Cookies

We use cookies for our website in order to analyse and improve the experience on the website. By using our website, you agree to the use of cookies in the manner described.

All content is not available in English. Some is presented in a different language.

SORT BY YEAR:

Journal -

Welfare policy

30 Aug 2021

The scientific journal Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research

The scientific journal Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research publishes articles about various welfare policy theme [...]

Report -

Welfare policy

25 Nov 2020

Hemlöshet i Norden – Utvecklingen av nordisk bostadspolitik

Trots rika samhällen och vackra ord om rätten till bostad har vi fortfarande hemlöshet i Norden. Hemlösheten är inget olösli [...]

Report -

Welfare policy

5 Nov 2020

Att åldras i Norden

Inkludera fler äldre vuxna i arbetet med äldrefrågor, både på en lokal och nationell nivå. Den äldre befolkningen ska inte [...]

Report -

Welfare policy

8 Apr 2020

Demensomsorg för invandrare

I de nordiska länderna har troligen fler än en halv miljon människor en demenssjukdom eller lindriga kognitiva störningar. Ant [...]

Report -

Welfare Technology

16 Jan 2020

Healthcare and care through distance spanning solutions

24 practical examples from the Nordic region [...]

Report -

Welfare policy

22 Nov 2019

Indigenous peoples and dementia in the Nordic region

In the field of dementia, the Nordic countries’ collaborations are coordinated by the Nordic Welfare Centre. Said collaborations [...]

Report -

Welfare Technology

19 Sep 2019

Healthcare and care through distance spanning solutions

24 practical examples from the Nordic region. [...]

Report -

Welfare Technology

28 Jun 2019

Nordic Ambient Assisted Living – Welfare Technologies for Active and Independent Living at Home

Lösningar inom välfärdsteknologi som utvecklats i Norden och som gör det möjligt för äldre att leva ett självständigt liv [...]

Journal -

Public health

29 Apr 2019

Magasin 2019

I vårt magasin presenteras Nordens välfärdscenters arbetsområden, projekt och annan verksamhet. [...]

Report -

Welfare policy

15 Jan 2019

Skapa åldersvänliga städer i Norden

Vi lever allt längre i Norden och andelen äldre i befolkningen ökar. Det är en positiv utveckling, men innebär samtidigt stor [...]

Other -

Welfare Technology

6 Nov 2018

Nordic Think Tank for welfare technology

How can welfare technology work better across sectors in the nordic welfare model? [...]

Journal -

Welfare policy

26 Apr 2018

Magasin 2018

I Magasinet presenteras Nordens välfärdscenters arbetsområden, projekt och annan verksamhet. [...]

Follow us on social media:

Processing of personal data (GDPR)

Nordic Welfare Centre collects and processes your personal data in order to provide products and services to you, to inform you about news and updates of our products and services, to personalize your experience of our website and to improve our products and services.

You have the right to access, correct and delete your personal data and to object to the processing of your personal data at any time. You can exercise these rights by sending an e-mail message to gdpr@nordicwelfare.org.

Nordic Welfare Centre undertakes to respect and protect your personal data and personal integrity in accordance with applicable law, industry rules and other relevant standards. We never disclose your personal information to third parties without your consent.

Read our full integrity and personal data policy.

I UNDERSTAND