Cookies

Vi bruker tredjeparts informasjonskapsler for nettstedet vårt for å analysere og forbedre opplevelsen på nettstedet. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du at informasjonskapsler brukes som beskrevet.

Funksjonshinder | Prosjekt

Her finner du alle våre prosjekter innen funksjonshinder

Alt innhold er ikke tilgjengelig på norsk. Noe vises på et annet språk.

SORTER ETTER ÅR:

Funksjonshinder

Universell utforming, deltakelse og demokrati

Universell utforming betyr at samfunn, varer og tjenester utformes og fungerer u [...]

Funksjonshinder

Kartlegging av løsninger for selvstendig liv

Støtte og service er en viktig forutsetning for at mange med funksjonshemming s [...]

Fullført

Fullført

Funksjonshinder

2022

Framtidas arbeidsliv – teknologi og digitalisering for økt inkludering

Ungdom og voksne med funksjonsnedsettelse er sysselsatt i mindre grad enn resten [...]

Fullført

Fullført

Funksjonshinder

2021

Fri bevegelse og funksjonshinder

I hjertet av det nordiske samarbeidet står innbyggernes rett til å bevege seg [...]

Fullført

Fullført

Funksjonshinder

2021

Barn, unge og deltakelse

Funksjonshemmede barn og unge har rett til å delta i samfunnet på like vilkår [...]

Fullført

Fullført

Funksjonshinder

2020

Nordisk funksjonshinderstatistikk

De nordiske landene, samt Åland, Grønland og Færøyene, trenger bedre statist [...]

Fullført

Fullført

Funksjonshinder

2020

Arbeidsmarked og funksjonshinder

Høy sysselsetting er en hjørnestein i den nordiske velferdsmodellen. Alle skal [...]

Fullført

Fullført

Funksjonshinder

2020

Norden for alle

Å gjøre samfunnet tilgjengelig for alle er noe som de nordiske landene og Fær [...]

Fullført

Fullført

Funksjonshinder

2020

Studentmobilitet og funksjonshinder

Studenter med nedsatt funksjonsevne studerer utenlands i betydelig mindre utstre [...]

Fullført

Fullført

Funksjonshinder

2018

Samer med funksjonsnedsettelse

Nordens välfärdscenter har mellan 2014 och 2017 haft i uppdrag av norska Barne [...]

Fullført

Fullført

Funksjonshinder

2018

Könsrelaterat våld och funktionshinder

Könsrelaterat våld mot kvinnor och män, flickor och pojkar med funktionsneds [...]

Fullført

Fullført

Funksjonshinder

2018

Universell utformning och tillgänglighet

Universell utformning betyder sådan utformning av produkter, miljöer, program [...]

Følg oss på sosiale medier:

Behandling av personopplysninger (GDPR)

Nordens velferdssenter samler inn og behandler personopplysningene dine for å levere produkter og tjenester, informere om nyheter og oppdateringer av produktene og tjenestene våre, tilpasse opplevelsen av nettstedet vårt samt forbedre produktene og tjenestene våre.

Du har når som helst rett til å få tilgang til, korrigere og slette personopplysninger og motsette deg behandling av dine personopplysninger. Du kan utøve disse rettighetene ved å sende en e-postmelding til gdpr@nordicwelfare.org.

Nordens velferdssenter forplikter seg til å respektere og beskytte personopplysningene dine og personvernet ditt i samsvar med gjeldende lover, bransjeregler og andre relevante standarder. Vi gir aldri ut personopplysninger til tredjeparter uten ditt samtykke.

Les hele vår personvern- og personopplysningspolicy (på svensk).

JEG FORSTÅR