Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Nyckelord: Funktionsnedsättning


Välfärdspolitik

16 mar 2023

Här är ungdomarna som blev mer ensamma när pandemin tog slut

Vissa barn och unga fick äntligen de anpassningar de behöver – tack vare covid-19-pandemin. Men de fördelar som uppstod i och med den p [...]

Funktionshinder

15 feb 2023

Konstnärer med funktionsnedsättning kan förnya konsten

Konst och kultur ska inte bara vara tillgängligt för alla att uppleva – utan också att skapa. ”Konstnärer med funktionsnedsättning [...]

Välfärdspolitik

11 jan 2023

Brukarinflytande i Norden är ett brokigt fält med stora utvecklingsmöjligheter

De nordiska länderna är överens om att ökat brukarinflytande behövs. En ny kunskapssammanställning visar att länderna tar sig an utma [...]

Funktionshinder

16 dec 2022

Nytt program för funktionshindersfrågor godkänt

Ökat fokus på unga, åtgärder för en tillgängligare arbetsmarknad och erfarenhetsutbyte kring många praktiska frågor finns med i det [...]

Funktionshinder

1 dec 2022

Funktionshindersfrågor måste beaktas vid kriser

Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder vill att de nordiska myndigheterna tar större hänsyn till personer med funktionsnedsätt [...]

Funktionshinder

3 dec 2021

Personlig budget förutsätter att behov av stöd beaktas individuellt

En kartläggning som Nordens välfärdscenter gjort tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd (THL) i Finland visar att tillämpn [...]

Funktionshinder

21 maj 2021

Kan teknik göra upp med ojämlik arbetsmarknad?

De allra flesta arbeten i dag har inslag av tekniska och digitala lösningar. Utvecklingen går fort och kompetenskraven ökar. Den digitala [...]

Funktionshinder

20 jan 2021

Unga med funktionsnedsättning vill ha eget nordiskt utbyte

Under 2020 har Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder inkluderat representanter från ungdomsorganisationer på dess möten och a [...]

Funktionshinder

22 apr 2020

Tio danska miljoner mot ensamhet

Isolering och ensamhet är en konsekvens av coronapandemin, och drabbar personer med funktionsnedsättning hårdare än andra. "Nu säger de [...]

Funktionshinder

1 apr 2020

Det nordiska funktionshinderssamarbetet under 2019

Viktiga rådsmöten, en bok om att leva med funktionshinder nominerad till Nordiska rådets litteraturpris, ett FN-möte samt ett nytt proje [...]

Funktionshinder

22 jan 2020

Bättre beslut då unga med funktionsnedsättning involveras

Funktionshindersorganisationer för unga måste bjudas in där beslut fattas, inbjudan måste komma i ett tidigt skede och organisationerna [...]

Funktionshinder

11 jun 2019

Ingen ska lämnas efter – temat för nordiska FN-möten

I veckan pågår ett antal viktiga möten i FN:s högkvarter i New York. Syftet är att främja rättigheter för personer med funktionsneds [...]

Funktionshinder

4 jun 2019

”Det vi gör här är på riktigt”

På en sluttning i utkanten av den grönländska staden Sisimiut ligger ett blåmålat hus. Det liknar många andra hus på Grönland och dr [...]

Funktionshinder

23 maj 2019

”Hos oss är barn först och främst barn”

För trettio år sedan fungerade Múlaborg Leikskóli i Reykjavik som många andra förskolor på den tiden. Barn med funktionsnedsättning [...]

Funktionshinder

2 maj 2019

Pengar delas ut för nordiska projekt om funktionshinder

Ett projekt om synen på sexualitet bland personer med funktionsnedsättning, och ett om vården för personer med HIV. Det är två exempel [...]

Funktionshinder

22 mar 2019

FN-konvention om rättigheter blev till barnbok på Färöarna

En illustrerad barnbok om en teddybjörn som heter Lukka. Det blev den kreativa lösningen när Tóra við Keldu och Ása Olsen på Färöar [...]

Funktionshinder

21 mar 2019

Att få hjälp med sex kan kännas pinsamt

Personer med omfattande funktionsnedsättning möter ofta hinder när de vill leva ut sin sexualitet. Att vara öppen med sina mest intima b [...]

Funktionshinder

10 jan 2019

Vi delar ut pengar i projektstöd – ansök nu

Två gånger om året delar Nordens välfärdscenter ut pengar för att stimulera nordiskt samarbete mellan funktionshindersorganisationer. [...]

Funktionshinder

23 okt 2018

Vi delar ut 1,5 miljoner – ansök här!

Varje år delar Nordens välfärdscenter ut pengar för att stimulera nordiskt samarbete mellan funktionshindersorganisationer. Nu är ansö [...]

Funktionshinder

12 sep 2018

Ny handlingsplan för det nordiska samarbetet om funktionshinder

I våras presenterades den nya handlingsplan för det nordiska samarbetet om funktionshinder. Ladda ner och läs den här. [...]

Funktionshinder

24 jul 2018

Bryt tabut: Nordiska röster om sexuella rättigheter, funktionshinder och HBTQ

Onsdagen den 1 augusti klockan 17.00 deltar Nordens välfärdscenter på Europride i Stockholm. Vi diskuterar sexuella rättigheter, funktio [...]

Funktionshinder

12 jun 2018

Nordiska länder i unik FN-sammankomst

I år deltar för första gången alla de nordiska länderna i statspartsmötet för FN:s konvention om rättigheter för personer med funkt [...]

Funktionshinder

20 dec 2017

“Stödordningen har en fundamental betydelse”

Varje år delar Nordens välfärdscenter ut cirka en och en halv miljon kronor i stöd till funktionshindersorganisationer i Norden. En av o [...]

Funktionshinder

7 dec 2017

Nu ska tillgänglighet bli lika självklart som jämställdhet

I Norden ska ingen lämnas utanför och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ska bli lika självklart som jämställdhet [...]

Funktionshinder

1 dec 2017

Detta händer på Internationella funktionshindersdagen den 3 december

Den 3:e december är Internationella funktionshindersdagen. Då uppmärksammar FN tillsammans med alla länder världen över situationen f [...]

Funktionshinder

8 nov 2017

Stödordningen har kommit till nytta för Dövas Nordiska Råd

Dövas Nordiska Råd är en av de organisationer som under året har fått pengar via Nordens välfärdscenters stödordning. – Vi har kun [...]

Funktionshinder

2 nov 2017

Banbrytande forskning om svårigheter för samer med funktionsnedsättning

De nordiska välfärdsinstitutionerna har liten kulturell förståelse för samiska livsförhållanden. Följden blir att samer med funktion [...]

Funktionshinder

22 sep 2017

Seminarium om sexualitet och funktionsnedsättning bröt tabun

Sexuell hjälp, sexuellt utnyttjande och hur vi kan spränga hinder kring sex och samlevnad. Detta och mycket mer talades det om under semin [...]

Funktionshinder

7 sep 2017

Funktionshindersrådets framtid avgörs i höst

I september tar Nordiska ministerrådet beslut om Funktionshindersrådets fortsättning. Som underlag har en utomstående konsult gjort en u [...]

Funktionshinder

11 jul 2017

Samarbetet gör att vi kan lägga tyngd bakom orden

Det nordiska samarbetet är viktigt för ungdomsorganisationer som representerar personer med funktionsnedsättning. – Vi kan lättare gö [...]

Arbetsinkludering

14 jun 2017

Så kan teknik bidra till ett tillgängligt samhälle

I Norden finns en strävan efter att bejaka människors olika funktionalitet som en normal variation i befolkningen. Tekniska lösningar är [...]

Funktionshinder

9 jun 2017

Unikt möte om funktionshinder när Norden träffas i FN

Den 13 juni sker något mycket ovanligt i FN-byggnaden i New York. Då arrangeras ett nordiskt evenemang om rättigheter för personer med f [...]

Funktionshinder

18 maj 2017

Kommuner vet för lite om samer med funktionsnedsättning

​Det finns för lite kunskap om samisk kultur i de kommuner som har samisk befolkning. Därför finns det en risk att samer med funktionsn [...]

