Banbrytande forskning om svårigheter för samer med funktionsnedsättning

Funktionshinder

2 nov 2017

De nordiska välfärdsinstitutionerna har liten kulturell förståelse för samiska livsförhållanden. Följden blir att samer med funktionsnedsättning inte alltid får det bemötande som de har laglig rätt till. Det visar ett fyra år långt forskningsprojekt som nu avslutas med stor konferens i norska Alta den 9 november.

Det är i många stycken ett unikt projekt med uppdraget att sätta fokus på situationen för samer med funktionsnedsättning i Sverige, Norge och Finland. Något som aldrig har gjorts tidigare. En viktig fråga har varit om samer med funktionsnedsättning har lika bra förutsättningar för goda levnadsförhållanden som övrig befolkning?

Beställningen kommer från det norska Barne-, ungdoms og familiedirektoratet och projektet har letts av Nordens välfärdscenter som är en institution under Nordiska ministerrådet. Sammanlagt har fem forskningsstudier sammanställts och två av dessa släpps under konferensen. En från Norge och en från Finland. Målet har varit att ta fram rekommendationer för hur FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska följas upp med ett urfolksperspektiv.

Samtliga studier kommer fram till liknande slutsatser. Nämligen att alla tre länderna är dåliga på att ge samer med funktionsnedsättning det stöd som de har rätt till enligt lag. Bland annat kan inte information på det samiska språket garanteras. En annan bild som återkommer är hur viktig den egna kulturen och gemenskapen är för samer med funktionsnedsättning. Det är i den kontexten många hämtar kraft och det är den som får vardagen att fungera trots det i många fall svaga stödet från samhällets institutioner.

Jonas Bergström är funktionshinderschef på Nordens välfärdscenter.
– Jag tvekar inte att kalla detta projekt banbrytande. Det är helt ny kunskap inom området som presenteras, och det från många olika delar av Sápmi. Kunskap som kommer ligga till grund för ett nödvändigt förändringsarbete för berörda delar av samhället, säger han.  

Rapporten om samer med funktionsnedsättning i Finland.

Rapporten om samer med funktionsnedsättning i Sverige.

Rapporten om samer med funktionsnedsättning i Norge.

Kontaktperson:
Jonas Bergström

+46 (0)734 21 94 42 

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: