Cookies

Vi bruker tredjeparts informasjonskapsler for nettstedet vårt for å analysere og forbedre opplevelsen på nettstedet. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du at informasjonskapsler brukes som beskrevet.

Välfärdspolitik | Prosjekt

Her finner du alle våre prosjekter innen velferdspolitikken

Alt innhold er ikke tilgjengelig på norsk. Noe vises på et annet språk.

SORTER ETTER ÅR:

Velferdspolitikk

Nordisk nettverk om de første 1000 levedager – en sunn start på livet

Barnets første leveår er viktige for å legge et godt grunnlag for psykisk og [...]

Velferdspolitikk

Aldersvennlige og bærekraftige samfunn i Norden

Bærekraftig samfunnsutvikling må ta hensyn til eldre voksnes behov. Ved å ink [...]

Velferdsteknologi

Kvantitativ oppfølging av nordiske kommuners implementeringstakt av velferdsteknologi

Stadig flere i de nordiske landene får mulighet til å bruke velferdsteknologi. [...]

Velferdsteknologi

Nordisk forskningsnettverk med brukerperspektiv

Helse- og velferdsteknologi fra et brukerperspektiv er et nytt forskningsområde [...]

Demens

Temanettverk på demensområdet

Det finst målgrupper som er små i dei nordiske landa kvar for seg. Nordens vel [...]

Velferdspolitikk

2025

Nordisk samarbeid om barn og unges muligheter for deltakelse og utvikling i kjølvannet av covid-19 pandemien

Det er behov for å få mer kunnskap om hvordan vi i Norden har ivaretatt barn o [...]

Velferdspolitikk

2024

Integrert pleie og omsorg på avstand

En stor andel av de menneskene i Norden som har behov for sosial omsorg trenger [...]

Fullført

Fullført

Velferdspolitikk

2023

Sosial isolasjon og ensomhet under covid-19-pandemien

Nedstengningen av samfunnet og restriksjonene under koronapandemien gjorde det v [...]

Fullført

Fullført

Velferdspolitikk

2023

Brukerinnflytelse i et nordisk perspektiv

Brukerinnflytelse og brukermedvirkning handler om når brukere kan påvirke besl [...]

Fullført

Fullført

Velferdspolitikk

2022

Aktiv og sunn aldring i Norden

Vårt prosjekt skal fremme en aktiv og sunn alderdom og et positivt syn på de e [...]

Fullført

Fullført

Velferdsteknologi

2022

Helse- og omsorgstjenester på avstand

En aldrende befolkning og mange områder med fraflytting i hele Norden gjør dig [...]

Fullført

Fullført

Velferdsteknologi

2021

Velferdsteknologi kan bryte farlig ensomhet

Ensomhet er helsefarlig. Det kan sammenlignes med å ha dårlige livsstilsvaner [...]

Følg oss på sosiale medier:

Behandling av personopplysninger (GDPR)

Nordens velferdssenter samler inn og behandler personopplysningene dine for å levere produkter og tjenester, informere om nyheter og oppdateringer av produktene og tjenestene våre, tilpasse opplevelsen av nettstedet vårt samt forbedre produktene og tjenestene våre.

Du har når som helst rett til å få tilgang til, korrigere og slette personopplysninger og motsette deg behandling av dine personopplysninger. Du kan utøve disse rettighetene ved å sende en e-postmelding til gdpr@nordicwelfare.org.

Nordens velferdssenter forplikter seg til å respektere og beskytte personopplysningene dine og personvernet ditt i samsvar med gjeldende lover, bransjeregler og andre relevante standarder. Vi gir aldri ut personopplysninger til tredjeparter uten ditt samtykke.

Les hele vår personvern- og personopplysningspolicy (på svensk).

JEG FORSTÅR