Arbetsinkludering

25 apr 2017

Samarbete minskar utanförskapet för personer med funktionsnedsättning

För att få personer med funktionsnedsättning i jobb är det ett välutvecklat samarbete mellan myndigheter och andra aktörer som gäller [...]

Välfärdsteknologi

10 mar 2017

Ny publikation om universell design och välfärdsteknologi

Nordens välfärdscenter har tagit fram en ny publikation som lyfter fram goda exempel på hur produkter designats för att öka inkludering [...]

Funktionshinder

17 nov 2016

Konferens om ungas rättigheter synliggjorde gemensamma utmaningar

Norden delar många likvärdiga utmaningar och bör därför utbyta erfarenheter oftare. Det var många överens om efter veckans konferens [...]

Funktionshinder

14 nov 2016

Viktiga insikter efter seminarium om fri rörlighet

Det behövs bättre information, harmoniserande regler och en sammanställning av goda exempel. Det framkom under seminariet om fri rörligh [...]

Funktionshinder

27 okt 2016

Så får vi arbetslivet att fungera för personer med funktionsnedsättning

Fler personer med funktionsnedsättning behöver få tillgång till arbetslivet. Men hur gör vi det? [...]

Funktionshinder

11 jul 2016

Våld mot personer med funktionsnedsättning oroväckande vanligt

Människor med funktionsnedsättning drabbas av våld i större utsträckning än andra. Trots det förblir våldet ofta osynligt och de uts [...]

Funktionshinder

23 mar 2016

FN-konvention hyllar mänsklig mångfald men långt kvar till förverkligande

När förhandlingarna startade för att formulera FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, UNCRPD, var bara [...]

Funktionshinder

12 jan 2016

Bara Norges strafflag nämner funktionsnedsättning som motiv till hatbrott

Personer med funktionsnedsättning utsätts för våld i minst samma utsträckning som andra. I många fall utnyttjas att offret är beroend [...]

Funktionshinder

18 dec 2015

Tabú ger styrka och utrymme

Tabú är en feministisk aktivistgrupp som startade i Island i mars 2014. Gruppen är informell och riktar sig till kvinnor med funktionsned [...]

Funktionshinder

12 aug 2015

En av gutta – på alle plan

Asbjørn Andersen från Smørfjord i Norge insjuknade i polio när han var sju år gammal. Asbjørn minns bara glimtvis vad som hände efter [...]

Funktionshinder

25 apr 2015

NIKK uppmärksammar projektet Könsrelaterat våld och funktionshinder

Det är ett misslyckande för samhället att redan utsatta utsätts för övergrepp. [...]

Funktionshinder

26 feb 2015

Norden inspireras av EU-kommissionens antivåldsprojekt

Ämnet könsrelaterat våld och funktionshinder har under en tid uppmärksammats av FN, Europarådet och på europeisk nivå. I slutet av ja [...]

Arbetsinkludering

28 maj 2014

Goda exempel på arbete till personer med funktionsnedsättning

Personer med funktionsnedsättning har en betydligt lägre sysselsättningsgrad än den övriga befolkningen i Norden. Men många personer m [...]

Funktionshinder

8 maj 2014

Journalistisk mångfald gav Människorättspris

Jonny Risvik blev 28 år gammal. Under två veckors tid torterades han till döds av fem av sina vänner. I går, under Nordiske mediedager [...]

Funktionshinder

30 apr 2014

Ökad synlighet på rätt sätt

Personer med funktionsnedsättning uppmärksammas mindre i media i dag än för 20 år sedan. Den täckning som finns innehåller ofta gamma [...]

Funktionshinder

11 mar 2014

Får personer med funktionsnedsättning och samisk bakgrund likvärdigt stöd?

Nordens välfärdscenter har på upp­drag av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) i Norge sammanställt en förstudie om situat [...]

Följ oss på sociala medier:

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Nordens välfärdscenter, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@nordicwelfare.org.

Nordens välfärdscenter förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Läs vår fullständiga Dataskyddspolicy.

JAG FÖRSTÅR