Funktsjonshinder | Nettverk

Nettverk på Nordens velferdssenter

Det er avgjørende for arbeidet til Nordens velferdssenter å etablere institusjonelle nettverk som kan støtte opp under fagene og aktivitetsområdene det arbeides med. Nettverkene er en viktig del av arbeidet som gjøres på Nordens velferdssenter.

De ulike nettverkene omfatter en rekke ulike kompetanser og profiler, alt fra fagspesialister og forskere til fagpersoner i for eksempel brukerforeninger og interesseorganisasjoner. Nettverkene gir ny kunnskap og innspill til beslutningstakere om hvilke områder som krever økt innsats.

Følg oss på sosiale medier: