Cookies

We use cookies for our website in order to analyse and improve the experience on the website. By using our website, you agree to the use of cookies in the manner described.

Welfare policy | News

All content is not available in English. Some is presented in a different language.

SORT BY YEAR:

Welfare policy

28 Mar 2023

Aggressionshändelser vanligt på boende

I dag finns en ökad förståelse för att aggression hos personer med demens inte nödvändigtvis är ett symtom på sjukdomen. Det kan var [...]

Welfare policy

21 Mar 2023

Checklist to ensure child and youth participation during crisis 

Every young person is entitled to be heard and involved in matters that concern them. But how can decision makers safeguard meaningful child [...]

Welfare policy

16 Mar 2023

Health and welfare technology for an extended independent life – a user perspective

Digital services are on the rise. This is true not least in the field of health and social care, where regions and municipalities need to be [...]

Welfare policy

16 Mar 2023

Här är ungdomarna som blev mer ensamma när pandemin tog slut

Vissa barn och unga fick äntligen de anpassningar de behöver – tack vare covid-19-pandemin. Men de fördelar som uppstod i och med den p [...]

Welfare policy

9 Mar 2023

New report about children’s participation and influence during Covid-19

Institutions working for and with children and youth in the Nordic region were not prepared to protect children’s rights when the Covid-19 [...]

Welfare policy

12 Jan 2023

The vitality of the Nordic welfare model in focus at the Nordic Welfare Forum 2023

The Nordic welfare model and the challenges it is facing will be evaluated and discussed at the Nordic Welfare Forum 2023. The event takes p [...]

Welfare policy

11 Jan 2023

Mer heterogent perspektiv på aktivt och hälsosamt åldrande behövs

Vad vet vi om äldre vuxnas levnadsvillkor och möjligheter att aktivt delta i samhällsutvecklingen i Norden? Hur påverkar kön, utbildnin [...]

Welfare policy

11 Jan 2023

Brukarinflytande i Norden är ett brokigt fält med stora utvecklingsmöjligheter

De nordiska länderna är överens om att ökat brukarinflytande behövs. En ny kunskapssammanställning visar att länderna tar sig an utma [...]

Welfare policy

10 Jan 2023

Päijänne-Tavastland – regionen som visar vägen för stor välfärdsreform i Finland

Finland genomförde vid årsskiftet en stor reform av hela den offentliga social- och hälsovården med målet att välfärdstjänster ska f [...]

Welfare policy

28 Nov 2022

Äldre vuxna i Norden deltar och påverkar genom äldreråd

I samtliga nordiska länder finns äldreråd eller pensionärsråd som jobbar specifikt med frågor som berör äldre vuxna. Målet är att [...]

Welfare policy

31 Oct 2022

“Every decision that the government makes affects us!”

”Give. Youth. Real. Power! Give youth real power!” “Every decision that the government makes affects us. Young people need to be info [...]

Welfare policy

26 Oct 2022

Building Trust and Communication with Governance

Modern Western society faces major challenges in being able to solve increasingly complex societal problems. Such challenges and issues usua [...]

Follow us on social media:

Processing of personal data (GDPR)

Nordic Welfare Centre collects and processes your personal data in order to provide products and services to you, to inform you about news and updates of our products and services, to personalize your experience of our website and to improve our products and services.

You have the right to access, correct and delete your personal data and to object to the processing of your personal data at any time. You can exercise these rights by sending an e-mail message to gdpr@nordicwelfare.org.

Nordic Welfare Centre undertakes to respect and protect your personal data and personal integrity in accordance with applicable law, industry rules and other relevant standards. We never disclose your personal information to third parties without your consent.

Read our full integrity and personal data policy.

I UNDERSTAND