SORTER ETTER ÅR:

Barn & unge

Tryggere digitalt demokrati – nordisk samarbeid om tryggere digitalt demokrati for barn og unge

Barn og unge bruker mye tid på online, både internett og sosiale medier er en [...]

Velferdspolitikk

Safer Digital Democracy – Nordic cooperation on a safer digital democracy for children and youth

Children and young people spend a major part of their time online, and the inter [...]

Barn & unge

2025

Nordisk samarbeid om barn og unges muligheter for deltakelse og utvikling i kjølvannet av covid-19 pandemien

Det er behov for å få mer kunnskap om hvordan vi i Norden har ivaretatt barn o [...]

Følg oss på sosiale medier: