Cookies

Vi bruker tredjeparts informasjonskapsler for nettstedet vårt for å analysere og forbedre opplevelsen på nettstedet. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du at informasjonskapsler brukes som beskrevet.

Funksjonshinder

Kunnskap om funksjonshinder i Norden

Oppdraget vårt er å fremme og utvikle et nordisk samarbeid innenfor området funksjonshinder og å jobbe for et samfunn som er tilgjengelig for alle. Det gjør vi gjennom å skape arenaer for utveksling av kunnskap mellom de nordiske landene, finne forskjellige typer kunnskapsgrunnlag og opprette nettverk som går på tvers av grensene. Vi jobber for at FNs konvensjon om rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne skal realiseres og omgjøres til handling i de nordiske landene og føre til et mer bærekraftig, universelt utformet samfunn.

Arbeidsområdene våre

  • Nordens velferdssenter er sekretariat for Rådet for nordisk samarbeid om funksjonshinder (funksjonshinderrådet), som er Nordisk ministerråds rådgivende organ når det gjelder spørsmål som gjelder funksjonshinder. Funksjonshinderrådets oppdrag går på tvers av sektorer. Rådet skal støtte og følge opp virksomheter innenfor rammene for Nordisk program for samarbeid om funksjonshinderspørsmål 2023–2027.
  • Døvblindvirksomheten vår jobber for at personer med kombinert nedsatt syn og hørsel og døvblindhet skal kunne delta i samfunnet på likestilte vilkår.
  • Hvert år deler vi ut én og en halv million kroner via støtteordningen. Midlene skal bidra til at organisasjoner som jobber med funksjonshinder i Norden, har mulighet til å samarbeide, utvikle prosjekter eller arrangere felles aktiviteter.
  • Nordic Experience Network on Disability utveksler kunnskap om offentlige tiltak for personer med nedsatt funksjonsevne i Norden. Nettverket arrangerer seminarer og er et samarbeid mellom Nordens velferdssenter og Vive.

Vi jobber også med deltakelse, universell design, like vilkår innenfor utdanning og arbeidsliv, urfolk i Norden og fri bevegelighet.

Arrangementer


Kalender

22

nov

2022

Fullført

Funksjonshinder

Kommunikative relasjoner og transkripsjon

Følg oss på sosiale medier:

Behandling av personopplysninger (GDPR)

Nordens velferdssenter samler inn og behandler personopplysningene dine for å levere produkter og tjenester, informere om nyheter og oppdateringer av produktene og tjenestene våre, tilpasse opplevelsen av nettstedet vårt samt forbedre produktene og tjenestene våre.

Du har når som helst rett til å få tilgang til, korrigere og slette personopplysninger og motsette deg behandling av dine personopplysninger. Du kan utøve disse rettighetene ved å sende en e-postmelding til gdpr@nordicwelfare.org.

Nordens velferdssenter forplikter seg til å respektere og beskytte personopplysningene dine og personvernet ditt i samsvar med gjeldende lover, bransjeregler og andre relevante standarder. Vi gir aldri ut personopplysninger til tredjeparter uten ditt samtykke.

Les hele vår personvern- og personopplysningspolicy (på svensk).

JEG FORSTÅR