Handicap | Netværk

Netværk Nordens Velfærdscenter

Det er afgørende for Nordens Velfærdscenters arbejde at etablere institutionelle netværk, der kan understøtte de emner og aktivitetsområder, der skal arbejdes med. Netværkene er en vigtig del af arbejdet i Nordens Velfærdscenter.

De forskellige netværk omfatter en række forskellige kompetencer og profiler, der spænder fra fagspecialister og forskere til fagfolk i fx brugerforeninger og interesseorganisationer. Netværkene producerer ny viden samt giver input til beslutningstagere om, hvilke områder der kræver en yderligere indsats.

Følg os på sociale medier: