Disability issues | Publications

You will find more publications at our Swedish or Scandinavian pages, please use the translate function if needed


Report -

Disability issues

1 Nov 2018

Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder. Verksamhet, aktiviteter och resultat 2013-17

Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder - Verksamhet, aktivteter och resultat 2013-17 [...]

Journal -

Welfare policy

26 Apr 2018

Magasin 2018

I Magasinet presenteras Nordens välfärdscenters arbetsområden, projekt och annan verksamhet. [...]

Report -

Disability issues

20 Feb 2018

Personer med funktionsnedsättning och samisk bakgrund – policyrekommendationer

I Norska Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets (Bufdir) tidigare arbete med en rapport om levnadsvillkoren för personer med in [...]

Report -

Disability issues

30 Jan 2018

Sluttrapport Personer med funksjonsnedsettelse med samisk bakgrunn

Målet för projektet Personer med funksjonsnedsettelse med samisk bakgrunn har varit att få fram forskningsbaserad kunskap om le [...]

Report -

Disability issues

19 Jan 2018

Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder – årsrapport 2017

Under 2017 har Funktionshinderrådet arbetat med flera olika teman och uppgifter från ministerrådet, bland annat aktiviteter fr [...]

Report -

Disability issues

10 Nov 2017

Kartlegging av levekårene til personer med utviklingshemming i samiske områder

Avdeling vernepleie ved UiT gjennomførte våren 2017 en undersøkelse av levekårene til personer med utviklingshemming i de sami [...]

Report -

Disability issues

9 Nov 2017

Experiences of inclusion and welfare services among Finnish Sámi with disabilities

This report is the fourth report out of five within a Nordic project about the living conditions of persons with disability and of [...]

Report -

Disability issues

6 Sep 2017

From Equal Rights to Equal Possibilities

This report has been prepared by the Nordic Welfare Centre (NVC), based on the Second Nordic Expert Seminar on Employment and Disa [...]

Report -

Dövblind

1 Sep 2017

Nordisk läseplan 2017 – Förvärvad dövblindhet

För att yrkesverksamma inom dövblindområdet i Norden ska ha en gemensam kunskapsgrund samt för att skapa och upprätthålla en [...]

Report -

Disability issues

29 Aug 2017

Funktionshindersperspektiv och tillgänglighet inom Nordiska ministerrådets verksamhet 2017

Alla nordbor ska på lika villkor kunna ta del av det officiella nordiska samarbetet och den politik som samarbetet genererar. Det [...]

Report -

Disability issues

6 Apr 2017

Förutsättningar och villkor för samer med funktionsnedsättning i de samiska förvaltningskommunerna i Sverige

Denna studie visar att kunskap om hur förutsättningar ser ut för samer med funktionsnedsättning är knapphändig bland tjänst [...]

Report -

Disability issues

24 Jan 2017

Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder – årsrapport 2016

Under 2016 togs flera nya initiativ och en viktig milstolpe passerades när alla nordiska länder till slut ratificerade FN:s konv [...]

Follow us on social media:

Cookies

We use cookies for our website in order to analyse and improve the experience on the website. By using our website, you agree to the use of cookies in the manner described.

Processing of personal data (GDPR)

Nordic Welfare Centre collects and processes your personal data in order to provide products and services to you, to inform you about news and updates of our products and services, to personalize your experience of our website and to improve our products and services.

You have the right to access, correct and delete your personal data and to object to the processing of your personal data at any time. You can exercise these rights by sending an e-mail message to gdpr@nordicwelfare.org.

Nordic Welfare Centre undertakes to respect and protect your personal data and personal integrity in accordance with applicable law, industry rules and other relevant standards. We never disclose your personal information to third parties without your consent.

Read our full integrity and personal data policy.

I UNDERSTAND