Vammaiskysymykset | Julkaisu

Kaikkia sivuja ei ole käännetty suomeksi. Osa sisällöstä näytetään toisella kielellä.

LAJITTELE VUODEN MUKAAN:

Raportti -

Kuurosokeus

10 huhti 2024

Re-CHARGE – Voices about living with CHARGE syndrome

Given the right support, persons with CHARGE syndrome can overcome not only medical challenges but also various other obstacles, a [...]

Raportti -

Vammaiskysymykset

9 tammi 2024

Nordic Youth Disability Summit 2023

The Nordic Youth Disability Summit is the Nordic Council of Ministers' annual collaboration meetings with youth disability organis [...]

Raportti -

Vammaiskysymykset

6 joulu 2023

Universell utformning och samhällsekonomiska analyser – En kartläggning av analyser och litteratur

Vad kostar åtgärder för ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning? Och vilken nytta ger åtgärderna? Vilka [...]

Raportti -

Vammaiskysymykset

23 touko 2023

Rådet för nordisk samarbeid om funksjonshinder – Årsrapport 2022

Situasjonen til personer med nedsatt funksjonsevne i kriser og krig var et av temaet for Funksjonshindersrådets arbeid i 2022. An [...]

Raportti -

Vammaiskysymykset

22 heinä 2022

Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder – Årsrapport 2021

Rätten att leva självständigt och kunna delta i samhället, och urfolks rätt till kultursensitiv service var två teman som R [...]

Raportti -

Vammaiskysymykset

13 touko 2022

Grenseløse tegn? – Mobilitet og tegnspråk i Norden

Tegnspråklige med redusert hørsel opplever i dag grensehinder når de krysse nordiske landegrenser. Forskjeller i regelverk, pra [...]

Raportti -

Vammaiskysymykset

8 marras 2021

Vammaisten henkilöiden yksilöllinen tuki ja palvelut – malleja Pohjoismaissa

Miten erilaiset mallit yksilöllisen tuen järjestämiseksi, kuten henkilökohtainen budjetti, voivat vahvistaa vammaisten henkil [...]

Raportti -

Vammaiskysymykset

15 syys 2021

Ett nordiskt samarbete för alla – Funktionshindersintegrering i Nordiska ministerrådets verksamhet 2021

Det nordiska samarbetet ska vara tillgängligt och inkluderande, och den politik som genereras ska vara relevant för alla nordbor [...]

Raportti -

Vammaiskysymykset

14 syys 2021

The future of working life – technology and digitalisation for increased inclusion

The future of working life – technology and digitalisation for increased inclusion [...]

Raportti -

Vammaiskysymykset

26 elo 2021

Digitala och tekniska lösningar för ökad inkludering i arbetslivet – en exempelsamling

Dagens och framtidens arbetsliv påverkas i hög grad av den snabba tekniska utvecklingen. [...]

Raportti -

Vammaiskysymykset

13 heinä 2021

Den inkluderende arbeidsplassen – en verktøykasse

Formålet med denne verktøykassen er å tilby kunnskap og praktisk støtte til forskjellige målgrupper, blant annet arbeidsgiver [...]

Raportti -

Vammaiskysymykset

18 kesä 2021

Nordic indicators for cooperation on disability – Monitoring the implementation of UNCRPD and Agenda 2030

No person with a disability shall be left behind. This report presents suggested indicators for monitoring the implementation of t [...]

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa: