Nyckelord: Välfärdsteknologi


Välfärdspolitik

17 apr 2023

Förmåga att tänka nya lösningar krävs för att kunna möta välfärdsutmaningarna

I hela Norden ökar efterfrågan på välfärdstjänster för den snabbt växande äldre befolkningen. Samtidigt saknar många kommuner komp [...]

Välfärdspolitik

16 mar 2023

Hälsa och välfärdsteknik för ett förlängt självständigt liv – ett brukarperspektiv

Digitala tjänster är på stark frammarsch. Det gäller inte minst inom vård och social omsorg där regioner och kommuner behöver kunna e [...]

Välfärdspolitik

10 jan 2023

Päijänne-Tavastland – regionen som visar vägen för stor välfärdsreform i Finland

Finland genomförde vid årsskiftet en stor reform av hela den offentliga social- och hälsovården med målet att välfärdstjänster ska f [...]

Välfärdspolitik

26 okt 2022

Att bygga tillit och kommunikation med styrning

Det moderna västerländska samhället står inför stora utmaningar – att kunna lösa allt mer komplexa samhällsproblem. Den typen av pr [...]

Välfärdspolitik

9 dec 2021

Välfärdsteknologi ger goda miljöeffekter

I ett skapat scenario går det att se att välfärdsteknologi och distanslösningar ger miljöeffekter som bidrar till grön omställning oc [...]

Välfärdspolitik

2 jul 2021

Lyckade nordiska distanslösningar implementerade

Virtuella vårdrum på Bornholms sjukhus i Danmark. Regionen Agder i Norge tog nationell ledning när det gäller digital telehälsa. Ett e- [...]

Välfärdspolitik

24 mar 2021

”Enbart fördelar med digitala lösningar inom välfärden”

När det nordiska projektet Vård och omsorg på distans, VOPD, går i mål med sin första etapp finns det en mycket enkel men tydlig sluts [...]

Välfärdspolitik

10 dec 2020

Hot och möjligheter kring arbetskraft i glest befolkade områden

Utbudet på arbetskraft är för litet på landsbygderna i hela Norden. Det är i avlägset belägna landsbygdskommuner som bristerna inom b [...]

Välfärdspolitik

9 nov 2020

Nya arbetssätt för åldersvänliga städer och samhällen i Norden under pandemin

På våren stängdes de sociala mötesplatserna för äldre i städer och kommuner runt om i Norden på grund av coronapandemin. De som jobb [...]

Välfärdspolitik

5 nov 2020

Ny rapport: fler äldre vuxna ska vara med och planera frågor som angår dem

Inkludera fler äldre vuxna i arbetet med äldrefrågor, både på en lokal och nationell nivå. Den äldre befolkningen ska inte enbart var [...]

Funktionshinder

3 nov 2020

Smarta städer sätter människan i fokus

- Placera alltid människan i fokus. Detta är och bör vara huvudsyftet då du arbetar med smarta städer och samhällen. Människans behov [...]

Folkhälsa

20 dec 2019

Nordens välfärdscenter firar 10 år i välfärdens tjänst

I år fyller Nordens välfärdscenter, Nordiska ministerrådets institution inom social- och hälsosektorn, 10 år. - Vårt arbete går ut p [...]

Integration

27 jun 2019

Integration och digital omsorg på agendan i Almedalen

Arbetsmarknaden för nyanlända och digital omsorg är ämnen som Nordens välfärdscenter är med och debatterar i årets version av Almeda [...]

Välfärdspolitik

20 jun 2019

Kolla in senaste utställningen med hjälp av äldreomsorg på distans

Liz Karlsson börjar gympa framför skärmen i en studio i åländska Mariehamn. Samtidigt följer ett gäng äldre personer med i gympapass [...]

Folkhälsa

4 jun 2019

Mångfald och digitalisering på de politiska arenorna i sommar

Nordens välfärdcenter lyfter fram frågor om mångfald, digitalisering och ett stärkt nordiskt samarbete inom socialområdet på de nordi [...]

Välfärdspolitik

2 maj 2019

I framtiden kommer drönare med medicin i glesbygden

På sina håll i nordisk glesbygd är det nu verklighet med obemannade vårdcentraler. Patienten kan logga in på en surfplatta och prata me [...]

Välfärdspolitik

7 feb 2019

Nordic Day 2019: Demografin öppnar upp för ett åldersvänligt Norden

Snart är 25 procent av invånarna i de nordiska länderna över 65 år. I Sverige är detta redan ett faktum. Att fler lever längre är po [...]

Välfärdspolitik

15 aug 2017

Nationella strategier kring demens tema på Köpenhamnskonferens

I dag beräknas drygt 400 000 människor i Norden lida av demenssjukdom. År 2050 väntas siffran ha ökat till nära det dubbla. Danmark oc [...]

Välfärdsteknologi

27 jun 2017

Så tycker kommunerna om den välfärdsteknologiska verktygslådan

Tio nordiska kommuner, var och en ledande inom välfärdsteknologi inom sitt land, har ingått i kärnan av Connect-gruppen som tillsammans [...]

Välfärdsteknologi

22 jun 2017

Nordisk demensvård får hjälp av tekniska lösningar

I de nordiska länderna lider nästan en halv miljon människor av diagnostiserad demens och man antar att antalet personer med icke-diagnos [...]

Välfärdsteknologi

21 jun 2017

Ny teknik kan minska trycket inom vård och omsorg

De nordiska länderna står inför stora utmaningar för att klara vård och omsorg till alla medborgare. Välfärdsteknologi har blivit ett [...]

Arbetsinkludering

14 jun 2017

Så kan teknik bidra till ett tillgängligt samhälle

I Norden finns en strävan efter att bejaka människors olika funktionalitet som en normal variation i befolkningen. Tekniska lösningar är [...]

Funktionshinder

17 mar 2017

Hon hoppas på en fortsättning för funktionshindersrådet

Det nordiska samarbetet kring funktionshinder är unikt och bör fortsätta även efter 2017. Det menar Åse Kari Haugeto, ordförande för [...]

Välfärdsteknologi

10 mar 2017

Ny publikation om universell design och välfärdsteknologi

Nordens välfärdscenter har tagit fram en ny publikation som lyfter fram goda exempel på hur produkter designats för att öka inkludering [...]

Funktionshinder

12 apr 2015

Demens – utmaning som kräver samarbete

I dag räknar vi med att en halv miljon har diagnostiserats med olika typer av demenssjukdomar, samtidigt som mörkertalen är stora. Forskn [...]

Välfärdsteknologi

12 sep 2014

CONNECT ska bota projektitis

Projektitis - det är syndromet som kännetecknar arbetet med välfärdsteknologi. Det vill säga alldeles för många projekt som, när de [...]

Välfärdsteknologi

12 jun 2014

Ny publikation om välfärdsteknologi och ekonomi

I vår nya publikation visar vi på hur välfärdsteknologin kan fungera som ett effektivt ekonomiskt redskap. Det finns många exempel frå [...]

Funktionshinder

19 maj 2014

Allt fler kommer att drabbas av demens i framtiden

När befolkningen i de nordiska länderna lever längre ökar antalet som får demenssjukdomar. Det måste bli ett större fokus på denna g [...]

Välfärdsteknologi

6 mar 2014

Robot till hjälp vid måltider i Danmark

Matarrobotar, förflyttningshjälpmedel och automatiska toaletter är exempel på hur välfärdsteknologi ska implementeras nationellt i Dan [...]

Följ oss på sociala medier: