Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Nytt projekt om ändrade dryckesvanor i Norden

Folkhälsa

14 dec 2017

Dagens tonåringar dricker mindre medan äldre dricker allt mer jämfört med tidigare generationer. Nordens välfärdscenters projekt Dryckesvanor bland unga och äldre i Norden granskar alkoholkonsumtionen bland 14-25-åringar och inom äldrevården.

 – Syftet med projektet är att presentera framtidsutsikter och utmaningar gällande ändrade dryckesvanor och deras konsekvenser på olika plan i samhället. Vi ska också ta reda på var stärkta insatser och förebyggning behövs i framtiden. En viktig aspekt är att belysa eventuella likheter och olikheter i de nordiska länderna och orsakerna till dessa, berättar Nordens välfärdscenters projektledare Yaira Obstbaum-Federley.

Ett annat viktigt mål är att hitta kunskapsluckor och viktiga teman som framtida forskning borde ta upp i en nordisk kontext när det gäller dryckesvanor bland unga och äldre.

– Nyckelfrågor gällande ungas drickande är bland annat om trenden är likadan i alla nordiska länder, vilka faktorer som inverkar på den minskade konsumtionen och huruvida alla unga dricker mindre eller om några är mer utsatta än andra, säger Obstbaum-Federley.

Alkoholkonsumtion inom äldrevården

När det gäller äldre och alkohol kommer forskarna särskilt att studera alkohol inom ramen för äldrevården både i hem och i äldreboenden.

– De äldre utgör en växande del av våra nordiska länders befolkning och vi vet att i jämförelse med tidigare generationer dricker dagens äldre mera vilket sannolikt också kommer att leda till flera fall av problembruk av alkohol. Vi vill lyfta fram den kunskap om äldrevården och alkohol som finns idag, inte minst för att stöda de professionella som i sitt dagliga arbete stöter på alkoholproblem bland äldre, berättar projektledare Nina Karlsson.

Trots de problem som alkoholen medför är de äldre en heterogen grupp som är svår att definiera enligt ålder.

– Äldre med hälsoproblem finns i flera åldersgrupper och vi vet att alkoholen blir särskilt problematisk i fall där personens hälsa sviktar. Samtidigt ser vi att andra äldre upp till en rätt hög ålder kan ha tämligen god hälsa och då kan alkohol också få positiva effekter, till exempel som en del av trevlig samvaro eller en fest, konstaterar Karlsson.

Projektet genomförs i samarbete med en expertgrupp bestående av nordiska forskare. Resultaten presenteras i samband med Nordiska alkohol- och drogforskardagarna (NADRA) i Oslo, hösten 2018.

Läs mer om projektet Dryckesvanor bland unga och äldre i Norden.

Projektet utförs inom ramen för den Nordiska folkhälsoarenan.

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier:

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Nordens välfärdscenter, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@nordicwelfare.org.

Nordens välfärdscenter förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Läs vår fullständiga Dataskyddspolicy.

JAG FÖRSTÅR