”Det finns inte endast ett svar på varför unga dricker mindre”

Folkhälsa

17 nov 2017

– Det är lite naivt att tro att vi ska hitta ett svar på frågan om varför unga dricker mindre, säger alkoholforskaren Jonas Raninen från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, under popNAD:s seminarium om ungas dryckesvanor. – Vad är det som vi inte klarar av att se, frågar i sin tur forskaren Hilde Pape från Folkehelseinstituttet.

Ett fyrtiotal deltagare samlades till PopNAD:s seminarium om ungas dryckesvanor på Kulturhuset i Oslo den 8 november. Alkoholforskare från tre nordiska länder gav sin syn på varför dagens tonåringar dricker mindre, medan en ungdomsarbetare redoggjorde för hur ungas liv ser ut i dag.

Flera studier pågår där orsakerna till att unga dricker mindre undersöks, men fortfarande finns inga slutliga svar. Några möjliga förklaringsmodeller kan vara den nya teknologin, så som spelande och användningen av sociala medier, förändrade sociala normer som gör att det är mindre acceptabelt att dricka eller lyckligare och mer ansvarstagande barn.

En annan förklaring är bättre föräldraskap – föräldrarna är mindre benägna att dricka framför sina barn, mindre benägna att godkänna att barnen dricker och föräldrarna vet i högre grad bättre var barnen håller hus. Också tillgängligheten till alkohol har förändrats, den är helt enkelt svårare att få tag på.

Unga väldigt nöjda

Pål Isdahl Solberg, ungdomsarbetare och föreläsare i ungdomskunskap på Høgskolen i Sørøst-Norge, ger en bild av hur ungas liv ser ut i dag, vad de gör av sin tid och vad som är viktigt för dem. Det här gör han utgående från Ungdata-undersökningen, som Velferdsforskningsinstituttet NOVA vid Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) ansvarar för.

– Unga är väldigt nöjda med sina föräldrar, generationsklyftan är liten och unga norrmän önskar att leva som sina föräldrar.

Läs hela artikeln på popNAD.com

Nordens välfärdscenter arbetar för tillfället med ett projekt om förändrade dryckesvanor där man bland annat undersöker dryckesvanorna bland 14- till 25-åringar i Norden.

FacebookXLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: