingår från och med 2015 i Temagruppen Unga i arbetslivets styrgrupp. Tillväxtverket och Kronofogden är ytterlig [...]

Arbetsinkludering

4 jul 2014

Arbetsmiljön- den glömda pusselbiten i skoldebatten

Att det finns ett samband mellan god arbetsmiljön och hur arbetstagarna presterar på jobbet är det få som ifrågasätter. Men när det g [...]

Arbetsinkludering

4 mar 2014

Jobb i Norge löser inte svensk arbetslöshet

Det är bra om det blir enklare för unga svenskar att ta jobb i Norge, men för unga i utanförskap krävs helt andra åtgärder. Det var s [...]

Följ oss på sociala medier:

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Nordens välfärdscenter, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@nordicwelfare.org.

Nordens välfärdscenter förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Läs vår fullständiga Dataskyddspolicy.

JAG FÖRSTÅR