Nytt nummer av Nordic Studies on Alcohol and Drugs

Folkhälsa

8 Dec 2015

I senaste numret av vår vetenskapliga tidskrift Nordic Studies on Alcohol and Drugs (NAD) ingår bland annat artiklar om alkoholrelaterat våld och sambandet mellan våldsamt beteende och gambling.

Enligt en studie i NAD verkar alkoholrelaterat våld inte bara beror på dryckesmönster, utan också vara beroende på social tillhörighet. Lågutbildade och ogifta löper större risk för att uppleva alkoholrelaterat våld, vilket ifrågasätter tidigare forskning som visat att förekomsten av våld fördelar sig lika över olika sociala samhällsgrupper.

En finsk studie visar att risken för våldsamt beteende bland unga ökar i samma takt som spelande ökar. Gambling är ännu relativt vanligt bland minderåriga: var femte 14-åring spelar minst en gång i månaden, trots att åldersgränsen är 18 år. Forskarna säger att våld måste tas upp i det preventiva arbetet med unga som spelar.

En norsk studie har studerat en grupp personer med bland annat heroinmissbruk, för att se skillnader mellan dem som fått substitutionsbehandling (LAR) och dem som fått annan behandling. Bruk av heroin och kriminalitet minskade ordentligt i båda grupper, men bruk av benzodiazepiner hade inte minskat bland LAR-patienterna trots att det hade halverats bland de övriga.

Nordic Studies on Alcohol and Drugs 5/2015

FacebookTwitterEmailPrint

Följ oss på sociala medier: