Stödordningen har kommit till nytta för Dövas Nordiska Råd

Funktionshinder

8 nov 2017

Dövas Nordiska Råd är en av de organisationer som under året har fått pengar via Nordens välfärdscenters stödordning. – Vi har kunnat utöka vårt utbyte med varandra, vårt stöd till varandra, kunnat rådfråga och få tips. Så det har varit väldigt viktigt för vår verksamhet, säger ordföranden Lars Knudsen.

Varje år delar Nordens välfärdscenter ut sammanlagt en och en halv miljon svenska kronor i ekonomiskt stöd till funktionshindersorganisationer i Norden. En organisation som har fått bidrag är Dövas Nordiska Råd.
– Ja, vi har ju fått de här pengarna från Nordens välfärdscenter för att vi inom de nordiska länderna ska kunna ha gemensamma möten, seminarier, nätverk och den typen av samarbeten. Så det har vart en stor fördel för oss, säger ordföranden Lars Knudsen.

Även om han är nöjd i det stora hela så hade han gärna önskat sig mer pengar. Inte minst för att det nordiska samarbetet är väldigt viktigt och för att de nordiska länderna har många likheter, upplever samma typer av problem, utmaningar och vill ha samarbeten.
– Att jobba på egen planhalva fungerar inte idealt, det är mycket bättre om vi kan jobba tillsammans för att utvecklas mycket snabbare, säger Lars Knudsen.

Han hoppas också på att rådet i framtiden kan samarbeta mer och bredare, inte bara i dövförbunden i de nordiska länderna utan också i ett utökat samarbete med tillexempel den politiska arenan, liksom att ta plats i andra sammanhang och närma sig hörande på olika sätt.
– Vi skulle också vilja utöka våra samarbeten med nordiskt ministerråd och politikerna, för att lyfta fram våra problem och utmaningar i Norden. Vi vill också ha större fokus på våra dövförbund på Grönland och Färöarna, säger Lars Knudsen.

Mer information om stödordningen

FacebookXLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: