Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Integration | Evenemang

Kalender

4

okt

2023

Integration

Finlandssvenska integrationsdagarna 2023

Inbjudan: Ett inkluderande Norden? Utlandsfödda som resurs i samhället och arbetslivet. Detta är huvudtemat för de finlandssvenska integ [...]

Avslutade evenemang

Genomfört

Kalender

27

apr

2023

Genomfört

Integration

Webbinarium: Involving refugees and migrants in integration activities

Nordisk Ministerråd og Nordens velfærdscenter inviterer til nordisk webinar torsdag den 27. april 2023 kl 12:00–13:15 (CET) med fokus p [...]

Genomfört

Kalender

12

13

dec

2022

Genomfört

Folkhälsa

SE - Promoting Women's Integration – Nordic Perspectives

Hjertelig velkommen til å delta på vår lunsj til lunsj-konferanse i Oslo 12. til 13. desember 2022. På konferansen vil vi utforske ulik [...]

Genomfört

Kalender

8

dec

2022

Genomfört

Integration

SE - Temporary protection for refugees from Ukraine in the Nordic countries - From emergency reception to longer-term sustainable response

Event co-organized by UNHCR Representation for the Nordic and Baltic Countries and the Nordic Council of Ministers. [...]

Genomfört

Kalender

25

okt

2022

Genomfört

Integration

SE - Combatting long-term unemployment among immigrants

Many people with an immigrant background lost their jobs during the COVID-19 pandemic. Across all Nordic countries, immigrants were also mor [...]

Genomfört

Kalender

27

sep

2022

Genomfört

Funktionshinder

SE - Equal opportunities for children of foreign origin with developmental disorders in the Nordics

The Nordic countries are seeing growing numbers of children with foreign background and developmental disorder. This seminar gathers experts [...]

Genomfört

Kalender

7

jun

2022

Genomfört

Integration

Nordic Day 2022: Barn och unga i skuggan av pandemin

Why have children and young people not been involved and what action can be taken? [...]

Genomfört

Kalender

9

maj

2022

Genomfört

Integration

Invitasjon til hybridevenement: Hvem er best på kvalifisering og arbeidsmarkedsintegrering i de nordiske landene

Nordisk Ministerråd og NIBR inviterer 9.mai 2022 til lansering av forskningsrapporten Scandinavian integration policies for refugees: A co [...]

Genomfört

Kalender

18

nov

2021

Genomfört

Integration

Integration på den nordiska arbetsmarknaden - i skuggan av pandemin

Flyktingar och invandrares integration på arbetsmarknaden har länge varit en utmaning i Norden. Redan före pandemin var arbetslösheten b [...]

Genomfört

Kalender

6

okt

2021

Genomfört

Funktionshinder

Webbinarium: From bodily experiences to meaning construction

How do we communicate with someone without using our vision or hearing? There are many ways for communication partners to support and help d [...]

Genomfört

Kalender

15

jun

2021

Genomfört

Integration

Webbinarium: Barnehagen, en arena for integrering av barn og foreldre i Norden

Deltakelse i samfunnet for nyankomne barn og foreldre er viktig for att skal sikre et sosialt bærekraftig og inkluderende Norden. Barnehage [...]

Genomfört

Kalender

11

maj

2021

Genomfört

Integration

Segregation, smittspridning och skilda livsvillkor – myter möter forskning

Varför har pandemin drabbat invandrargrupper hårdast? Mediabilden och den politiska argumentationen i bland annat Danmark att smittspridni [...]

Genomfört

Kalender

24

feb

2021

Genomfört

Integration

Webbinarium om negativ social kontroll och hedersförtryck i ett nordiskt perspektiv

De nordiska länderna har kommit olika långt i ambitionen att inga kvinnor eller män ska utsättas för negativ social kontroll/ hedersrel [...]

Genomfört

Kalender

3

dec

2020

Genomfört

Integration

Konferens: Young refugees in Nordic countries - health, education and employment in an equity perspective

This online conference is based on results from the cross-disciplinary Nordic research project Coming of Age in Exile (CAGE) on the health, [...]

Genomfört

Kalender

16

jun

2020

Genomfört

Integration

Webbinarium: Bydelsmødrar och Stadsdelsmammor i Norden - Att ge andra det stöd man själv hade behövt när man kom till ett nytt land

Vid webbinariet samtalar Bydelsmödrar från Norge, Danmark och Sverige om likheter och skillnader länderna emellan, om utmaningen att nå [...]

Genomfört

Kalender

28

apr

2020

Genomfört

Integration

Webbinarium: Migrant Women and the Nordic Labour Market - Challenges and Opportunities

Welcome to the webinar on Migrant Women and the Nordic Labour Market - Challenges and Opportunities, on April 28th at 13.30 EEST and 12.30 C [...]

Kalender

28

apr

2020

Genomfört

Integration

CANCELLED Migrant Women and the Nordic Labour Market - Challenges and Opportunities

CANCELED: We have, due to the current situation with covid-19 decided to cancel this conference which was planned to take place in Helsinki [...]

Genomfört

Kalender

1

apr

2020

Genomfört

Integration

Webbinarium: Ensamkommande barn och unga i Norden

Hur mår de ensamkommande unga som nu är i färd med att etablera sig i länderna? Hur har det gått för de ensamkommande flickorna? Hur v [...]

Genomfört

Kalender

25

sep

2019

Genomfört

Integration

Nordisk konferens om inklusion

Alla är eniga: civila samhället är en oumbärlig resurs när det gäller att skapa delaktighet och inkludera flyktingar och nyanlända. M [...]

Kalender

3

apr

2019

Genomfört

Integration

Nordisk heldagskonferens: Segregation i Norden, om inkludering, unga och politik

Dagen bjuder på inspiration och goda exempel på utvecklingsarbete runt om i Norden för att bryta segregationen. Vilken politik krävs fö [...]

Kalender

29

jan

2019

Genomfört

Integration

Webbinarie: Inkludering i arbetslivet, del 2 av 3 – Utrikes födda kvinnors etablering

Ta del av lärande exempel på insatser som kan skapa ett mer jämställt deltagande på den nordiska arbetsmarknaden. [...]

Kalender

17

okt

2018

Genomfört

Arbete

Ny i Norden – vägen till arbete

En av de stora utmaningarna idag är hur vi bäst tar tillvara på flyktingars och utrikesföddas kompetens. Den 17 oktober arrangerar vi en [...]

Kalender

27

maj

2018

Genomfört

Migration & utveckling

Nordic Day 2018: Tidiga insatser bidrar till lyckad inkludering

Omkring 200 000 asylsökande barn och unga kom till Norden under åren 2011 till 2016. De flesta kom med sin familj men många kom även ens [...]

Kalender

7

dec

2017

Genomfört

Integration

Nordens barn – insatser för mottagande och inkludering av nyanlända barn och unga

Integrationen av barn och familjer som kommit som flyktingar till de nordiska länderna är en av samtidens utmaningar. [...]

Kalender

8

nov

2017

Genomfört

Integration

Från flykting till medborgare - Nordiska erfarenheter av inkludering på arbetsmarknaden

En av de stora utmaningarna för de nordiska länderna är hur vi bäst underlättar för flykting- och anhöriginvandrarna att komma in på [...]

Kalender

4

maj

2017

Genomfört

Arbete, Migration & utveckling

Nyanlända i jobb - en tillväxtfaktor för kommuner

Många kommuner i Norden brottas med negativ befolkningsstatistik och en åldrande befolkning. Kommunernas skatteintäkter minskar och det b [...]

Följ oss på sociala medier:

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Nordens välfärdscenter, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@nordicwelfare.org.

Nordens välfärdscenter förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Läs vår fullständiga Dataskyddspolicy.

JAG FÖRSTÅR