Cookies

Vi bruger tredjepartscookies til vores websted for at analysere og forbedre oplevelsen på webstedet. Ved at bruge vores websted godkender du brugen af cookies på den beskrevne måde.

Handicap

Viden om handicap i Norden

Vores opgave er at fremme og udvikle det nordiske samarbejde inden for handicapområdet, og arbejde for et samfund, som er tilgængeligt for alle. Det gør vi ved at skabe rum for vidensudveksling mellem de nordiske lande, frembringe forskellige slags vidensgrundlag og initiere grænseoverskridende netværk. Vi arbejder for at FN’s konvention om rettigheder for personer med funktionsnedsættelse skal blive til virkelighed, og transformeres til handling i de nordiske lande, samt føre til et mere holdbart, universelt udformet samfund.

Vores arbejdsområder

  • Nordens velfærdscenter er sekretariat for Rådet for nordisk samarbejde om funktionsnedsættelse (handikaprådet), som er Nordiske Ministerråds rådgivende organ, når det gælder spørgsmål som drejer sig om funktionsnedsættelse. Handikaprådets opgave er tværsektionelt. Rådet skal støtte og følge op på virksomheder inden for rammen for Nordisk program for handicap­samarbejde 2023–2027.
  • Vores døvblindevirksomhed arbejder for at personer med kombineret syn- og hørenedsættelse og døvblindhed skal kunne deltage i samfundet på sammenlignelige vilkår.
  • Hvert år uddeler vi halvanden million kroner via Støtteordningen. Disse midler skal bidrage til, at nordiske organisationer, som arbejde med funktionsnedsættelse, har muligheder for at samarbejde, udvikle projekter eller afvikle fælles aktiviteter.
  • Det nordiske erfaringsnetværk om handicap udveksler viden om offentlige indsatser for personer med funktionsnedsættelse i de nordiske lande. Netværket arrangerer seminarer og er et samarbejde mellem Nordisk Velfærdscenter og Vive.

Vi arbejder også med deltagelse, universelt design, ens vilkår gennem uddannelse og arbejdsliv, indfødte i Norden og fri bevægelighed.

Følg os på sociale medier:

Håndtering af personoplysninger (GDPR)

Nordens Velfærdscenter indsamler og behandler dine personoplysninger for at kunne tilbyde dig produkter og tjenesteydelser, for at informere dig om nyheder og opdateringer af vores produkter og tjenester, for at tilpasse din oplevelse af vores websted og for at forbedre vores produkter og tjenester.

Du har til enhver tid ret til at få adgang til, rette og slette dine personlige oplysninger og gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger. Du kan udøve disse rettigheder ved at sende en e-mail til gdpr@nordicwelfare.org.

Nordens Velfærdscenter forpligter sig til at respektere og beskytte dine personlige oplysninger og personlige integritet i overensstemmelse med gældende love, brancheregler og andre relevante normer. Vi videresender aldrig dine personoplysninger til tredjepart uden din godkendelse.

Læs vores fulde politik for beskyttelse af personlige oplysninger (på svensk).

JEG FORSTÅR