Cookies

Vi använder tredjepartscookies för vår hemsida i syfte att analysera och förbättra upplevelsen på hemsidan. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivits.

Hur brukas och missbrukas forskning om alkohol och droger?

Folkhälsa

27 aug 2014

- Nordisk forskning har haft ett stort inflytande på den internationella alkohol- och drogforskningen. Det är ett privilegium att få ta del av de Nordiska alkohol- och drogforskardagarna, sade en av huvudtalarna, professor Alison Ritter från National Drug and Alcohol Research Centre i Australien under Nordiska alkohol- och drogforskardagar (NADRA 2014) i Stockholm.

Under den inledande sessionen diskuterades bland annat hur forskningsbaserade argument används i beslutsfattningen, hur de påverkar uppställning av problematik och var forskning står i förhållande till andra faktorer som påverkar beslutsfattningen.

Alison Ritter berättade om begreppet ”knowledge broker”, vilket kan definieras som all aktivitet som kopplar samman beslutsfattare med forskare och möjliggör interaktion mellan dessa.

– Det är viktigt att komma ihåg att det finns många andra röster inom alkohol- och drogpolitiken förutom den evidensbaserade kunskapen. Bland annat intressentgrupper, erfarenheter från alkohol- och droganvändare och allmänhetens opinion, konstaterade Ritter.

– Enligt en australiensisk undersökning om hur beslutsfattare får tillgång till forskning uppgav samtliga att de brukar konsultera en expert, 57 procent uppgav att de använder nätet (Google) och bara 35 procent att de läser akademisk litteratur, säger Ritter.

70 forskare möttes

Under den inledande sessionen föreläste också Bergljot Baklien från norska Statens institut for rusmiddelforskning om forskningens roll i beslutsfattandet kring alkoholfrågor på lokal nivå i Norge.

– Beslutsfattare tenderar att välja sådan forskning som kan stöda de val de redan har bestämt sig för, sammanfattade Baklien.

Cirka 70 huvudsakligen nordiska forskare är samlade i dagarna tre för att diskutera trender och utveckling vad gäller konsumtion, vård och förebyggande arbete på alkohol- och drogområdet.

De övriga huvudtalarna vid rusmedelsforskardagarna är doktor Staffan Furusten (Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor, Score) och professor Jeff Collin (Global Public Health Unit, School of Social & Political Science, University of Edinburgh).

FacebookTwitterLinkedInEmailPrint

Följ oss på sociala medier:

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER (GDPR)

Nordens välfärdscenter, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress gdpr@nordicwelfare.org.

Nordens välfärdscenter förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

Läs vår fullständiga Dataskyddspolicy.

JAG FÖRSTÅR