Keyword: Deadblindness


Report -

Deafblindness

14 Jan 2020

Tactile Working Memory Scale – A Professional Manual

This manual gives professionals tools to identify and assess tactile working memory in persons with deafblindness. [...]

Report -

Deafblindness

20 Jun 2019

If you can see it, you can support it – A book on tactile language

When we add a linguistic value to bodily tactile expressions and recognise tactile languages as natural languages, we are able to [...]

Report -

Disability issues

28 Nov 2018

Hvis du kan se det, kan du understøtte det – En bok om taktilt språk

Når vi tager sprogbrillerne på og tillægger kropslige taktile ytringer en sproglig værdi, kan vi også kommunikere med mennesk [...]

Report -

Disability issues

1 Sep 2017

Nordisk läseplan 2017 – Förvärvad dövblindhet

För att yrkesverksamma inom dövblindområdet i Norden ska ha en gemensam kunskapsgrund samt för att skapa och upprätthålla en [...]

Report -

Disability issues

25 Feb 2016

En veileder til praksis som støtter prosessen

Denne veilederen bygger på kunnskap fra prosjektet og boken Livsomstilling ved kombinert syns- og hørselsnedsettelse / døvblind [...]

Report -

Disability issues

23 Apr 2014

Guidelines for Assessment of Cognition in Relation to Congenital Deafblindness

The aim of this booklet is to discuss assessment of cognition in relation to deafblindness. Cognitive ability is manifested in mom [...]

Report -

Disability issues

18 Nov 2013

Communicative relations

Communicative relations is about how persons with congenital deafblindness can develop communicatively and personally in interacti [...]

Report -

Disability issues

5 Nov 2013

Identitet, forandring og døvblindhed

Baseret på DbI’s 8. europæiske konference om døvblindhed forsøger dette hefte at tage et udsnit af konferencen med hjem til [...]

Report -

Disability issues

30 Apr 2012

Perspektiver på psykisk funktionsudredning og pædiatrisk rehabilitering

Dette inspirationshefte er udgivet på baggrund af Deafblind Internationals 15. verdenskonference om døvblindhed i Brasilien 2011 [...]

Report -

Disability issues

27 Mar 2012

Communication network update series nr 2

Congenitally Deafblind Persons and the Emergence of Social and Communicative Interaction [...]

Report -

Disability issues

27 Mar 2012

Communication network update series nr 3

Sensation, perception and formation of meaning – what does it mean when people are congenitally deafblind? [...]

Report -

Disability issues

27 Mar 2012

Communication network update series nr 3

Update on the Concept of Blending in Relation to Congenital Deafblindness and the Formation of Meaning in Communicative Interactio [...]

Report -

Disability issues

27 Mar 2012

Communication network update series nr 5

DbI seminar on transcription of meaning negotiation [...]

Report -

Disability issues

26 Mar 2012

Communication network update series nr 8

Report – International Course on Communication and Congenital Deafblindness [...]

Report -

Disability issues

26 Mar 2012

Communication network update series nr 9

The Washing-Smooth Hole-Fish - and other findings of semantic potential and negotiation strategies in conversation with congenital [...]

Report -

Disability issues

26 Mar 2012

Communication network update series nr 10

Language and Congenital Deafblindness [...]

Report -

Disability issues

26 Mar 2012

Towards Independence for Lower Functioning Young Adults

Many deaf-blind people still live in institutions for mentally retarded persons without sufficient staff, and without staff with t [...]

Report -

Disability issues

26 Mar 2012

Aspekter omkring menneskesyn og pædagogisk praksis med døvblinde

Når vi ser på traditionen i det pædagogiske arbejde med døvblinde børn og unge, sådan som den har udfoldet sig verden over [...]

Report -

Disability issues

26 Mar 2012

Medfødt Rubella-syndrom – Nevropsykologiske funksjoner og implikasjoner belyst ved kasus

Det er avgjort to nevropsykologiske forhold som gjør seg gjeldende ved medfødt rubella-syndrom. Sentralnervesystemet er påvirke [...]

Report -

Disability issues

26 Mar 2012

Døvblindes kommunikasjonssituation

Kombinert syns- og hørselshemming kompliserer kommunikasjon med andre. [...]

Report -

Disability issues

26 Mar 2012

Tale og taleforståelighet

Graden av hørselstap varierer innenfor gruppen døvblindblitte. De fleste som er registrert døvblindblitte hører noe. [...]

Report -

Disability issues

26 Mar 2012

Alle Kneb Gælder – Om totalkommunikation og individuelt udviklede kommunikationsmetoder

I nogle tilfælde er gængse kommunikationsformer som tale, tegnsprog eller håndalfabetet ikke anvendelige eller tilstrækkelige [...]

Report -

Disability issues

26 Mar 2012

Audiologi

Arbejdstekst til brug i grunduddannelsen af personale, som arbejder med personer med medfødt døvblindhed. [...]

Report -

Disability issues

26 Mar 2012

Sammen gjennom året

Å kommunisere med personer som har en medfødt døvblindhet er en spennende utfordring, og ofte bliver vi oppdagelsesreisende i u [...]

Report -

Disability issues

26 Mar 2012

Synsvansker hos døvblindfødte

Synet er en dominerende sans med meget stor kapasitet. Med ett blikk kan en person med normalt syn ta inn store mengder informasjo [...]

Report -

Disability issues

26 Mar 2012

CHARGE ”Adfærd” – Udfordring eller tilpasning?

Børn med CHARGE er så sandelig "svært sansehandicappede", da de har problemer med, ikke kun syn og hørelse, men også med de s [...]

Report -

Disability issues

26 Mar 2012

Social-haptisk kommunikation

Social-haptisk kommunikation - At kombinere taktil information med information fra omgivelserne via holistisk kommunikation. [...]

Report -

Disability issues

23 Feb 2012

Sharing Artistic Activities

This paper is based on a workshop presentation at the seventh European DbI Conference in Senegallia, Italy, in 2009. [...]

Report -

Disability issues

29 Aug 2010

Project on Deafblindness in the Baltic states and Kaliningrad

This report is the conclusion of a one year project in 2009, which had the aim to spread awareness and knowledge on deafblindness [...]

Report -

Disability issues

1 Jan 2005

Communication network update series: Introduction

The DbI Communication Network started in 1992 as an initiative of five persons, working in the field of services for persons with [...]

Report -

Disability issues

1 Jan 2004

Communication network update series nr 7

Mental space theory – an introduction to the 6-spacer. [...]

Report -

Disability issues

1 Jan 2002

Kulturelt betingede rammer for døvblindfødte personers utvikling

Det har vært holdt to kurs om kommunikasjon (i Suresnes ved Paris i 1996 og 1999, red.) som i hovedsak har dreiet seg om å finne [...]

Follow us on social media: