Nyckelord: Alkohol


Folkhälsa

21 jan 2021

First call for abstracts: Nordic Alcohol and Drug Researchers’ Assembly 2021

The Nordic Alcohol and Drug Researchers’ Assembly (NADRA) will take place at Hanaholmen, Espoo, in Finland 8 – 10 September 2021. First [...]

Folkhälsa

4 jun 2020

”Rökare drabbas med större sannolikhet av allvarliga komplikationer vid en covid-19-infektion”

På Nordens välfärdscenters webbinarium om effekter av coronapandemin stod det klart att det i många frågor är för tidigt att dra någ [...]

Folkhälsa

7 maj 2020

Debatt: Livslånga konsekvenser för barn som utsätts för alkohol i fosterstadiet

Det här är en debattartikel som publicerades i Dagens Medicin 7 maj 2020. [...]

Folkhälsa

29 jan 2020

First call for abstracts for NADRA 2020

This year the Nordic Alcohol and Drug Researchers’ Assembly (NADRA) focuses on marginalization and complex problems as challenges for Nord [...]

Folkhälsa

20 dec 2019

Nordens välfärdscenter firar 10 år i välfärdens tjänst

I år fyller Nordens välfärdscenter, Nordiska ministerrådets institution inom social- och hälsosektorn, 10 år. - Vårt arbete går ut p [...]

Folkhälsa

18 dec 2019

Tidskriften Nordic Studies on Alcohol and Drugs och Helsingfors universitet inleder samarbete

Från och med första januari 2020 inleder Nordens välfärdscenters vetenskapliga tidskrift Nordic Studies on Alcohol and Drugs (NAD) ett s [...]

Folkhälsa

7 mar 2019

Debattartikel: Ungas alkoholdrickande i Norden sjunker – skillnaderna behöver uppmärksammas

I alla nordiska länder dricker minderåriga mindre än förr. Föräldrars ökade koll på sina ungdomar och deras mer restriktiva hållnin [...]

Folkhälsa

24 jan 2019

Socialstyrelsen utreder behov av kunskapsstöd gällande äldre och alkoholmissbruk

Socialstyrelsen i Sverige inleder en förstudie för att identifiera vilket behov av kunskapsstöd det finns gällande äldre personer med r [...]

Folkhälsa

11 jan 2019

”På plejehjem modvirkes ensomhed og skadelige alkoholvaner”

Som i så mange andre lande, bliver der også flere og flere ældre (over 65 år) i Danmark. Udover at folk bliver ældre, ser man også en [...]

Folkhälsa

18 dec 2018

Professor vill ha fler alkoholteam inom hemvården

Det är inte ovanligt att omsorgspersonal i Sverige saknar både utbildning och riktlinjer för att arbeta med äldre med alkoholproblem. M [...]

Folkhälsa

15 okt 2018

Debatt: Förhöjd alkoholkonsumtion bland äldre innebär nya utmaningar för äldreomsorgen i Norden

Hittills har alkoholmissbruk bland äldre varit ett relativt osynligt fenomen i våra nordiska länder. Det råder tystnad om äldre med oh [...]

Folkhälsa

27 sep 2018

Unga har övergett festplatser utomhus – hemmafester allt vanligare

Birgitta Anders doktorsavhandling visar att unga i högre grad än tidigare dricker sig berusade i hemförhållanden, och att platsen och ru [...]

Folkhälsa

26 sep 2018

NADRA 2018: Challenges faced by researchers

This year the key note presentations at the Nordic Alcohol and Drug Researchers’ Assembly (NADRA) discussed different challenges researche [...]

Folkhälsa

28 maj 2018

NADRA 2018: Q&A with key note speaker Linsay Gray

Senior Investigator Scientist Linsay Gray from the MRC/CSO Social and Public Health Sciences Unit at the University of Glasgow is one of the [...]

Folkhälsa

23 jan 2018

Call for abstracts: Nordic Alcohol and Drug Researchers’ Assembly (NADRA) 2018

The Nordic Alcohol and Drug Researchers’ Assembly will be held in Voksenåsen, Oslo, Norway 29-31.8.2018. We warmly welcome Nordic researc [...]

Folkhälsa

21 dec 2017

Den nordiska paradoxen i nytt ljus

Den nordiska välfärdsmodellen är starkt kopplad till jämlikhet. Att hälsan är mer ojämlikt fördelad mellan socioekonomiska grupper i [...]

Folkhälsa

14 dec 2017

Nytt projekt om ändrade dryckesvanor i Norden

Dagens tonåringar dricker mindre medan äldre dricker allt mer jämfört med tidigare generationer. Nordens välfärdscenters projekt Dryck [...]

Folkhälsa

17 nov 2017

”Det finns inte endast ett svar på varför unga dricker mindre”

– Det är lite naivt att tro att vi ska hitta ett svar på frågan om varför unga dricker mindre, säger alkoholforskaren Jonas Raninen f [...]

Folkhälsa

27 sep 2017

Alkoholens skador på andra

Vilka alkoholrelaterade skador uppstår på närstående, vänner och obekanta då någon dricker? Hurdana risker medför föräldrars missb [...]

Folkhälsa

17 aug 2017

Alkoholinköpen minskar stadigt i de nordiska länderna

Baserat på statistik över den totala registrerade försäljningen av drycker åren 2010 till 2015 kan man se en minskning av alkoholinköp [...]

Folkhälsa

9 aug 2017

Liknande alkoholattityder bland tonåringar och föräldrar

Tonåringar och tonårsföräldrar i Finland och Norge har rätt liknande attityder gällande alkoholkonsumtion, vilket i sin tur stöder up [...]

Folkhälsa

12 jun 2017

Goda exempel på lokal missbruksvård i Norden

Trots att substitutionsvården varierar stort i de nordiska länderna finns ett gemensamt problem: många klienter avbryter vården. En stor [...]

Folkhälsa

8 jun 2017

Publikation vill bidra till mer välskrivna forskningstexter

Tredje upplagan av Publishing Addiction Science har publicerats. Publikationens syfte är bland annat att få mera välskrivna forskningspub [...]

Folkhälsa

7 apr 2017

Mer faktabaserad medierapportering om alkohol och droger

Journalister och forskare behöver varandra. Men även om båda yrkesgrupperna arbetar med att förmedla fakta, skiljer sig metoderna åt oc [...]

Folkhälsa

10 jan 2017

Hemvårdare behöver mer kunskap om äldres alkoholkonsumtion

Hemvårdare inom äldreomsorgen önskar få mer utbildning för att kunna handskas med åldringars drickande. Vårdarna efterlyser också et [...]

Folkhälsa

23 nov 2016

Folkhälsoarena vill minska hälsoskillnaderna bland nordborna

Psykisk hälsa, cannabis, tobak och förändrade dryckesvanor är teman som lyftes fram då en ny nordisk folkhälsoarena höll sitt första [...]

Folkhälsa

28 okt 2016

Alkoholpolitiken tar olika spår i Norden

Den alkoholpolitiska debatten har tagit olika toner i de nordiska länderna. I Finland och Island har argument om sysselsättning och person [...]

Folkhälsa

25 okt 2016

Hur vill vi ha det med alkoholpolitiken?

Under många år har den svenska alkoholpolitiken blivit allt liberalare. Regler för spritservering har luckrats upp, det är lätt att han [...]

Folkhälsa

22 sep 2016

Dolda alkoholproblem måste uppmärksammas på sjukhus

Norsk forskning visar att bara en femtedel av de alkoholrelaterade problemen uppmärksammas inom social- eller hälsovården. Stavanger univ [...]

Folkhälsa

21 sep 2016

Hur påverkas du av andras drickande?

I de nordiska länderna löper unga, kvinnor, ensamstående och personer boende i storstadsområden större risk att skadas av andras dricka [...]

Folkhälsa

7 sep 2016

Droganvändare värda både skadereduktion och drogfrihet

- Att minska skadorna som droganvändning medför och samtidigt arbeta för drogfrihet bör inte utesluta varandra inom missbruksvården. I [...]

Folkhälsa

1 aug 2016

NAD: Var fjärde 15–16-åring har testat e-cigaretter i Sverige

Var fjärde 15-16-åring i Sverige har prövat e-cigaretter enligt en ny undersökning i vår vetenskapliga tidskrift Nordic Studies on Alco [...]

Folkhälsa

23 maj 2016

”Åland är ett alkoholtillåtande samhälle”

Det skrivs oerhört lite om vilka negativa konsekvenser taxfreeförsäljningen har på Åland, enligt frilansjournalisten Astrid Olhagen, so [...]

Folkhälsa

8 dec 2015

Nytt nummer av Nordic Studies on Alcohol and Drugs

I senaste numret av vår vetenskapliga tidskrift Nordic Studies on Alcohol and Drugs (NAD) ingår bland annat artiklar om alkoholrelaterat v [...]

Folkhälsa

4 dec 2015

Svårt att ta upp alkoholvanor bland patienter

Att uppmärksamma andras riskfyllda alkoholbruk är inte alltid så lätt. Alkohol omgärdas av ett starkt stigma och kan vara känsligt att [...]

Folkhälsa

26 nov 2015

Vems är ansvaret för den goda historien?

Varken forskare eller mediefolk i Danmark ser några större problem i relationerna till varandra. Forskarna är i stort sett nöjda med hur [...]

Folkhälsa

5 nov 2015

Rapportering kring rusmedel – fakta, känslor och sensation

- Fakta om rusmedel ska kunna förmedlas på ett korrekt sätt utan att vara moraliserande. Vi måste acceptera att man börjar dricka alkoh [...]

Folkhälsa

2 jul 2015

Almedalen 2015: Krock då forskare och journalister möts

Vin är nyttigare än motion! Alkohol är bra för kolesterolet! Rödvin hjälper dig gå ner i vikt! Kan man lita på dessa forskningsrön [...]

Folkhälsa

26 nov 2014

Nordiskt forskningssamarbete om hur andras alkoholkonsumtion påverkar oss

Det nordiska forskarnätverket H20 Nordic som arbetar med temat alkoholskador på tredje part samlades till en workshop i Stockholm i mitten [...]

Folkhälsa

3 okt 2014

Ny strategi utarbetas för Den nordliga dimensionen

I slutet av september 2014 samlades alkohol- och narkotikaexperter till ett ASA EG-möte (Expert Group on Alcohol and Substance Abuse) i Sto [...]

Folkhälsa

3 sep 2014

Alkohol- och drogforskare efterlyser ett mer tvärvetenskapligt samarbete

De nordiska alkohol- och drogforskarna ska samarbeta mer tvärvetenskapligt och skapa ett större nätverk utanför de nordiska alkohol- och [...]

Folkhälsa

27 aug 2014

Hur brukas och missbrukas forskning om alkohol och droger?

- Nordisk forskning har haft ett stort inflytande på den internationella alkohol- och drogforskningen. Det är ett privilegium att få ta d [...]

Folkhälsa

25 aug 2014

NADRA 2014: Q&A with Professor Jeff Collin

Jeff Collin is a professor of global health policy and head of social policy at the University of Edinburgh. A political scientist, his rese [...]

Folkhälsa

28 apr 2014

NADRA 2014: Q&A with Professor Alison Ritter

Professor Alison Ritter is an internationally recognized drug policy scholar and the Director of the Drug Policy Modelling Program (DPMP) at [...]

Folkhälsa

8 apr 2014

Forskning om hur omgivningen påverkas av andras alkoholbruk

När och hur påverkas din omgivning av att du dricker alkohol, vilka situationer är skadliga för din familj och dina vänner och finns de [...]

Folkhälsa

17 feb 2014

”De svagaste alkoholpolitiska åtgärderna populärast bland allmänheten”

- Politikerna ska självklart lyssna till den allmänna opinionen. Problemet är bara att de alkoholpolitiska åtgärder som har bästa resu [...]

Folkhälsa

28 jan 2014

Tidskriften NAD pejlar alkoholopinionerna i Norden

Den vetenskapliga tidskriften Nordic Studies on Alcohol and Drugs (NAD) har publicerat ett temanummer som tar reda på hur alkoholpolitiken [...]

Folkhälsa

10 jan 2014

Ny publikation: Alkoholopinioner i Norden

Fyra av de fem nordiska länderna har traditionellt haft en restriktiv alkoholpolitik med statligt monopol, höga priser och begränsad rekl [...]

Följ oss på sociala medier: