Cookies

We use cookies for our website in order to analyse and improve the experience on the website. By using our website, you agree to the use of cookies in the manner described.

Disability issues | Networks

Nätverk på Nordens välfärdscenter

Det är avgörande för Nordens välfärdscentrums arbete att upprätta institutionella nätverk som kan stödja de ämnen och verksamhetsområden som ska arbetas med. Nätverken utgör en viktig del i det arbete som görs på Nordens välfärdscenter. 

I de olika nätverken ingår en rad olika kompetenser och profiler, allt från ämnesspecialister och forskare till yrkesverksamma personer inom till exempel brukarföreningar och intresseorganisationer. I nätverken produceras såväl ny kunskap som ger en input till beslutsfattare om vilka områden som kräver ytterligare insatser.

Apply to become a Nordic network

Follow us on social media:

Processing of personal data (GDPR)

Nordic Welfare Centre collects and processes your personal data in order to provide products and services to you, to inform you about news and updates of our products and services, to personalize your experience of our website and to improve our products and services.

You have the right to access, correct and delete your personal data and to object to the processing of your personal data at any time. You can exercise these rights by sending an e-mail message to gdpr@nordicwelfare.org.

Nordic Welfare Centre undertakes to respect and protect your personal data and personal integrity in accordance with applicable law, industry rules and other relevant standards. We never disclose your personal information to third parties without your consent.

Read our full integrity and personal data policy.

I UNDERSTAND