Velfærdsteknologi | Projekter

Ikke alt indhold findes på dansk. Noget indhold vises på et andet sprog.

SORTER EFTER ÅR:

Velfærdsteknologi

Kvantitativ opfølgning af nordiske kommuners gennemførelsesgrad af velfærdsteknologi

Flere og flere mennesker i de nordiske lande får mulighed for at bruge velfærd [...]

Velfærdspolitik

Nordic co-operation on children growing up in families with persistently low income

Most children in the Nordic region grow up in families with a stable economy and [...]

Velfærdspolitik

Nordisk samarbejde om et tryggere digitalt demokrati for børn og unge

Børn og unge bruger en stor del af deres tid online, og internettet og de socia [...]

Velfærdspolitik

Nordisk netværk om barnets første 1000 dage – en sund start i livet 

Barnets første leveår er vigtige for at lægge et godt fundament for dets ment [...]

Velfærdspolitik

Nordisk netværk for aldersvenlige byer og samfund

Vi lever længere i Norden og andelen af ældre voksne i befolkningen vokser. Et [...]

Demens

Temanetværk på demensområdet

I Nordisk Demensnetværk findes der vidensudviklende tematiske netværk, som bid [...]

Velfærdsteknologi

Pleje og omsorg over afstand

Med en aldrende befolkning og affolkede landdistrikter i hele Norden udgør digi [...]

Fuldført

Fuldført

Velfærdsteknologi

2024

Integreret pleje og omsorg over afstand

En stor del af de borgere i de nordiske lande, der har indsatser inden for socia [...]

Fuldført

Fuldført

Velfærdspolitik

2023

Brugerindflydelse i et nordisk perspektiv

Brugerindflydelse og brugerdeltagelse handler om, hvornår brugere kan påvirke [...]

Fuldført

Fuldført

Velfærdsteknologi

2021

Velfærdsteknologi kan gøre op med farlig ensomhed

Ensomhed er sundhedsfarligt. Det kan sammenlignes med at have dårlige livsstils [...]

Fuldført

Fuldført

Velfærdspolitik

2020

Livskvalitet for de ældre i Norden

Vi lever længere og længere, og andelen af ældre i Norden er stigende. Dette [...]

Fuldført

Fuldført

Velfærdspolitik

2018

CONNECT – værktøjskasse om velfærdsteknologi

Teknologi til sundhedsområdet og støtte i hjemmet, velfærdsteknologi, er i ø [...]

Følg os på sociale medier: