Cookies

Vi bruger tredjepartscookies til vores websted for at analysere og forbedre oplevelsen på webstedet. Ved at bruge vores websted godkender du brugen af cookies på den beskrevne måde.

Internationalt samarbejde

Folkesundhed

International Society of Addiction Journal Editors

Nordens velfærdcenters tidsskrift Nordic Studies on Alcohol and Drugs (NAD) er medlem af International Society of Addiction Journal Editors (ISAJE) og er repræsenteret i ISAJEs bestyrelse. ISAJE arbejder for højeste kvalitet inden for videnskabelig publicering, med særlig vægt på at støtte publicering af misbrugs- og afhængighedsforskning i lande med lave indkomster og mellemindkomster, og på andre sprog end engelsk. Nordens velfærdscenter har været involveret i arbejdet med det tredje oplag af lærebogen Publishing Addiction Science, som er en håndbog for forskere inden for emnet afhængighedsforskning. International Society of Addiction Journal Editors

ICARA

Nordens velfærdscenter koordinerer sekretariatet for den nyetablerede International Confederation of Alcohol, Tobacco and Other Drugs Research Association (ICARA). Organisationen er en paraplyorganisation for forskerforeninger på området og har til formål at fremme forskning i alkohol, tobak, andre stoffer og afhængighedsskabende midler. ICARA 

Northern Dimension Partnership in Public Health and Social Well-being

Northern Dimension Partnership in Public Health and Social Well-being (NDPHS) er et partnerskabsprogram i sundheds- og velfærdssektoren mellem ni lande (Letland, Litauen, Estland, Norge, Sverige, Polen, Tyskland, Finland og Rusland), Europa-kommissionen og otte internationale organisationer (bl.a. ILO, WHO, UNAIDS og NMR). Samarbejdet, som har været i gang siden 2003, omfatter aktiviteter på fire separate områder, som koordineres af internationale ekspertgrupper. NDPHS

Nordens velfærdscenter deltager som repræsentant for Nordisk Ministerråd i ekspertgruppen om alkohol-, tobaks- og narkotikaspørgsmål (ASA EG). Gruppen arbejder for at mindske andelen af alkoholskader og forebygge narkotikamisbrug og rygning i NDPHS-landende gennem samarbejde, videnformidling og formidling af god praksis mellem landene. ASA EG

Alcohol Policy Network

Nordens velfærdscenter deltager i alkoholsamarbejdet sammen med Verdenssundhedsorganisationen (WHO) og sidder i styregruppen for Alcohol Policy Network (APN), som er et europæisk netværk for samarbejde og udbredelse af viden om alkoholpolitiske spørgsmål. Alcohol Policy Network

Handicap

Udgangspunktet for det internationale arbejde på handicapområdet er FNs konvention om rettigheder for mennesker med funktionsnedsættelse. Formålene med det internationale arbejde er at udbrede nordiske handicappolitiske løsninger og erfaringer samt at fremme erfaringsudveksling.

Europarådets ekspertkomitè

Nordens velfærdscenter har observatørstatus i Europarådets ekspertkomitè om rettigheder for personer med funktionsnedsættelse (Committee of Experts on the Rights of People with Disabilities, DECS-RPD). Ekspertkomitéen arbejder under den Europæiske komitè for social samhørighed, menneskelig værdighed og lighed.

Deafblind International

Nordens velfærdscenter har en repræsentant i Deafblind Internationals (DbI) bestyrelse. Deafblind Internationals hovedopgave er at bidrage til udvikling af service til døvblinde mennesker, med det formål at skabe god livskvalitet. Deafblind International

Velfærdspolitik

European Social Network

European Social Network (ESN) er et europæisk netværk med over 100 medlemsorganisationer i 34 lande, som arbejder med spørgsmål om offentlig social service på lokalt niveau.
Der arrangeres en konference for socialchefer fra hele Europa en gang årligt. Nordens velfærdscenter har tilrettelagt sidearrangementet, Nordic Day, i forbindelse med disse konferencer for at præsentere relevante projekter eller temaer, som er af interesse for europæiske deltagere. European Social Network

School to Work

Nordens velfærdscenter har været med i processen om at udvikle et flagskibsprojekt inden for EUs strategi før Østersøsamarbejdet. Projektet kaldes ”School to Work” (S2W), og dette transnationale initiativ har til formål at mindske tidlige skolefrafald og lære af hinanden i arbejdet med unge, der risikerer at ende i sårbare situationer. School to Work

KIHASA

Nordens velfærdscenter har haft en samarbejdsaftale med Korea Institute for Health and Social Affairs (KIHASA) siden 2014. KIHASA har til opgave systematisk at forske i og evaluere nationale retningslinjer og programmer om sundhed, velfærd, sociale sikringsordninger og befolkning.

Samarbejde vedrører området for velfærdsteknologi, og består af udveksling af publikationer, konferencer og generel professionel sparring. KIHASA

Følg os på sociale medier:

Håndtering af personoplysninger (GDPR)

Nordens Velfærdscenter indsamler og behandler dine personoplysninger for at kunne tilbyde dig produkter og tjenesteydelser, for at informere dig om nyheder og opdateringer af vores produkter og tjenester, for at tilpasse din oplevelse af vores websted og for at forbedre vores produkter og tjenester.

Du har til enhver tid ret til at få adgang til, rette og slette dine personlige oplysninger og gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger. Du kan udøve disse rettigheder ved at sende en e-mail til gdpr@nordicwelfare.org.

Nordens Velfærdscenter forpligter sig til at respektere og beskytte dine personlige oplysninger og personlige integritet i overensstemmelse med gældende love, brancheregler og andre relevante normer. Vi videresender aldrig dine personoplysninger til tredjepart uden din godkendelse.

Læs vores fulde politik for beskyttelse af personlige oplysninger (på svensk).

JEG FORSTÅR