Tidskriften NAD pejlar alkoholopinionerna i Norden

Folkhälsa

28 jan 2014

Den vetenskapliga tidskriften Nordic Studies on Alcohol and Drugs (NAD) har publicerat ett temanummer som tar reda på hur alkoholpolitiken och allmänhetens åsikter om alkoholpolitiken har utvecklats i de nordiska länderna under de senaste 20 åren.

Traditionellt har fyra av fem nordiska länder haft en restriktiv alkoholpolitik med statligt monopol, höga priser och begränsad reklam. Vad är befolkningens åsikter om detta? Spelar den allmänna opinionen någon roll då alkoholpolitiken utformas? Det är några av frågorna som forskarna i alla de fem nordiska länderna har tagit reda på i sina artiklar.

Nordens välfärdscenters projekt om alkoholopinioner i Norden inleddes år 2012 och temanumret av NAD är ett resultat av projektet. Inom ramen för projektet har också publikationen Alkoholopinioner i Norden publicerats som finns på svenska och finska.

FacebookXLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier: