Integration | Publications

All content is not available in English. Some is presented in a different language.

Filter feed SORT BY YEAR:
  • Grid.
  • List view.
  • Type

Report -

Integration

4 Feb 2020

Tidiga insatser för nyanlända barn, unga och föräldrar i Norden – evidens och lovande arbetssätt

I rapporten beskrivs och analyseras insatser som främjar nyanlända barns, ungas och föräldrars delaktighet och integration i d [...]

Report -

Bostad

10 Oct 2019

Segregation i Norden – om inkludering, unga och politik

De nordiska länderna är lika varandra på många sätt. De är glesbefolkade välfärdsstater som domineras av små och medelsto [...]

Report -

Arbete

17 Sep 2019

Policy Briefs – Integrating Immigrants into the Nordic Labour Markets

The following policy briefs are excerpts from the report Integrating Immigrants into the Nordic Labour Markets: [...]

Journal -

Public health

29 Apr 2019

Magasin 2019

I vårt magasin presenteras Nordens välfärdscenters arbetsområden, projekt och annan verksamhet. [...]

Report -

Integration

29 Mar 2019

The segregated city – A Nordic overview

Issues related to segregation and integration are major responsibilities and challenges for cities, and a segregated urban environ [...]

Report -

Integration

16 Oct 2018

New in the Nordic countries. Labour Market Inclusion of Migrants

This report sets out measures for achieving faster integration of refugees and foreignborn residents in the labour market in the N [...]

Report -

Integration

28 Aug 2018

Röster från immigranter i Norden – om att bli en del av samhället

Vad tycker nyanlända har varit viktigast för att komma in i samhället och bli etablerade? I denna publikation har vi låtit imm [...]

Journal -

Welfare policy

26 Apr 2018

Magasin 2018

I Magasinet presenteras Nordens välfärdscenters arbetsområden, projekt och annan verksamhet. [...]

Report -

Integration

22 Apr 2018

Policies and measures for speeding up labour market integration of refugees in the Nordic region

It takes on average five to ten years for a refugee to find work in the Nordic countries. As social inclusion is closely linked to [...]

Report -

Integration

11 Apr 2018

State of the Nordic Region 2018: Immigration and integration edition

State of the Nordic Region 2018 Migration and Integration presents a series of facts and figures showing the current state of inte [...]

Report -

Integration

1 Mar 2018

School – a basis for successful inclusion

Between 2011 and 2016, nearly 200 000 children and young people arrived in the Nordic countries as asylum seekers, either unaccomp [...]

Report -

Integration

6 Nov 2017

Fler flyktingar fortare i arbete

Denna policy brief sammanfattar den kunskapsöversikt som tagits fram av Nordregio på uppdrag av projektet Nordisk samverkan om i [...]

Follow us on social media:

Cookies

We use cookies for our website in order to analyse and improve the experience on the website. By using our website, you agree to the use of cookies in the manner described.

Processing of personal data (GDPR)

Nordic Welfare Centre collects and processes your personal data in order to provide products and services to you, to inform you about news and updates of our products and services, to personalize your experience of our website and to improve our products and services.

You have the right to access, correct and delete your personal data and to object to the processing of your personal data at any time. You can exercise these rights by sending an e-mail message to gdpr@nordicwelfare.org.

Nordic Welfare Centre undertakes to respect and protect your personal data and personal integrity in accordance with applicable law, industry rules and other relevant standards. We never disclose your personal information to third parties without your consent.

Read our full integrity and personal data policy.

I UNDERSTAND